De zondagsbrief van zondag 21 september 2014

Orgelmuziek in deze dienst
Vanmorgen hoort u, verspreid over de dienst, ‘Partite sopra: O Gott, du frommer Gott’ van Johann Sebastian Bach (1685-1750).

  • Voor de dienst: Partita 1 t/m 6
  • Na uitleg en verkondiging: Partita 7
  • Tijdens de collecte: Partita 8
  • Na de dienst: Partita 9

Diaconale collecte Villa Pardoes
Zondag 21 september wordt er gecollecteerd voor Villa Pardoes.
Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang (gratis) de vakantie van hun leven. Villa Pardoes is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Nederland en Vlaanderen.
Uw bijdrage voor dit doel wordt zeer op prijs gesteld.
Namens de diaconie, Henk Vos.

Pastorale raad
De pastorale raad komt aanstaande dinsdag bij elkaar, 23 sept. vanaf 14.30 uur

Bij de vieringen
Zondag 28 september gaat ds. Rob Fortuin voor om 10.00 uur.

Goed en waardig oud worden
Als je ouder wordt verandert er veel in je leven. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor, maar er komen zeker ook allerlei beperkingen. Hoe ga je daar mee om? Wat voor zin en betekenis heeft je leven? Frits de Lange is hoogleraar aan de Protestante Theologische Universiteit en houdt zich onder andere bezig met ouderen en het ouder worden. Op donderdagmiddag 2 oktober zal hij vanaf 14.30 een inleiding verzorgen over: Goed en waardig oud worden. We gaan met elkaar van gedachten wisselen over zinvol oud worden en de waardigheid van ouderen die in de huidige maatschappij in het geding lijkt te komen. Deze middag is georganiseerd door De Ark in samenwerking met de gemeente rond de Immanuelkerk en vindt plaats in hun gebouw. Indien u vervoer nodig hebt, wilt u dat dan aan ds. Buikema melden, uiterlijk zondag 28 september?
ds. Peter Buikema

Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood in Kenia
Op zaterdag 4 oktober 2014 vindt in Groningen de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven

van 9 tot 11 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en
van 9 tot 12 uur bij de Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia.
In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte.
Door de bijdrage van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft.
Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’.
Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor Kenia!
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Meer informatie vindt u op www.samskledingactie.nl of u kunt bellen naar 073.6871060.
Contactpersoon in Groningen-Zuid is Joke Renkema – Nonkes telefoon 050.5252788.

Startzondag
Zondag 14 september was de startzondag. Er was een mooie dienst met het Arkkoor en na afloop de traditionele zelfgebakken koek en taartjes. Ook lagen de enveloppen met informatie over het komende seizoen klaar om meegenomen te worden, een moment waarop duidelijk wordt dat onze gemeente veel meer leden heeft dan we zondags in de kerk zien.

Deurcollecte
Afgelopen periode was de deurcollecte bestemd voor ouderen in Moldavië die in kleine dorpjes in heel slechte omstandigheden leven en met de winter voor de deur een beetje hulp heel goed kunnen gebruiken. Wij hebben gekozen voor het dorpje Tintarenie waar alleen maar ouderen wonen, de jongeren trekken allemaal weg voor een betere toekomst.
De deurcollecte heeft het mooie bedrag van € 1.259,04 opgebracht. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt. Heel hartelijk dank voor uw inzet.
Hedde Smit, diaken.

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart