De zondagsbrief van zondag 7 september 2014

Bij de viering op zondag 7 september
Vandaag komen we samen rond Schrift en Tafel. We lezen een deel uit de zogeheten gemeenterede: Matteus 18, 12-20. Organist is René Glade; voorganger is ds. Marga Baas. Deze zondag is er ook nevendienst voor de jongeren.

VDA
Dinsdag 9 september is onze eerste bijeenkomst na de vakantie. We komen bijeen om 14.30 in De Ark. Het is een vrije middag - plannen voor het volgend jaar, vakantie-ervaringen of een fraai gedicht. Allen tot ziens!
Gerda ten Berge

Startzondag
Volgende week, zondag 14 september, is het startzondag. We maken een begin met de verhalencyclus over Abraham. Aan de dienst wordt medewerking verleend door het Arkkoor o.l.v. Tineke Wieringa en Chris van Bruggen. Voorganger is ds. Peter Buikema. We hebben in De Ark de prachtige gewoonte om op de startzondag als gemeenteleden zelfgebakken koekjes, taart, cake, koek en dergelijke lekkernijen meenemen. Wat zou het goed zijn als dat ook nu weer gaat gebeuren!

Wegwijs en gemeentebrief
Op de startzondag ontvangt u als leden van de wijkgemeente een aanpassing van Wegwijs, vergezeld van een gemeentebrief waarin u wordt geattendeerd op leerhuizen, projecten en gespreksbijeenkomsten die in het nieuwe seizoen van start gaan. In de folder Bezinning en bezieling, uitgegeven door de Stedelijke Raad van Kerken, vindt u een nog ruimer aanbod.

Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood in Kenia
Op zaterdag 4 oktober 2014 vindt in Groningen de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven

van 9 tot 11 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en
van 9 tot 12 uur bij de Salvatorkerk aan de Hora Siccamasingel.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar projecten van ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood.
Graag vragen wij dit najaar uw aandacht voor een preventieproject van Cordaid in Kenia.
In 2011 ontstond hier een ernstige hongersnood als gevolg van langdurige droogte.
Door de bijdrage van Sam’s Kledingactie is er ter plekke noodhulp verleend en zijn 26.000 mensen voorzien van voldoende drinkwater in de kritieke maanden. Het doel is echter om te zorgen dat een ramp als deze in de toekomst uitblijft.
Daarom werkt Cordaid samen met getroffen nomaden aan ‘Droogte Cyclus Management’.
Wij hopen met u, de handen ineen te slaan voor dit waardevolle project: Help mee, voor Kenia!
Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Meer informatie vindt u op www.samskledingactie.nl of u kunt bellen naar 073.6871060.
Contactpersoon in Groningen-Zuid is Joke Renkema – Nonkes telefoon 050.5252788.

Bloemen
17/8      Dhr. en mevr. Boskma, Saaksumborg 17. Zij waren 60 jaar getrouwd.
              Mw. Sloots, Sweelincklaan 13.
24/8     Dhr. en mevr. V.d. Veen, Groenesteinflat 118.
              Dhr. Hobbelt, Groenendaal 61.
31/8      Mevr. De Vries, Coendershof. Zij wordt 90 jaar.
              Dhr. Witteveen, Goeman Borgesiuslaan 113.

Nieuwe deurcollecte
Het komende halfjaar is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor Stichting Chavah. Deze stichting wil tienermoederopvang realiseren in de stad Groningen.
Uit gesprekken met allerlei instanties bleek dat in de stad Groningen een behoefte bestaat om tienermoeders een woonplek te bieden waar de tienermoeder met haar kind opgevangen kan worden en zich kan ontwikkelen om in de toekomst voor zichzelf en haar kind te kunnen zorgen.
Plaatselijke zorginstanties krijgen hulpvragen van (aanstaande) tienermoeders binnen en hebben aangegeven naar Chavah door te willen verwijzen. Ook maakt Chavah deel uit van het “ketenoverleg jonge moeders Groningen”, een brede groep van o.a. hulpverleners, kraamzorg en onderwijs die met deze doelgroep in aanraking komt. De stichting onderhoud tevens contacten met de gemeente Groningen. Op landelijk niveau is er contact met Siriz, Siriz heeft jarenlange ervaring met het opvangen van tienermoeders in een huis in Gouda en heeft door het hele land heen hulpposten om hulp te bieden bij ongeplande zwangerschappen.
De volgende stap is het vinden van een geschikte plek in de stad waar 4-6 tienermoeders met kind opgevangen kunnen worden. Hiervoor zijn nog veel financiële middelen nodig. De stichting is daarom op zoek naar sponsors, subsidies, investeerders, giften en donateurs. Het doel is om in de zomer van 2015 de eerste moeders te kunnen verwelkomen.
De diaconie.

Breien
Deze winter breien we geen sokjes voor een ontwikkelingsland, maar blijven we dicht bij huis.
In de stad Groningen leeft 1 op de 5 gezinnen rond de armoedegrens. Dat betekent dat veel kinderen uit die gezinnen zonder ontbijt naar school gaan. Geen sportkleding hebben en geen warme winterjas. De gemeente Groningen heeft het plan opgevat om voor deze kinderen een zgn. kind-pakket samen te stellen. De inhoud van dit pakket wordt door het jaar heen, via de scholen, aan de kinderen uitgereikt. Een van de onderdelen van het pakket wordt voor elk kind een warme sjaal en muts. Het is de bedoeling dat die op 5 december door Sinterklaas op een (door de gemeente aangewezen) school worden uitgereikt. De gemeente heeft voor dit plan contact gezocht met het Achterpand (wolwinkel aan de Hoge der A).
Onze vraag aan u. Helpt u mee om dit mooie initiatief te verwezenlijken? Het gaat om gebreide of gehaakte mutsen en sjaals voor kinderen van 4-12 jaar. Mutsen: hoofdomtrek ongeveer 48-51-54 cm. Sjaals ongeveer 12 x 1.10, 14 x 1.20 en 16 x 1.30.
In het Achterpand ligt een map met verschillende patronen. U kunt uw sjaal met muts iedere zondag tot en met 26 november inleveren in De Ark. Wij brengen ze dan naar het Achterpand waar ze worden voorzien van een label “speciaal voor jou gemaakt” en mooi worden verpakt in cellofaanpapier.
Wij hopen dat we ook deze winter weer op u mogen rekenen.
Hartelijke groet,
Corrie Reenders, 5257177
Jannet Nijhuis, 7851253

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart