De zondagsbrief van 19 januari 2014

De komende zondagen

Vandaag is ds. Adri Sevenster gastvoorganger.

 

Orgelmuziek in de dienst

Vanmorgen bewerkingen van Herr Christ, der einig Gottes Sohn - Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Vóór de dienst:         BWV Anhang 77: Choral, versus 1, 4, 5

Tijdens de collecte: BWV Anhang 77: versus 7

Na de dienst:                        BWV 601

 

Diaconale collecte Broodfonds

Op zondag 19 januari wordt er gecollecteerd voor de Actie Broodfonds Open Hof. Een broodmaaltijd is voor ons een vanzelfsprekendheid. Zo niet voor de bezoekers van de Open Hof. Deze mensen kunnen daar een broodmaaltijd nuttigen. Maar ook de Open Hof wordt getroffen door bezuinigen, waardoor deze broodmaaltijd in gevaar is. Daarom is er de Actie Brood gestart. Er is € 4000,00 nodig om een jaar lang broodmaaltijden te kunnen geven.

De diaconie doet daarom een beroep op u om deze actie financieel te steunen.

Namens de diaconie Henk Vos.

 

Meer geluk dan grijsheid

Dinsdag 21 januari a.s. lezen en bespreken we vanaf 14.30 uur enkele fragmenten uit het boekje van Jean-Jacques Suurmond over de spiritualiteit van het ouder worden: Meer geluk dan grijsheid.

Als u mee wilt doen, kunt u zich vandaag nog telefonisch of per mail opgeven bij Peter Buikema; 0596-628968, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Marga Baas; 050-5798506, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Koffieochtend

Woensdag a.s. 22 januari bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Miep Baas-Wilschut

 

Aan zangers en zangeressen,

In de Oecumenische Viering op zondag 26 januari zal een koor deelnemen aan de liturgie o.l.v. Yorick Feenstra. U kunt deelnemen aan de repetities die daarvoor worden gehouden. Op zaterdag 25 januari in het gebouw achter de kerk van de San Salvator Mariaparochie: Van Starkenborghstraat 1. Van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Van harte welkom.

Tineke Wieringa-Meijer

 

Week van gebed voor de eenheid

Van 19 januari tot 26 januari vindt de Week van gebed voor de eenheid plaats. Het thema, dat dit jaar is aangedragen door de kerken in Canada, luidt: “Is Christus dan verdeeld?”. Het is een citaat van Paulus (1 Kor.1: 13), die de gelovigen in de havenstad Korinte oproept tot eensgezindheid. In het kader van deze gebedsweek wordt op zondag 26 januari in Groningen Zuid een oecumenische dienst gehouden, die is voorbereid door gemeenteleden, parochianen en voorgangers van de Immanuelkerk, De Salvator-Mariaparochie en De Ark. De viering vindt plaats in de Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202. Let op de aanvangstijd: 11.00 uur!

 

Pastorale Raad

De pastorale raad komt bijeen op dinsdag 28 januari, 14.30 uur.

 

Bijbel uit de kast

Woensdag 29 januari is de tweede avond in deze serie avonden (die los van elkaar te bezoeken zijn). Ditmaal zal ds. Pieter Dirk Wolthaus vertellen over de Jozua-verhalen. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Protestantse Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, van 20.00-22.00 uur. U bent van harte welkom!

 

Cantate van de beeldentuin

Het 1e project ‘Kunst in De Ark’ van 2014 is van start gegaan.

Het is een liedproject rond de vorig jaar overleden priester/dichter Herman Verbeek. Verbeek heeft talloze liederen geschreven en 1 jaar na zijn sterfdatum (1 februari 2013) willen we in het kerkgebouw De Ark op zondagmiddag 2 februari een aantal van deze liederen zingen en zijn laatste werk “de cantate van de beeldentuin” uitvoeren.

De liedmiddag is op zondag 2 februari om 15.30 uur in het kerkgebouw De Ark, Haydnlaan 46 in Groningen, de toegang is gratis, er is een collecte voor de kosten.

Medewerking: Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide

Vleugel: Peter Rippen, instrumentalisten en solisten.

Iedereen is van harte welkom.

 

Groenesteinflatkring

De Groenesteinflatkring komt bijeen op dinsdag 4 februari, 16.15 uur.

  

Erik Borgman

In elk geval bestemd voor de protestanten en katholieken in Groningen Zuid, maar ook voor alle andere belangstellenden in de stad is er een serie avonden opgezet rond Erik Borgman. Hij is een van de meest gelezen rooms katholieke auteurs in Nederland. Borgman schreef o.a. het boek “Overlopen naar de barbaren” en het essay “Wortelen in vaste grond”. Hij is leken dominicaan en hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg. Momenteel is hij bezig een boek te schrijven waarin hij de belangrijkste theologische thema’s op een nieuwe wijze doordenkt. We hebben van hem enkele passages ontvangen om met elkaar te kunnen bespreken. Dat doen we op 3 avonden. De vierde en laatste keer zal hij zelf aanwezig zijn om met ons van gedachten te wisselen.

 

Leiding:   Pastor Stefan Mangnus (Salvator Maria Parochie), ds. Peter Buikema en ds. Marga Baas (beiden Protestantse wijkgemeente Helpman) met medewerking van Erik Borgman (lekendominicaan en hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg)

Plaats:     De Ark, Haydnlaan 46

Tijd:         20.00-22.00 uur

Data:       Donderdag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart 2014.

Opgave:  Voor 26 januari bij Stefan Mangnus; 06 12 71 77 74, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Peter Buikema; 0596-628 968, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Marga Baas; 050-5798506, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deurcollecte

Per 1 maart krijgt de deurcollecte een nieuwe bestemming. Mocht u een suggestie voor een bestemming hebben dan vernemen we dat graag van u. De komende periode zal het een bestemming buiten Nederland zijn. We horen graag van u.

 

Acties Voedselbank en Open Hof

Langs deze weg willen wij als diaconie u hartelijke danken voor uw royale inbreng voor beide projecten in november en december. De maand november hebben we voedsel ingezameld voor de Voedselbank Groningen, meerdere keren zijn we met een volle auto richting de Oosterhamrikkade gereden waar de producten door enthousiaste medewerkers in ontvangst werden genomen, men was er erg blij mee. Velen van u hebben t.b.v. de Voedselbank een geldelijke bijdrage op de rekening van de diaconie gestort, van de ruim € 600,00 hebben we producten gekocht en afgeleverd bij de voedselbank. Dus een geslaagde actie. Door de vele vragen van gemeenteleden om door te gaan met de actie hebben we besloten om op de laatste zondag van elke maand een inzameling voor de voedselbank te houden. Omdat op 26 januari er een oecumenische dienst in de San Salvatorkerk wordt gehouden zal de eerstvolgende inzameling op 23 februari zijn.

In de maand december hebben we een inzameling gehouden voor de Open Hof. Ook dit project sloeg aan veel zakken en zakjes werden ingebracht. Vlak voor de kerst is er een auto vol met spullen afgeleverd. Ook hier was men heel blij met alle kleding enz.

Fijn dat we met elkaar en naar elkaar omzien. Ook voor het komende jaar rekent de diaconie op uw medewerking.

 

Het Vakantiebureau

Het is nu nog winter maar veel mensen denken al weer aan de zomer en aan de vakantie, maar voor velen ook in onze gemeente is dat gelet op hun fysieke gesteldheid niet of moeilijk te realiseren. Wij willen onder uw aandacht brengen dat ook voor mensen met beperkingen de mogelijkheid bestaat om op vakantie te gaan.

In de vakantiehuizen van het Vakantiebureau van de Protestantse Kerk “De Werelt” te Lunteren zijn vele mogelijkheden om een week lang zorgeloos te genieten.

Enkele mogelijkheden: Vakanties voor ouderen: Wanneer u vitaal bent maar wel enige hulp of begeleiding bij verzorging of uitstapje nodig hebt, kunt u hier gebruik van maken.

Vakanties met zorg: Als u {veel} hulp nodig bent bij de dagelijkse of verpleegkundige zorg zult u het een hele week erg naar u zin hebben. Ook echtparen zijn van harte welkom. Ook zijn er vakanties voor mensen met een visuele beperking. Vakantie voor echtparen met een dementerende partner, ook die mogelijkheid bestaat. En voor mensen die graag creatief bezig zijn, zijn er speciale weken, ook als u rolstoel gebonden bent.

Vakantie voor mantelzorgers. Zo zijn er vele mogelijkheden om toch op vakantie te gaan. Hebt u belangstelling of kent u iemand in onze gemeente die ervoor in aanmerking komt, neem gerust contact op.

U kunt mij altijd bellen of per e-mail bereiken. Hedde Smit {T} 5263976 {E} Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Achterin de kerk kunt u informatie vinden van het Vakantiebureau

 

Vrijwilligers gezocht

Het Vakantiebureau is op zoek naar vrijwilligers met een zorgachtergrond. Deze vrijwilligers zijn nodig in de vakantieweken die het Vakantiebureau organiseert. Het gaat met name om verpleegkundigen {niveau 5, 4 en 3} en recreatiemedewerkers.

Op www.hetvakantiebureau.nl kunt u meer informatie vinden.

 

Wij gedenken

Op maandag 13 januari is Do Venekamp-Fokkema overleden in de leeftijd van 89 jaar.

Zij was de weduwe van Jaap Venekamp. Ze woonde in de Groenesteinflat, Helperbrink 61-122. Zaterdag 18 januari is in De Ark een dankdienst voor haar leven gehouden o.l.v. ds. Marga Baas. Aansluitend is zij begraven op het Selwerderhof. Haar gedachtenis zij ons tot zegen.

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus