De zondagsbrief van zondag 1 juni 2014

Bij de vieringen
Vandaag, 1 juni, gaat ds. J.K. Bolt voor om 10.00 uur.

Kerktaxi
Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid naar de kerk kunnen hebben we een kerktaxi (of hoe je het maar noemen wilt). We zoeken daar nieuwe vrijwilligers voor. In het kader van de toenemende samenwerking tussen de Immanuelkerk en De Ark worden in de komende tijd af en toe gezamenlijke diensten gehouden en dus ook diensten in de Immanuelkerk. Ook dat maakt het belangrijk dat er vervoer geregeld kan worden voor hen die daar behoefte aan hebben. De bedoeling is dat er dan één of meerdere auto’s van De Ark naar de Immanuelkerk rijden (en na de dienst weer terug, natuurlijk). Wilt u zich opgeven bij ondergetekende of bij Henk Wieringa?
ds. Peter Buikema

Kerkomroep
Met ingang van 18 mei is het mogelijk om thuis de diensten in De Ark te beluisteren. Dit kan via het internet op www.kerkomroep.nl. Men kan er voor kiezen om de dienst rechtstreeks te volgen, maar het is ook mogelijk om de dienst later te beluisteren, de opnames worden daarvoor een aantal maanden bewaard. Via het internet zijn ook de diensten te beluisteren van kerken uit het hele land. Aan deze wijze van beluisteren zijn geen kosten verbonden.
Wanneer u niet de beschikking hebt over het internet dan is het toch mogelijk de dienst te beluisteren, daarvoor wordt bij u thuis een zgn. sIKN-ontvanger geplaatst. De sIKN-ontvanger krijgt het signaal binnen via de kabel of de telefoonverbinding. De digitale ontvanger met een eigen luidspreker en afstandsbediening is zeer eenvoudig te bedienen. Voor de luisteraar is het ook mogelijk om de diensten uit de overige aangesloten PKN-kerken in Groningen te ontvangen. Tijdelijke aansluitingen zijn ook mogelijk. Van de gebruiker zal, indien mogelijk, een kleine maandelijkse vergoeding worden gevraagd en een eenmalige borgsom voor gebruik van de apparatuur. De ontvangers blijven eigendom van de diaconie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Wim Bussemaker, tel. 5267161.

Agenda

zo mrt 01 - 10:00 -
dienst 1 maart