De zondagsbrief van 1 september 2013

U kunt alle mededelingen voor de eerstvolgende zondagsbrief voor woensdagavond 19.00 uur brengen bij Ruth Post, Groenendaal 21, telefonisch doorgeven op telefoonnummer 5257915 of per e‑mail (bij voorkeur in ‘Tekst met opmaak (HTML)’) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Reactieschrift

Bij de uitgang van de kerkzaal ligt een reactieschrift. In dit reactieschrift kunt u reageren op de dienst. Positieve reacties maar ook kritische kanttekeningen zijn van harte welkom. Ook zullen op deze tafel in voorkomende gevallen intekenlijsten liggen of ander materiaal wat de moeite waard is om te bekijken.

 

De Ark en Internet

De website van De Ark is www.arkhelpman.nl. Op de website van de Protestantse Gemeente in Groningen, www.protestantsegemeentegroningen.nl, kunt u vaak de laatste informatie over de kerkdiensten verkrijgen. Deze lijst kan recentere informatie bevatten dan Kerk in Stad.

 

Bij de viering van zondag 1 september

Vandaag vieren we een dienst van Schrift en Tafel. In de dienst van de Schrift staat Lucas 14:1-14 centraal. Voorganger is ds. Marga Baas. Organist is Dick Dijkstra.

 

De nieuwe deurcollecte

Met ingang van 1 september hebben we als Diaconie gekozen voor het volgende doel: Stichting Toevluchtsoord.

Zowel in Groningen als in Drenthe werkt deze organisatie met hart en ziel aan het vinden van nieuwe wegen om huiselijk geweld te stoppen, dit onder de aandacht te brengen en hulp te bieden aan slachtoffers, maar ook aan daders, om te proberen de situatie thuis weer te verbeteren, veilige relaties op te bouwen. Niet alleen geweld tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen jongeren en volwassenen en geweld tegen ouderen, evenals eer-gerelateerd geweld.

Indien mogelijk zullen we iemand uitnodigen van deze stichting om ons hierover meer te vertellen.

 

Koffieochtend

Woensdag a.s. 4 september bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Miep Baas-Wilschut

 

Arkkoor

A.s. vrijdag 6 september gaan we weer zingen van 15.00 uur tot 16.30 uur, inclusief de koffie/thee pauze. Zoals u weet zingen we onder leiding en begeleiding van Chris van Bruggen. Een buitenkans voor u: wekelijks zingen is goed voor lichaam en geest en ook voor de onderlinge contacten. We zingen als koor één maal per maand in de ochtenddienst van De Ark. Nieuwe zangers zijn van harte welkom. Misschien kent u belangstellenden van buiten de gemeente die elke week mee willen zingen. Op de startzondag van 8 september hebben we al een functie in de liturgie. Zegt het voort.

Tot ziens en groeten,

Tineke Wieringa

 

Startzondag

Zondag 8 september is het de startzondag. Voorganger is ds. Peter Buikema. De dienst staat in het teken van de introductie van het nieuwe Liedboek. Eindelijk kunt u het exemplaar dat u eind mei hebt aangeschaft volop in gebruik nemen! Medewerking wordt verleend door het Arkkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Tineke Wieringa. Traditiegetrouw worden bij de koffie na afloop van de startdienst allerhande lekkernijen geserveerd. We hopen dat er opnieuw mensen te vinden zijn die hun talent willen aanwenden om ons te trakteren op zelfgebakken koekjes, vlaaien, quiches, cakes en koek!

 

Nieuw aanbod van kringen en activiteiten

Aan dit begin van het kerkelijk seizoen verschijnt er weer een nieuw programmaboekje waarin u het stedelijk aanbod van kringen en activiteiten (inclusief die van De Ark) kunt aantreffen. Ditmaal is de uitgave verzorgd door de Stedelijke Raad van Kerken. Ook in het volgende nummer van KiS treft u een overzicht aan van alles wat er te doen is. Het aanbod is gevarieerd en zeer de moeite waard.

 

V.D.A.

Dinsdag 10 september is onze eerste VDA-bijeenkomst in De Ark om 14.30 uur. Deze middag hebben we geen vast programma. Naast de ‘vaste’ punten is er altijd wel een vakantie-ervaring. Welkom!

Gerda ten Berge

 

Aanmelding Jacobspad

Op zaterdag 28 september a.s. zullen we weer een etappe lopen van het Jacobspad. De route gaat van Spier over het Dwingelderveld naar Ruinen (ca. 16 km). We reizen per auto naar het startpunt. Aan het einde van de tocht is er een korte viering in de Mariakerk van Ruinen. Voor verdere informatie en opgave graag voor 21 september contact opnemen met Marga Baas, T: 050-5798506 of E:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bloemen

18/8      Dhr. en mevr. Wieringa, Brinklaan 11. Zij vierden hun veertigjarige trouwdag.

            Dhr. Wessels, Groenendaal 40

25/8      Mevr. Willemse, Verl. Hereweg 77.

            Mevr. Schrage, Groenesteinflat 142

Lieve Gemeente

Hartelijk dank voor alle bloemen, kaarten en meeleven die wij afgelopen maanden mochten ontvangen. Het was geweldig en soms ontroerend om dat mee te maken zowel in De Fontein als in De Ark. Het gaat nu weer aardig goed met ons en hopen de zondagdienst weer geregeld mee te maken en onze dank met een handdruk te bevestigen.

Hartelijke groet,

Wieb en Johannes Postma, Bloemersmaborg 108

 

Beheer van De Ark

Op zondag 22 maart 1964 is in De Ark de eerste kerkdienst gehouden. U kunt zich voorstellen dat ons kerkgebouw in die loop van 50 jaar er niet beter op is geworden. Wel is er in al die jaren veel onderhoud gepleegd. Schilderen, verbouwen, nieuwe verwarmingsketels, enz. Zoals u misschien al hebt gemerkt, worden thans de vergaderzalen 1 en 2 onderhanden genomen. Het klussenbedrijf van onze beheerder Martin Heller verzorgt het verf- en sauswerk. Ook zorgt hij er voor dat er nieuwe vitrages voor de ramen komen. We zijn benieuwd naar het resultaat. Vijftig jaar geleden werd er gebouwd zonder veel oog voor het energieverbruik. Nu is dat wel anders. Voor ons kerkgebouw zijn in de loop der jaren wel investeringen gedaan om het energieverbruik terug te dringen. Om nog tot betere resultaten te komen heeft het College van Kerkrentmeesters voor De Ark een energiescan laten uitvoeren. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er aan ons kerkgebouw nog veel te verbeteren is. Het prijskaartje wat er aan die verbeteringen hang is erg fors. De aanbeveling om nog 32 zonnepanelen te plaatsen, naast de reeds bestaande 24, daarvan is het College van Kerkrentmeesters voornemens tot uitvoering over te gaan. De Ark kan dan wat het stroomverbruik betreft selfsupporting zijn. Er is nog veel te doen.

 

Koster/beheerder

Op 22 oktober 2012 is Martin Heller als opvolger van Tineke Wieringa voor 12 uur per week voor één jaar aangesteld als koster/beheerder van De Ark. Deze periode is bijna ten einde. Nu is het zo, dat het kostersechtpaar Kooi van de Immanuëlkerk per 1 september a.s. stopt met hun werkzaamheden. Ze gaan met pensioen. In het College van Kerkrentmeesters is veel gesproken over het reduceren van kosten en één van die mogelijkheden om kosten te besparen, is het meer gezamenlijk beheren van kerkgebouwen. Huurprijzen en veel andere zaken kunnen dan beter op elkaar worden afgestemd. Het ligt voor de hand dat onze beide zuidelijke stadskerken daaraan meedoen. Het College denkt dan met één koster/beheerder de Immanuëlkerk en De Ark te kunnen bedienen. Voor De Ark blijven dan de huidige 12 uur per week bestaan, terwijl de Immanuëlkerk dan teruggaat van 36 uur naar 24 uur, een besparing van 12 uur per week. Aan Martin Heller is aangeboden die taak op zich te nemen. Aangezien Martin ook nog een eigen bedrijf runt, heeft hij er van afgezien. Het College heeft derhalve besloten zijn contract te laten verlopen en op zoek te gaan naar een nieuwe Koster/beheerder/facilitair medewerker. Dat is gelukt. Per 1 september a.s. treedt mw. Kirsten Kuiken in dienst van het College, met als taak het beheer en de verhuur van beide gebouwen. Wie Mevrouw Kuiken is, daarover de volgende keer meer.

 

Tot slot

Voor de avonden dat er verhuur in ons kerkgebouw (De Ark) plaatsvindt, vooral zangkoren en vergaderingen, is het noodzakelijk dat er buffetdiensten worden verricht, zoals de verkoop van koffie en thee en het openen en afsluiten van het gebouw. Misschien zijn er gemeenteleden, of kent u iemand die dit werk wil doen. Als het geen activiteit van onze eigen gemeente is, dan staat er een vrijwilligersvergoeding tegenover.

De kerkrentmeester, Dhr. Imme Oosterveld, telefoon 050-3643249

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei