De zondagsbrief van zondag 9 november 2014

Bij de vieringen
Vandaag is er een orgeldienst. Jan-Arjen Mondria bespeelt het orgel en koos veel muziek van Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788) vanwege zijn 300e geboortejaar. Ds. Peter Buikema gaat voor.

VDA
De VDA bijeenkomst is op dinsdag 11 november om 14.30 uur. Deze middag verzorgen we de kerstattentie.
De gemeente-Kerstmaaltijd zal zijn op dinsdag 16 december vanaf 4 uur. Er komt t.z.t. een intekenlijst in de kerk.
Gerda ten Berge

Koffieochtend
Woensdag a.s. 12 november bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Werkgroep diensten
De werkgroep diensten komt woensdag 12 november bij elkaar om 15.15 uur.

Maaltijd
Woensdag 12 november is er weer een maaltijd in de kerk. Vanaf 17.30 uur bent u weer welkom en is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Informatie: Didy Smit, tel. 5263976.

Sjaals en mutsen
U kunt uw gebreide sjaal en mutsen inleveren tot en met zondag 30 november. We hebben weer een waslijn gespannen in de kerkzaal zodat we de werkstukken nog een tijdje kunnen bewonderen.
Allemaal hartelijk bedankt voor het breien.
Groeten,
Corrie Reenders, Jannet Nijhuis

Zangmiddag 30 november in De Ark 15.30 - 17.00 uur ‘Zangen van zoeken en zien’
Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Dat gebeurt als ecclesia of basisgroep, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie.
Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Het werk van Huub Oosterhuis en zijn vaste componisten Huijbers, Oomen en Löwenthal is welbekend, maar er zijn veel andere tekstschrijvers en componisten die bijdragen leveren. Hun werk is vaak ongepubliceerd of alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Daarom is in 2013 is op initiatief van het Verbeekfonds het Project Oecumenische Liedbundel (POL) gestart. De ambitie is om in 2015 een bundel te laten verschijnen met ongeveer 600 liturgische liederen.
Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken. Naast de eigenlijke bundel wordt ook gewerkt aan een bundel met begeleidingen (voor piano of orgel). Het geheel wordt t.z.t. uitgegeven door uitgeverij Kok te Utrecht.
Tijdens het liedproject van dit najaar onder auspiciën van ‘Kunst in De Ark’ zijn een aantal liederen die in deze bundel worden opgenomen ingestudeerd.
Op zondag 30 november zullen in het kerkgebouw De Ark, van 15.30 uur tot 17.00 een aantal van deze liederen worden gezongen. Het geheel wordt besloten met een korte vesper.
U bent van harte uitgenodigd mee te zingen.
De samenzang wordt ondersteund door het projectkoor “Kunst in De Ark” en de cantores Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Chris Fictoor. De piano wordt bespeeld door Peter Rippen. De toegang is gratis maar er is een collecte ter dekking van de onkosten bij de uitgang.

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart