De zondagsbrief van 9 maart 2014

Beelden van passie en compassie

Dit jaar is er tijdens de Veertigdagentijd weer een project met beeldende kunst. Een viertal beeldend kunstenaars, Wilma Drooger, Reinier van den Berg, Peter Wortel en Evelyn van Oosterhout, heeft werk gemaakt voor onze diensten. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door het lijden van de Kruisdrager te midden van de vele kruisdragers en zo beelden van passie en compassie gemaakt. De tentoonstelling is op woensdag 5 maart ingericht. Met ingang van zondag 9 maart wordt in de zondagse viering telkens aan één van de werken aandacht geschonken.

 

Bij de viering

Vandaag is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Er is een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger. We lezen de klassieke tekst voor die dag, het verhaal over de beproeving van Jezus in de woestijn, Matteüs 4:1-11. Daarnaast wordt in deze dienst aandacht geschonken aan het kunstwerk van Peter Wortel: Veertig dagen. De kunstenaar zelf zal in De Ark aanwezig zijn.

 

VDA

Onze VDA-bijeenkomst is op dinsdag 11 maart om 14.30 uur in De Ark. Deze middag werken we aan de kaarten voor de Paasgroet. Welkom allen.

Gerda ten Berge

 

Maaltijdgroep

12 maart a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst.

Namens de kookgroep,

Didy Smit, tel. 5263976

 

Bijbel uit de kast

Woensdag 12 maart om 20.00 uur is de vijfde bijeenkomst van Bijbel uit de kast. Ds.

Jannet van der Spek zal ons wegwijs maken in de verhalen over Saul en David. De avond vindt plaats in het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, van 20.00-22.00 uur. U bent van harte welkom!

 

Alle dingen nieuw

De laatste bijeenkomst over het te verschijnen boek van Erik Borgman zal plaatsvinden op donderdag 20 maart. In verband met de komst van de auteur is de aanvangstijd een half uur eerder, nl. 19.30 uur.

 

Bevestiging ouderlingen

Met vreugde kunnen we u meedelen dat een aantal gemeenteleden zich beschikbaar heeft gesteld voor het ouderlingschap. Het zijn Gerda Niemeijer, Elsbeth Willemse, Bert Schmaal en Harry Wienke. Op zondag 23 maart zal de bevestiging plaats vinden.

Henk Wieringa

 

Bezoek aan het klooster in Chevetogne

Van vrijdag 7 maart tot en met zondag 9 maart ben ik met een groep van 26 mensen uit Groningen te gast in het klooster in Chevetogne. Na afloop zal ik kort berichten van onze indrukken!

Marga Baas

 

Deurcollecte

Met ingang van 2 maart is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor een nieuw doel. De afgelopen jaren hebben we vaak gekozen voor projecten/doelen in Afrika en Azië, het komende halfjaar is de opbrengst voor een project in Oost-Europa en wel in Moldavië: “Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Tintareni”.

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de kwetsbaarste ouderen in het dorp Tintareni van thuiszorg en een warme maaltijd. Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze in hun eigen omgeving met mensen om zich heen waardig kunnen sterven.

Wij bevelen dit doel van harte bij u aan.

De diaconie

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus