De zondagsbrief van zondag 1 maart 2020

Kerkdiensten in De Ark
In de kerkdienst van vandaag, de eerste zondag van de 40-dagentijd, gaat Frieda Jager, onze kerkelijk werker, voor. Zij verleent tevens mevrouw Gerda Niemeijer en mevrouw Elsbeth Willemse ontheffing uit het ambt van ouderling. Vele jaren zijn zowel Gerda als Elsbeth actief geweest in De Ark als ouderling, als lid van de liturgiecommissie en de laatste jaren als “zondagsouderling”. De gemeente is hen daar heel dankbaar voor. Het Arkkoor verleent weer zijn medewerking zoals we inmiddels gewend zijn en er ook mee verwend zijn! Het koor zingt o.l.v. Chris van Bruggen, piano en het orgel wordt bespeeld door Jan Arjen Mondria.

In de kerkdienst van zondag 5 april zal om 10 uur Prof. Dr. Michaël Steehouder voorgaan.
Hij is geen onbekende in Groningen. Steehouder is begenadigd tekstschrijver van verschillende liederen die in veel kerken van Groningen regelmatig worden gezongen. Wat denkt u van het lied ‘Met nieuwe woorden’ of ‘Dank voor de adem en het licht’. Veel liederen van hem zijn geschreven op melodieën van Groninger componisten zoals Chris Fictoor, Chris van Bruggen en Peter Rippen. Steehouder was tevens redactielid van de Oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’.
In deze dienst hopen we ook weer verschillende liederen van zijn hand te zingen. De muzikale omlijsting is in handen van het Arkkoor o.l.v. pianist/organist Chris van Bruggen. We hopen op een mooie dienst.

Inloopmiddag in De Ark
Ondanks regen en harde wind hadden we weer een goed bezochte inloopmiddag. 24 mensen zochten elkaar weer op in de consistorie van de kerk. Koffie, thee, koek en cake was er weer genoeg. Zo te horen was er weer veel nieuws uit te wisselen. Fijn dat er op zo’n middag tijd en aandacht voor elkaar is. Lief en leed wordt gedeeld. Voor deze middagen hebben we geen programma maar als u iets wilt inbrengen kan dat altijd. Op 10 maart hopen we elkaar weer tussen 15 uur en 16.30 uur te ontmoeten. Iedereen is hartelijk welkom en het is zeker de moeite waard een keer langs te komen. Wilt u komen maar hebt u geen vervoer dan kunt u gehaald worden. Bel: 0614427939 dan kunnen we iets afspreken. Allemaal de hartelijke groeten.
Frieda Jager

Maaltijdgroep De Ark
Op 5 februari j.l. was onze derde maaltijd in De Ark. Er werd dit keer een heerlijke “Snertmaaltijd” geserveerd. Aan de tafels genoten veertig mensen van: gezelschap van elkaar, de maaltijd en het zingen van een lied. Wij van de kookgroep hebben dit weer met veel plezier voor iedereen klaar gemaakt. De volgende maaltijd is op 1 april a.s. U kunt zich hiervoor opgeven na deze dienst bij Corrie Reenders en telefonisch bij Corrie Reenders 050 5257177 of bij Ria Tromp 050 5417527.

Bloemengroet
2/2       Mevr. Baas, Thorbeckelaan.
9/2       De heer en mevr. Huiser, Domela Nieuwenhuislaan.
16/2     De heer en mevr. Sulman, Thorbeckelaan.
23/2     Mevr. Scholten, Groenesteinflat.
1/3       De heer Buikema, Ebbingepoort.

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus