De zondagsbrief van zondag 6 juli 2014

Bij de viering
Vandaag is ds. P.D. Wolthaus gastvoorganger.

Zondagsbrief op zomervakantie
Dit is de laatste zondagsbrief voor de zomervakantieperiode. De eerste zondagsbrief na deze periode zal weer verschijnen op de laatste zondag van augustus, de 31e.

Koffieochtenden
Ook in de zomerperiode bent u van harte welkom voor een gesprek en een kop koffie. De kerk is open op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur op: 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17 september.

Bij de vieringen
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk hebben we in de zomermaanden een viertal gezamenlijke diensten. Op 13 en 20 juli hebben we een gezamenlijke viering in De Ark en op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk. Let u wel op de verschillende aanvangstijden! De diensten in De Ark beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur. De diensten in de Immanuelkerk beginnen een half uur eerder!
Zondag 13 juli om 10.00 uur zal ds. Peter Buikema voorgaan in De Ark.
Zondag 20 juli om 10.00 uur is ds. Robert Koorneef, verbonden aan het Martiniziekenhuis, voorganger in de dienst.
Zondag 27 juli om 9.30 uur gaat ds. Peter Buikema in de Immanuelkerk voor.
Zondag 3 augustus om 9.30 uur is ds. Rosita Fortuin-Reintjes voorganger in de Immanuelkerk.
Vanaf 10 augustus zijn de vieringen weer afzonderlijk.
Op zondag 10 augustus gaat ds. Marga Baas om 10.00 uur in De Ark voor.
Op zondag 17 augustus gaat ds. Peter Buikema om 10.00 uur in De Ark voor.

Vervoer naar de Immanuelkerk
Voor een aantal van onze gemeenteleden is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 27 juli en 3 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 20 juli op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: bij Hedde Smit (5263976).

Beste mensen
Ik ben dinsdagmorgen weer naar de voedselbank geweest om de producten die zondag in de kerk stonden af te leveren. Ze waren er weer erg blij mee. Ook kon ik nog voor een mooi bedrag inkopen doen.
De laatste zondag van deze maand kerken we in de Immanuelkerk. Dus u mag de producten voor de voedselbank zondag 20 juli inleveren of het opsparen tot de volgende maand. In augustus weer de laatste zondag de 31ste.
Namens de diaconie Hedde Smit.

Zomertijd
De zomer breekt aan en allerlei mensen trekken er binnenkort weer voor korte of lange tijd op uit. Hetzelfde geldt voor uw beide wijkpredikanten. Gelukkig zijn we niet tegelijkertijd met vakantie; op een van ons beiden kunt u in de maanden juni, juli en begin augustus altijd een beroep doen.
Peter Buikema en Marga Baas

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

Wisselende panelen
Op de achterwand van de kerkzaal is een kleine expositie te zien van panelen met bijzondere verhalen van Groninger kerken en bijbehorende afbeeldingen van Sytse van der Zee. De expositie is samengesteld door de Stichting Oude Groninger Kerken ter gelegenheid van haar 45-jarig jubileum. De panelen zijn inmiddels al eens verwisseld, zodat er weer nieuwe verhalen te lezen en andere afbeeldingen te zien zijn. De catalogus bij de tentoonstelling kunt u kopen voor €15,-.

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart