De zondagsbrief van zondag 29 juni 2014

Orgelmuziek in de dienst
Vóór de dienst: Psalm 119: Koraal met variaties - Cor Kee (1900-1997)
Na uitleg en verkondiging: Dies sind die heiligen zehn Gebot (BWV 679) - Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Tijdens de inzameling van de gaven: Geef aan de wereld vrede, Heer - Bert Matter (geb. 1937)
Na de dienst: Preludium & Fuga in e (BWV 555) - Johann Sebastian Bach

Bij de viering
Vandaag gaat ds. W. Van Gemert in de dienst voor. Volgende week is ds. P.D. Wolthaus gastvoorganger.

Afscheid van pastor Stefan Mangnus
Deze zondag neemt pastor Stefan Mangnus afscheid van de Salvator-Mariaparochie, waaraan hij twee jaar verbonden is geweest. De viering is van 11.00 – 12.00 uur; aansluitend is er een receptie in de kerk. Als gemeenteleden van De Ark hebben we met hem kennis kunnen maken in de oecumenische viering, op de gezamenlijke gemeente-avond over de betekenis van Avondmaal en eucharistie en in de gesprekskring over Erik Borgman. Stefan Mangnus is leken-dominicaan. In het afgelopen jaar is in hem het besluit gegroeid om in de dominicaner orde in te treden. Na een verblijf van een paar weken in Huissen (bekend door Henk Jongerius) vertrekt hij naar Cambridge waar de opleiding voor novicen gevestigd is. Een ingrijpende stap. We wensen hem alle goeds!
Met ingang van oktober zal zijn opvolger, Arjen Jellema, in dienst treden; hij zal voor 60% werkzaam zijn in de samenwerkende parochies van Groningen, Haren en Zuidhorn en voor 40 % in het studentenpastoraat.

Zondagsbrief op zomervakantie
Volgende zondag, 6 juli, zal de laatste zondagsbrief voor de zomervakantieperiode verschijnen. De eerste zondagsbrief na deze periode zal weer verschijnen op de laatste zondag van augustus, de 31e.

Koffieochtenden
Ook in de zomerperiode bent u van harte welkom voor een gesprek en een kop koffie. De kerk is open op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur op: 9 en 23 juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17 september.

Wisselende panelen
Op de achterwand van de kerkzaal is een kleine expositie te zien van panelen met bijzondere verhalen uit Groninger kerken en bijbehorende afbeeldingen van Sytse van der Zee. De expositie is samengesteld door de Stichting Oude Groninger Kerken. Na afloop van de dienst op 22 juni zijn de panelen verwisseld. Er zijn nu dus weer nieuwe afbeeldingen te zien en andere verhalen te lezen. De catalogus bij de tentoonstelling kunt u voor €15,- kopen.

Bloemengroet
De afgelopen weken gingen de bloemen als groet van de gemeente naar:
25 mei: mw. Cremer, Chopinlaan 11
   mw. Wijnants, De Dilgt (Mozartflat E13)
1 juni:  dhr. en mw. v.d. Huure, Van Royenlaan 69 (zij waren 50 jaar getrouwd)
   mw. Willemse, Verlengde Hereweg 77
8 juni:  mw. Reenders, Helperzoom 373
15 juni: dhr. Boonstra, Goeman Borgesiuslaan 64 (hij werd 90 jaar)
   dhr. en mw. Blokzijl, Van Ketwich Verschuurlaan 25/312
22 juni: mw. Huseman, Thorbeckelaan 14
   mw. v.d. Brand, Groenesteinflat k. 165

Zomertijd
De zomer breekt aan en allerlei mensen trekken er binnenkort weer voor korte of lange tijd op uit. Hetzelfde geldt voor uw beide wijkpredikanten. Gelukkig zijn we niet tegelijkertijd met vakantie; op een van ons beiden kunt u in de maanden juni, juli en begin augustus altijd een beroep doen.
Peter Buikema en Marga Baas

Diensten op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk hebben we in de zomermaanden een 4-tal gezamenlijke diensten. Op 13 en 20 juli hebben we een gezamenlijke viering in De Ark en op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk.
Voor een aantal van onze gemeenteleden is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 27 juli en 3 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 20 juli op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: bij Hedde Smit (5263976).

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

 

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart