De zondagsbrief van zondag 8 juni 2014

Koffieochtend
Woensdag a.s. 11 juni bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Jacobspad
Zaterdag 14 juni is het zover: we wandelen de laatste (lange!) etappe van het Jacobspad, van Landgoed de Havixhorst bij De Wijk tot Hasselt. De route gaat natuurlijk nog veel verder: door Nederland, België, Frankrijk en Spanje tot Santiago. Maar als groep wandelaars uit Groningen is Hasselt het eindpunt; dan hebben we er ruim 200 km op zitten!

Nieuwe expositie
Op de achterwand ziet u panelen met bijzondere verhalen uit Groninger kerken en afbeeldingen er bij door Sytse van der Zee. Het is een expositie die is samengesteld door de Stichting Oude Groninger Kerken. Er zijn nog 9 andere verhalen, die u de komende tijd ook te zien zult krijgen, ongeveer om de drie weken zullen de panelen verwisseld worden. De catalogus bij de tentoonstelling kunt u voor €15,- kopen.

Zomertijd
De zomer breekt aan en allerlei mensen trekken er binnenkort weer voor korte of lange tijd op uit. Hetzelfde geldt voor uw beide wijkpredikanten. Gelukkig zijn we niet tegelijkertijd met vakantie; op een van ons beiden kunt u in de maanden juni, juli en begin augustus altijd een beroep doen.
Peter Buikema en Marga Baas

Kerktaxi
Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen hebben we een kerktaxi (of hoe je het maar noemen wilt). We zoeken daar nieuwe vrijwilligers voor. In het kader van de toenemende samenwerking tussen de Immanuelkerk en De Ark worden in de komende tijd af en toe gezamenlijke diensten gehouden en dus ook diensten in de Immanuelkerk. Ook dat maakt het belangrijk dat er vervoer geregeld kan worden voor hen die daar behoefte aan hebben. De bedoeling is dat er dan één of meerdere auto’s van De Ark naar de Immanuelkerk rijden (en na de dienst weer terug, natuurlijk). Wilt u zich opgeven bij ondergetekende of bij Henk Wieringa?
ds. Peter Buikema

Nieuwe ontwikkelingen
In een van de voorgaande nummers van KiS hebt u kunnen lezen dat ds. Ynte de Groot in juni 2015 met vervroegd emeritaat zal gaan. Hij heeft dat de eerste zondag van mei direct na afloop van de kerkdienst aan de gemeenteleden van De Fontein meegedeeld. Zijn komende vertrek heeft verregaande gevolgen – niet alleen voor de wijkgemeente van De Fontein, maar ook voor de overige wijkgemeenten in de stad en de daaraan verbonden voorgangers. In allerlei verbanden is en wordt dit besproken: o.a. in het team van predikanten, maar natuurlijk ook in de moderamen- en kerkenraadsraadsvergaderingen van de wijkgemeenten. Voor mij als voorganger van zowel De Fontein als De Ark heeft dit alles ook consequenties. Ik heb in overleg met Ynte de Groot, Peter Buikema en andere collegae en natuurlijk in de moderamen- en wijkraadsvergaderingen van De Fontein en De Ark nagedacht over de toekomstmogelijkheden, van mijzelf en van de wijkgemeenten. Het voorstel dat nu wordt uitgewerkt is dat ik mij in de zomer van 2015 terugtrek uit De Ark en voor 80% aan De Fontein wordt verbonden. Dit voorstel is nog niet definitief en moet ook in de Algemene Kerkenraad worden besproken. Voorlopig blijf ik met vreugde mijn werk in De Ark doen.
Marga Baas

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart