De zondagsbrief van zondag 22 juni 2014

Bij de vieringen
Vandaag is het de eerste zondag van de zomer. De lezingen zijn Jeremia 20, 7-13 en Matteus 10, 16-33. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Jan-Arjen Mondria.
Zondag 29 juni zal ds. Van Gemert in de dienst voorgaan.

Expositie
Op de achterwand ziet u panelen met bijzondere verhalen uit Groninger kerken en afbeeldingen er bij door Sytse van der Zee. Het is een expositie die is samengesteld door de Stichting Oude Groninger Kerken. Er zijn nog 9 andere verhalen, die u de komende tijd ook te zien zult krijgen, ongeveer om de drie weken zullen de panelen verwisseld worden. De catalogus bij de tentoonstelling kunt u voor €15,- kopen.

Koffieochtend
Woensdag a.s. 25 juni bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Voedselbank
We willen u herinneren aan onze afspraak om op de laatste zondag van de maand een inzameling te houden voor de Voedselbank. De komende zondag, 29 juni, hebt u weer de mogelijkheid om producten mee te nemen. We rekenen weer op een royale bijdrage.
De diaconie.

Afscheid van pastor Stefan Mangnus
Zondag 29 juni zal pastor Stefan Mangnus afscheid nemen van de Salvator-Mariaparochie, waaraan hij twee jaar verbonden is geweest. De viering is van 11.00 - 12.00 uur en aansluitend is er een receptie. Als gemeenteleden van De Ark hebben we met hem kennis kunnen maken in de oecumenische viering, op de gezamenlijke gemeente-avond over de betekenis van Avondmaal en eucharistie en in de gesprekskring over Erik Borgman. Stefan Mangnus is leken-dominicaan. In het afgelopen jaar is in hem het besluit gegroeid om in de dominicaner orde in te treden. Na een verblijf van een paar weken in Huissen (bekend door Henk Jongerius en Holkje van der Veer) vertrekt hij naar Cambridge waar de opleiding voor novicen gevestigd is. Een ingrijpende stap. We wensen hem alle goeds!

Liedboeken
We hebben er lang op gewacht, maar de afgelopen week zijn de twintig extra bestelde liedboeken met het logo van De Ark afgeleverd. Er zijn nu zeventig liedboeken in De Ark aanwezig. We zullen ze goed gaan gebruiken.

Zomertijd
De zomer breekt aan en allerlei mensen trekken er binnenkort weer voor korte of lange tijd op uit. Hetzelfde geldt voor uw beide wijkpredikanten. Gelukkig zijn we niet tegelijkertijd met vakantie; op een van ons beiden kunt u in de maanden juni, juli en begin augustus altijd een beroep doen.
Peter Buikema en Marga Baas

Koster/beheerder
In de juni vergadering j.l. van het College van Kerkrentmeesters van de PGG is afgesproken dat het arbeidscontract met onze koster/beheerder Martin Heller met één jaar wordt verlengd en wel tot 1 juli 2015. Martin heeft een contract voor twaalf uur per week. We kunnen er eerst weer mee vooruit.
De kerkrentmeester,
Imme Oosterveld

Diensten op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk hebben we in de zomermaanden een 4-tal gezamenlijke diensten. Op 13 en 20 juli hebben we een gezamenlijke viering in De Ark en op 27 juli en 3 augustus in de Immanuelkerk.
Voor een aantal van onze gemeenteleden is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 27 juli en 3 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 20 juli op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: bij Hedde Smit (5263976).

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

Terugblik op het Jacobspad
Zeventien mensen waren het die uiteindelijk ook de laatste lange etappe van het Jacobspad hebben gelopen: van landgoed De Havixhorst via Rouveen tot Hasselt. We kijken terug op vier seizoenen van samen 12 tochten door een wisselend landschap: akkers en weiden, bos en heide, dijken, wierden en brinkdorpen. Gesprekken onderweg werden afgewisseld met momenten van stilte. Aan het begin of het einde van de tocht was er telkens een korte viering in één van de kerken op de route. In de Stefanuskerk van Hasselt luisterden we naar de woorden van Herman Andriessen (1927-2013). Hij formuleerde ooit het Pelgrimscredo:

Ik geloof in de God van de Weg,
mijn God die met mij meegaat.
Ik geloof in zijn ingaan en uitgaan.
Ik geloof dat Hij de weg van de mensen kent,
dat wij op elkaar mogen rekenen.
Ik geloof dat Hij de onduidelijkheid van het leven verstaat
en die voor zichzelf en voor mij niet kan oplossen.
Ik geloof dat hij de Komende is
en met ons verlangend uitziet naar het Heiligdom;
ik geloof dat wij zullen terugkeren en vrede zullen vinden
in het uur van de Grote Rust.
Ik geloof dat wij zullen aankomen
en dat ons een vervulling wacht
die geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord.

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart