De zondagsbrief van 25 augustus 2013

U kunt alle mededelingen voor de eerstvolgende zondagsbrief voor woensdagavond 19.00 uur brengen bij Ruth Post, Groenendaal 21, telefonisch doorgeven op telefoonnummer 5257915 of per e‑mail (bij voorkeur in ‘Tekst met opmaak (HTML)’) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Reactieschrift

Bij de uitgang van de kerkzaal ligt een reactieschrift. In dit reactieschrift kunt u reageren op de dienst. Positieve reacties maar ook kritische kanttekeningen zijn van harte welkom. Ook zullen op deze tafel in voorkomende gevallen intekenlijsten liggen of ander materiaal wat de moeite waard is om te bekijken.

 

De Ark en Internet

De website van De Ark is www.arkhelpman.nl. Op de website van de Protestantse Gemeente in Groningen, www.protestantsegemeentegroningen.nl, kunt u vaak de laatste informatie over de kerkdiensten verkrijgen. Deze lijst kan recentere informatie bevatten dan Kerk in Stad.

 

De lezingen van vanmorgen

Jesaja 25

6 Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen.

7 Op deze berg vernietigt hij het waas

dat alle volken het zicht beneemt,

de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

8 Voor altijd doet hij de dood teniet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,

de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg

– de HEER heeft gesproken.

9 Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!

Hij was onze hoop: hij zou ons redden.

Hij is de HEER, hij was onze hoop.

Juich en wees blij: hij heeft ons gered!

 

Lc. 13

22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.

 

 

Lc. 14

12 Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: ‘Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. 13 Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. 14 Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.’

15 Toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem: ‘Gelukkig al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God!’ 16 Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. 17 Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18 Maar een voor een begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19 En een ander zei: “Ik heb vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 20 Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 21 Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22 Toen de dienaar hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23 zei de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24 Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”

 

Volgende zondag

Volgende week, 1 september, is ds. Marga Baas voorganger in een dienst van Schrift en Tafel. Dan is er ook weer nevendienst.

 

De nieuwe deurcollecte

Met ingang van 1 september hebben we als Diaconie gekozen voor het volgende doel: Stichting Toevluchtsoord.

Zowel in Groningen als in Drenthe werkt deze organisatie met hart en ziel aan het vinden van nieuwe wegen om huiselijk geweld te stoppen, dit onder de aandacht te brengen en hulp te bieden aan slachtoffers, maar ook aan daders, om te proberen de situatie thuis weer te verbeteren, veilige relaties op te bouwen. Niet alleen geweld tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen jongeren en volwassenen en geweld tegen ouderen, evenals eer-gerelateerd geweld.

Indien mogelijk zullen we iemand uitnodigen van deze stichting om ons hierover meer te vertellen.

 

Startzondag

Zondag 8 september is het de startzondag. Voorganger is ds. Peter Buikema. De dienst staat in het teken van de introductie van het nieuwe Liedboek. Eindelijk kunt u het exemplaar dat u eind mei hebt aangeschaft volop in gebruik nemen! Medewerking wordt verleend door het Arkkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Tineke Wieringa. Traditiegetrouw worden bij de koffie na afloop van de startdienst allerhande lekkernijen geserveerd. We hopen dat er opnieuw mensen te vinden zijn die hun talent willen aanwenden om ons te trakteren op zelfgebakken koekjes, vlaaien, quiches, cakes en koek!

 

Nieuw aanbod van kringen en activiteiten

Aan dit begin van het kerkelijk seizoen verschijnt er weer een nieuw programmaboekje waarin u het stedelijk aanbod van kringen en activiteiten (inclusief die van De Ark) kunt aantreffen. Ditmaal is de uitgave verzorgd door de Stedelijke Raad van Kerken. Ook in het volgende nummer van KiS treft u een overzicht aan van alles wat er te doen is. Het aanbod is gevarieerd en zeer de moeite waard!

 

Berichtje van Hanneke Doekes

Lieve mensen, de laatste maanden zag u me niet zo vaak in De Ark. Dat komt doordat ik nu werk heb gevonden als ouderenpastor in onze eigen kerkelijke gemeente, in Appingedam. Ik leid daar niet zo vaak een morgendienst, maar wil toch wel regelmatig dan aanwezig zijn. Ik vind het altijd fijn om bij jullie te zijn en dus jammer dat dat nu minder vaak is. Maar ik ben wel heel blij met mijn nieuwe baan! Met heel hartelijke groet en tot gauw weer ziens, hoop ik.

Hanneke Doekes (de vrouw van Peter Buikema)

 

De bloemen

30/6     Dhr en Mevr. v.d. Berg. De Dilgt, Mozartflat 33.

            Mevr. Wijnants. De Dilgt, Mozartflat 13.

7/7       Dhr. en Mevr. Postma. Bloemersmaborg 108. Dhr. Postma werd verzorgd in het Martini Ziekenhuis.

            Mevr. van Duinen. Van Imhoffstraat 15.

14/7     Dhr. en mevr. v.d. Veen. Groenesteinflat 118.

            Mevr. van Delden. Groenesteinflat 186.

21/7     Mevr. Ubels. De Dilgt.

            Mevr. Venekamp. Groenesteinflat 122.

28/7     Mevr. Von Meijenfeldt. Bloemersmaborg 28.

            Dhr. en mevr. v.d. Kouwe. De Savornin Lohmanlaan 36.

4/4       Mevr. Hummelen. De Dilgt.

            Mevr. Muller. Groenesteinfleat 158.

11/8     Dhr. en mevr. Winter. Chopinlaan 54.

            Dhr. en mevr. Rietsema. Beethovenlaan 8.

 

Wij gedenken Johanna Henderika Blom

We ontvingen het bericht dat op 25 juli jl. Johanna Henderika Blom (Jorika) is overleden in de leeftijd van 98 jaar. Zij was lid van deze gemeente en woonde in de Groenesteinflat. Op 31 juli hebben haar naasten afscheid van haar genomen in aula 2 van het crematorium in de stad.

 

Wij gedenken Grietje Abbringh

Op 1 augustus is Grietje Abbringh (Iet) overleden. Velen van ons zullen zich haar herinneren uit de tijd dat ze lid was van onze gemeente. Ze was geboren op 5 februari 1923 en was lerares aan verschillende landbouwhuishoudscholen. Zij was een hartelijke vrouw met veel aandacht voor familieleden en allerlei anderen. Helaas heeft haar leven ook perioden gekend met psychische problemen. De laatste jaren woonde ze in ‘t Blauwbörgje. 7 augustus heeft de crematie plaats gevonden na een dienst in het crematorium hier in de stad. We lazen daarbij Deuteronomium 33:27a: De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen.

Peter Buikema

 

Wij gedenken Grietje van Delden - Kortholt

Op 9 augustus is Grietje Jeltje van Delden - Kortholt overleden (Grietje). Ze was geboren op 6 mei 1922 in Wildervank. Ze trouwde met Siebolt Roelof van Delden met wie ze twee dochters kreeg. In 1971 overleed hij, sindsdien woonde ze in onze wijk, de laatste tijd in de Groenesteinflat. Tot voor een aantal jaren bezocht ze de diensten. Zij was een sterke, hartelijke en actieve vrouw. De begrafenis heeft op 14 augustus in besloten kring plaatsgevonden in Adorp, na een dienst in de Groenesteinflat. Bij die dienst klonk het door haar gekozen Gz. 293: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand; moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei