De zondagsbrief van zondag 5 juli 2020

Kerkdiensten in De Ark
Vandaag, 5 juli, gaat ds. Itse de Boer, gemeentelid en emeritus predikant, voor. Het orgel wordt bespeeld door Jan Arjen Mondria. De liederen worden gezongen door een zanggroepje, bestaande uit leden van het Arkkoor, dat begeleid wordt door Chris van Bruggen op de piano.
Vanwege de anderhalvemetermaatregel is het aantal plaatsen beperkt in zowel de Immanuelkerk als De Ark. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de zondagse vieringen bij te wonen zijn er geen gezamenlijke zomerdiensten en is er in de maanden juli en augustus ook in De Ark elke week een viering. Dit is dan een dienst in de vorm van een Ochtendgebed (iets kortere dienst). Er is ruimte genoeg voor iedereen. We kunnen na de dienst nog geen koffie drinken maar dat gaat hopelijk snel veranderen.
Op 12 juli zal Frieda Jager, onze pastor, voorgaan.
Op 19 juli zal drs. Gerrit Vennik, pastor van de Koepelkerk in Smilde, voorgaan en
op 26 juli drs. Klaas Oosterhuis, geestelijk verzorger UMCG.
In al deze vieringen zal Chris van Bruggen het orgel bespelen en op de piano een zanggroepje, bestaande uit leden van het Arkkoor, begeleiden zolang de gemeente niet mag zingen. Neuriën mag wel. Zo gauw het zingen weer kan wordt u hiervan op de hoogte gesteld aan het begin van de dienst.
Voor deze kerkdiensten hoeft u zich niet meer aan te melden. Wel zal bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer of e-mailadres worden genoteerd of u gaat dit zelf noteren t.b.v. het RIVM in verband met een eventuele besmetting.
Wilt u s.v.p. de komende tijd gebruik maken van dezelfde ingang, Haydnlaan of Brinkzijde, zoals u in de afgelopen periode gewend was?!

Collectes
De collectes kunnen niet op de gebruikelijke manier worden gehouden i.v.m. een besmettingsrisico. Er staan voor de 1e en 2e collecte schalen bij de beide uitgangen alsook de gebruikelijke bussen voor de deurcollecte.
Vandaag is de 1e collecte voor Kerk in Actie: Nederland-Vakantiepret voor kinderen in armoede (NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. Collecte Vakantiepret kinderen in armoede). De 2e collecte is voor het Stedelijk kerkenwerk (NL63RABO0373740891 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen).
De deurcollecte is bestemd voor “Justdiggit” (NL59RABO0160372488 t.n.v. Justdiggit Amsterdam). Zie www.justdiggit.org

Spaardoosjes
De gevulde spaardoosjes kunt u weer inleveren in de kerk. Hartelijk dank voor het sparen voor “Kinderen in de knel”.

Beste mensen,
Iedere woensdagochtend, van 10 tot 11 uur, openen we de deuren van De Ark. Iedereen is welkom. In dit uurtje kunt u een kaarsje aansteken in de kerk, even stil zijn en tot uzelf komen, of misschien iemand gedenken die ziek of gestorven is. Een meditatief moment met mooie muziek op de achtergrond. Er is ook een kopje koffie en tijd om even met anderen bij te praten. We hopen hier voorlopig mee door te kunnen gaan.
De vakanties in het noorden zijn begonnen. Ook voor de predikant en de pastores. In dringende gevallen (bij ziekte en overlijden) kunt u mij altijd bellen. Ook als u wilt dat ik een keer langskom moet u niet schromen om te bellen. U kunt mij ook bellen als er iemand bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt. Als ik het weet kan ik er langs gaan. Voelt u zich niet bezwaard om te bellen.
Tot slot: ik wens u alle goeds en vooral veel gezondheid. Heb geduld en vertrouwen, zie om naar de ander en probeer van de mooie dingen van het leven te genieten.
Frieda Jager
0614427939

Bloemengroet
De bloemen van de afgelopen weken gingen met een groet naar:
14/6     Mevr. Sikkema, Helperzoom.
21/6     De heer en mevr. Renkema, Goeman Borgesiuslaan.
28/6     Mevr. Grasdijk, De Brink. Zij werd enige weken geleden 90 jaar!
5/7       Deze zondag zijn de bloemen voor:
            De heer Witteveen, Goeman Borgesiuslaan.

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus