De zondagsbrief van zondag 15 juni 2014

VDA verslag 2013-2014
Gerda ten Berge leidt ook dit jaar onze groep door het jaar.
September begint met gemeentenieuws en er worden gedichten gelezen. Janny Wieringa heeft een spel voor ons.
Wij hebben interessante lezingen.
Mw. Elly Bos, verpleegkundige in het UMCG, vertelt en toont ons hoe ze in Malawi werkte en leefde. De heer De Geus maakt ons wijzer over het wandkleed dat in de podiumzaal hangt, hierop staan gebouwen van Jeruzalem. In april komt de heer R. Oosterhout om ons bij te spijkeren over de veranderingen in de zorg.
De kerstkalendertjes zijn in samenwerking met één van de predikanten, die een kerstbrief heeft geschreven, ingepakt. De kerstmaaltijd en het klaarmaken van de zaal e.d. wordt met hulp van andere gemeenteleden voorbereid en is weer een gezellig samenzijn. De Paaskaarten hebben een prachtige afbeelding van Salvador Dali.
Janny Wieringa laat ons een prachtige natuurfilm zien over Alaska, de Rocky Mountains en een deel van Costa Rica. Tot slot gaan we in mei een rondvaart door de stad maken, gevolgd door een kopje koffie met iets lekkers in het museum.
Verder worden er briefjes voor de verjaardagsbezoeken rondgedeeld en gaat ons busje van Jales, voor de krottenwijken op de Filippijnen rond. Ons ledental is helaas afgenomen, gemiddeld komen er nog 13 dames.

Verslag koffieochtenden juni 2013 t/m april 2014
In bovenstaande periode (11 maanden) zijn in de hal van De Ark 23 koffieochtenden geweest. Eenmaal in de veertien dagen, even onderbroken in de decembermaand.
Het aantal bezoekers loopt iets terug. Gemiddeld komen er 8 gemeenteleden. Gezien het verloop in de wijkgemeente niet verwonderlijk. Per keer zijn er 1 of 2 gastvrouwen aanwezig. We zijn met z’n zessen. Gerda ten Berge - Corry Glade - Aly van der Laan - Roelie Miske - Leny Oudman en Miep Baas.
De regeling met Piet Sulman over het openen en sluiten van de kerk loopt prima en ook de publicatie in de zondagsbrief door Alfred gaat altijd goed. Ellen Meijer verzorgt de flyers voor in de hal.
Met Imme Oosterveld is de afspraak dat de kosten voor rekening van het wijkfonds zijn.
Ook de komende zomerperiode gaan we gewoon door, het rooster is weer klaar.
Miep Baas-Wilschut, 29 mei 2014

Verslag gezamenlijke maaltijd seizoen 2013 - 2014
Een verrassend begin voor de kookploeg.
We werden voor de maaltijd eerst toegezongen met het onderstaande lied en we kregen een prachtige roos.

Het afgelopen jaar heeft het weer zo mogen zijn:
Zij schilden de piepers en sneden ze fijn,
De groente gewassen,
Het vuur opgestookt
En alles tezamen tot stamppot gekookt.
Refrein:
De kaarsen die branden
De aloude sfeer
Bij ’t volgende maal zijn we er allemaal weer
Wij vormen tezamen een prachtige groep:
Samen op Weg
Met een krachtige soep!
Soms vragen ze ons: waarom is dat nou,

Met z’n allen stamppot eten,
Wat vind je daar aan?
Het antwoord is kort:
Wij vinden het fijn,
Zo proeven wij goed
Een gemeente te zijn!
Refrein
En altijd zijn er restjes, die krijgen we dan mee.

En thuis wordt die kerkprak
Een maaltje of twee.
O leden van de kookploeg,
Kook nog jaren door:
Als dank zingen wij
Hier nog eenmaal in koor.
Refrein.

Hier werden we even stil van.
In oktober, november, januari, maart en april hebben we weer gezamenlijk gegeten aan een lange feestelijk gedekte tafel in de kerkzaal.
Het aantal eters varieerde tussen de 45 en 54 personen.
Het waren gezellige en drukke uurtjes.
In oktober gaan we weer van start. We wensen u allen een goede zomer toe.
Namens de kookploeg,
Didy Smit.

Diensten op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk hebben we in de zomermaanden een 4-tal gezamenlijke diensten. Op 13 en 20 juli hebben we een gezamenlijke viering in De Ark en op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk.
Voor een aantal van onze gemeenteleden is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 27 juli en 3 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 20 juli op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: tot 22 juni bij Henk Wieringa (5256030), na 22 juni bij Hedde Smit (5263976).

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart