De zondagsbrief van 2 maart 2014

Bij de viering

Deze zondag zal, anders dan in de vorige zondagsbrief en in KiS staat aangekondigd, ds. Feike Volbeda voorgaan. Hij vervangt zijn echtgenote, ds. Marga Baas. Organist is dhr. Roelof Kuik.

 

Deurcollecte

Met ingang van 2 maart is de opbrengst van de deurcollecte bestemd voor een nieuw doel. De afgelopen jaren hebben we vaak gekozen voor projecten/doelen in Afrika en Azië, het komende halfjaar is de opbrengst voor een project in Oost-Europa en wel in Moldavië: “Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen in Tintareni”.

In Moldavië werden alleenstaande ouderen het hardst getroffen door de economische crisis. Velen hebben slechts een pensioen van rond de 20 euro per maand, waar ze onmogelijk van rond kunnen komen. De overheid faalt in het aanbieden van ondersteunende diensten en familie is er niet of probeert te overleven in het buitenland en laat de ouderen aan hun lot over. Hierdoor raken veel ouderen ondervoed, zijn medicijnen onbetaalbaar en zijn ze niet in staat hun gas- en lichtrekening te betalen, waardoor ze ’s winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen.

De Christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de kwetsbaarste ouderen in het dorp Tintareni van thuiszorg en een warme maaltijd. Bethania heeft ook het initiatief genomen om voor terminale ouderen een hospice op te zetten, zodat ze in hun eigen omgeving met mensen om zich heen waardig kunnen sterven.

Wij bevelen dit doel van harte bij u aan.

De diaconie

 

Nieuwe keuken

De komende week wordt de huidige keuken in De Ark vervangen door een nieuwe keuken. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren. Wat overlast moeten we maar even voor lief nemen.

Namens de kerkrentmeester,

Imme Oosterveld

 

Groenesteinflatkring

De Groenesteinflatkring komt dinsdag 4 maart bij elkaar om 16.15 uur.

 

Koffieochtend

Woensdag a.s. 5 maart bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Miep Baas-Wilschut

 

Veertigdagentijd

Woensdag 5 maart is het Aswoensdag: het begin van de Veertigdagentijd. Deze weken voor Pasen vormen een periode van bezinning op onze levensweg in het midden van deze wereld in samenhang met de levensweg van Jezus, door lijden en sterven heen. Voor veel gelovigen is dit ook een periode van verhevigde verbondenheid met het lijden van mensen nu, ver weg en dichtbij.

Het is in steeds meer kerken gebruik het begin van de Veertigdagentijd te markeren met een bijzondere viering waarin de toon wordt gezet door verstilling en inkeer. In veel gevallen ontvangen de deelnemers aan deze viering een askruisje. Niet alleen de rooms-katholieke kerk, maar ook de Protestantse Kerk (zie het Dienstboek!) kent dit ritueel. Met as van verbrande buxustakjes (die werden uitgereikt op Palmpasen van het voorbije jaar) wordt door de voorganger bij ieder die op een bepaald moment tijdens de viering naar voren loopt een kruisje op het voorhoofd getekend, als teken van inkeer en omkeer naar een nieuw leven. In De Ark is er geen viering op 5 maart. Maar u bent van harte welkom in de Aswoensdagviering in de San Salvator Maria Kerk. Aanvang: 19.00 uur.

 

Alle dingen nieuw

De kring over het te verschijnen boek van Erik Borgman ‘Alle dingen nieuw’ komt donderdag 6 maart weer bij elkaar, om 20.00 uur in De Ark.

De laatste bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 maart. In verband met de komst van Erik Borgman is de aanvangstijd waarschijnlijk eerder dan de vorige keren, 19.30 uur (dit wordt nog doorgegeven aan de deelnemers).

 

Beelden van passie en compassie

Dit jaar is er tijdens de Veertigdagentijd weer een project met beeldende kunst. Een viertal beeldend kunstenaars, Wilma Drooger, Reinier van den Berg, Peter Wortel en Evelyn van Oosterhout, heeft werk gemaakt voor onze diensten. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door het lijden van de Kruisdrager te midden van de vele kruisdragers en zo beelden passie en compassie gemaakt. De tentoonstelling wordt op woensdag 5 maart ingericht. Met ingang van zondag 9 maart zal in de zondagse viering telkens aan één van de werken aandacht worden geschonken.

 

Opening “Beelden van passie en compassie”

De opening vindt plaats op zaterdag 8 maart, van 16.00 - 17.00 uur. Spreker is prof. Evert Jonker. Er wordt gezongen door het Hortuskwintet onder leiding van Halbe de Jong. U wordt allen van harte uitgenodigd!

 

VDA

Onze VDA-bijeenkomst is op dinsdag 11 maart om 14.30 uur in De Ark. Deze middag werken we aan de kaarten voor de Paasgroet. Welkom allen.

Gerda ten Berge

 

Maaltijdgroep

12 maart a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst.

Namens de kookgroep,

Didy Smit, tel. 5263976

 

Bijbel uit de kast

Woensdag 12 maart om 20.00 uur is de vijfde bijeenkomst van Bijbel uit de kast. Ds.

Jannet van der Spek zal ons wegwijs maken in de verhalen over Saul en David. De avond vindt plaats in het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, van 20.00-22.00 uur. U bent van harte welkom!

 

Bloemen

2/2      Mevr. Praamstra, Groenesteinlaan 14. Opgenomen in Coendershof.

            Dhr. Olthof, Van Starkenborghstraat 4.

9/2      Mevr. Glade, Chopinlaan 30. Na ziekenhuisopname weer thuis.

Mevr. Koster, Van Ketwich Verschuurlaan 25/5. Haar echtgenoot overleed in december.

16/2    Mevr. Sloots, Sweelincklaan 13.

            Dhr. en mevr. V.d. Berg, De Dilgt, Mozartflat 33.

23/2    Dhr. en mevr. V.d. Zee, Hora Siccamasingel 62a.

            Mevr. De Vries, Coendershof.

 

Bedankt

We waren zeer verrast door het prachtige boeket, dat ons al wat lentegevoel geeft. Hiervoor onze hartelijke dank.

Stien en Nico van der Zee

 

Gezocht

Voor de donderdagavond zoek ik iemand die tegen een geringe vergoeding in het kerkgebouw De Ark voor een groot koor en andere huurders de koffie/thee en het openen en afsluiten van de kerk wil verzorgen. Hebt u belangstelling of kent u iemand die dat wel zou willen doen, dan kan er contact worden opgenomen met de kerkrentmeester: Imme Oosterveld, tel. 050-3643249, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

In memoriam Dirk Kuizenga

Op 15 februari is Dirk Kuizenga overleden op de leeftijd van 94 jaar. Hij woonde aan de Van Moerkerkenlaan 94. Hij is getrouwd geweest met To de Ruiter met wie hij vier kinderen kreeg. Eén van hen, Hans, is jong overleden. Na het overlijden van To in 1978 is hij getrouwd geweest met Tiny Algra, die overleed in 2009. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 20 februari op de Selwerderhof na een dienst in de aula van uitvaartcentrum Algemeen Belang. De heer Kuizenga heeft veel meegemaakt, in het verongelukken van zijn zoontje en de ziekte en het overlijden van zijn beide echtgenotes. Maar hij had toch ook een mooi leven waarin hij veel betekenen kon. Helaas heeft hij het vijftigjarig jubileum van De Ark niet meer mee kunnen maken, hij was intensief betrokken bij de bouw daarvan. Op de rouwkaart zetten zijn kinderen en kleinkinderen de woorden die hij hun meegaf: ‘Als ik er niet meer ben, blijf dan niet treuren, maar pak de draad van het leven weer op. Geniet van het leven en maak vooral plezier!’

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus