De zondagsbrief van zondag 14 september 2014

Startzondag
Vandaag, zondag 14 september, is het startzondag. We maken een begin met de verhalencyclus over Abraham. Aan de dienst wordt medewerking verleend door het Arkkoor o.l.v. Tineke Wieringa en Chris van Bruggen. Voorganger is ds. Peter Buikema.

Wegwijs en gemeentebrief
Op de startzondag ontvangt u als leden van de wijkgemeente een aanpassing van Wegwijs, vergezeld van een gemeentebrief waarin u wordt geattendeerd op leerhuizen, projecten en gespreksbijeenkomsten die in het nieuwe seizoen van start gaan. In de folder Bezinning en bezieling, uitgegeven door de Stedelijke Raad van Kerken, vindt u een nog ruimer aanbod.

Koffieochtend
Woensdag a.s. 17 september bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Diaconale collecte Villa Pardoes
Zondag 21 september wordt er gecollecteerd voor Villa Pardoes.
Villa Pardoes is een vakantieverblijf in Kaatsheuvel voor kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte. Samen met hun ouders, broertjes en zusjes beleven zij hier een week lang (gratis) de vakantie van hun leven. Villa Pardoes is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit Nederland en Vlaanderen.
Uw bijdrage voor dit doel wordt zeer op prijs gesteld.
Namens de diaconie, Henk Vos.

Goed en waardig oud worden
Als je ouder wordt verandert er veel in je leven. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor, maar er komen zeker ook allerlei beperkingen. Hoe ga je daar mee om? Wat voor zin en betekenis heeft je leven? Frits de Lange is hoogleraar aan de Protestante Theologische Universiteit en houdt zich onder andere bezig met ouderen en het ouder worden. Op donderdagmiddag 2 oktober zal hij vanaf 14.30 een inleiding verzorgen over: Goed en waardig oud worden. We gaan met elkaar van gedachten wisselen over zinvol oud worden en de waardigheid van ouderen die in de huidige maatschappij in het geding lijkt te komen. Deze middag is georganiseerd door De Ark in samenwerking met de gemeente rond de Immanuelkerk en vindt plaats in hun gebouw.
ds. Peter Buikema

Groenesteinflatkring
De Groenesteinflatkring gaat ook weer beginnen. We komen deze keer eens in de maand bij elkaar, op de eerste dinsdag van de maand, vanaf 16.15 uur.
We vervolgen de behandeling van het Evangelie volgens Mattheüs.
ds. Peter Buikema

Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood in Kenia
Op zaterdag 4 oktober 2014 vindt in Groningen de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven

van 9 tot 11 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en
van 9 tot 12 uur bij de Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia.
In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte.
Door de bijdrage van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft.
Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’.
Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor Kenia!
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Meer informatie vindt u op www.samskledingactie.nl of u kunt bellen naar 073.6871060.
Contactpersoon in Groningen-Zuid is Joke Renkema – Nonkes telefoon 050.5252788.

Breien
Deze winter breien we geen sokjes voor een ontwikkelingsland, maar blijven we dicht bij huis.
In de stad Groningen leeft 1 op de 5 gezinnen rond de armoedegrens. Dat betekent dat veel kinderen uit die gezinnen zonder ontbijt naar school gaan. Geen sportkleding hebben en geen warme winterjas. De gemeente Groningen heeft het plan opgevat om voor deze kinderen een zgn. kind-pakket samen te stellen. De inhoud van dit pakket wordt door het jaar heen, via de scholen, aan de kinderen uitgereikt. Een van de onderdelen van het pakket wordt voor elk kind een warme sjaal en muts. Het is de bedoeling dat die op 5 december door Sinterklaas op een (door de gemeente aangewezen) school worden uitgereikt. De gemeente heeft voor dit plan contact gezocht met het Achterpand (wolwinkel aan de Hoge der A).
Onze vraag aan u. Helpt u mee om dit mooie initiatief te verwezenlijken? Het gaat om gebreide of gehaakte mutsen en sjaals voor kinderen van 4-12 jaar. Mutsen: hoofdomtrek ongeveer 48-51-54 cm. Sjaals ongeveer 12 x 1.10, 14 x 1.20 en 16 x 1.30. Er ligt een aantal patronen van mutsen in de kerk, haken en breien. U kunt natuurlijk ook uw eigen creativiteit gebruiken.
Voor wie niet meer breit of haakt en nog wel breigaren heeft, neemt u het alstublieft mee naar De Ark, dan kan een andere breister of haakster er een mooie sjaal en muts van maken.
In het Achterpand ligt ook een map met verschillende patronen. U kunt uw sjaal met muts iedere zondag tot en met 26 november inleveren in De Ark. Wij brengen ze dan naar het Achterpand waar ze worden voorzien van een label “speciaal voor jou gemaakt” en mooi worden verpakt in cellofaanpapier.
Wij hopen dat we ook deze winter weer op u mogen rekenen.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
Hartelijke groet,
Corrie Reenders, 5257177
Jannet Nijhuis, 7851253

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart