De zondagsbrief van zondag 2 februari 2020

Kerkdiensten in De Ark
Vandaag gaat voor ds. Els van der Weijde-Wisselaar, geestelijk verzorger ZINN, locatie De Dilgt. Ds. Van der Weijde is geen onbekende in De Ark. Zij was jaren geleden geestelijk verzorger in de Coendershof, nu De Brink. Het Arkkoor o.l.v. Jonne van Bruggen verleent zijn medewerking en het orgel wordt bespeeld door Jan Arjen Mondria.
De volgende kerkdienst in De Ark is op 1 maart. Het is de eerste zondag van de 40-dagentijd. In deze dienst gaat mw. Frieda Jager voor. Tevens zal zij Gerda Niemeijer en Elsbeth Willemse ontheffing verlenen uit het ambt van ouderling. Het Arkkoor verleent zijn medewerking zoals we inmiddels gewend zijn en er ook mee verwend zijn! Het koor zingt o.l.v. Chris van Bruggen en het orgel wordt bespeeld door Jan Arjen Mondria.

Veertigdagenkalender
Zoals nu al weer vele jaren gebruikelijk is, is er ook dit jaar weer een Veertigdagen Kalender gemaakt. Ook nu met een bijdrage van de predikanten, een kinderpagina, gedichten, afbeeldingen van kunst en ook elke week een recept voor een heerlijke en gezonde maaltijd.
De opbrengst van deze kalender gaat, na aftrek van de kosten, naar de Stichting Ambulancewens. Zij maken het mogelijk dat een wens van een terminaal zieke mogelijk gemaakt wordt door medisch geschoolde vrijwilligers en een ambulance ter beschikking te stellen.
De kalenders zullen verkocht worden op de zondagen 16 en 23 februari in de Immanuëlkerk.
Vandaag ligt er een intekenlijst in De Ark.
De kalender kost 6 Euro, eventueel kunt u ook 1 op A4 formaat bestellen, deze kost 8 Euro.
Namens de werkgroep,
Bonny Leenstra.

Maaltijdgroep De Ark
Op 5 februari verzorgt de kookgroep, ondanks het niet-winterse weer, een winterse maaltijd. Vanaf 17.30 uur bent u weer van harte welkom.
Opgave kan vandaag nog bij Corrie Reenders.

Inloopmiddag in De Ark
Op dinsdag 11 februari om 15.00 uur is er weer een inloopmiddag. Hopelijk is de opkomst weer groot. We hopen elkaar weer te mogen ontmoeten.

Bloemengroet
5/1      Mevr. Jager, Nassaulaan.
12/1    Heer en mevr. Spijk, Groenesteinlaan.
26/1    Mevr. Kramer, Van Houtenlaan.

Dankwoord bij mijn afscheid als hulporganist in De Ark
Beste mensen van De Ark,
Ik heb tijdens de dienst van 5 januari jl. niet de gelegenheid genomen om een dankwoord tot u te richten, maar om na ruim 34 jaar zonder meer te vertrekken: dat kan natuurlijk niet!
In zijn speech haalde Imme Oosterveld aan dat ik ergens half jaren ’80 van de vorige eeuw moest zijn begonnen. Dat was op 1 november 1985, om precies te zijn. In die tijd nog als reserve-organist van de (gereformeerde) Ark en Opstandingskerk. In die laatste kerk heb in de eerste jaren nog wel eens ingevallen – totdat de Opstandingskerk verkocht werd en de gemeente daar fuseerde met de Immanuëlkerk –, maar het aantal diensten in De Ark bleef beperkt totdat halverwege het eerste decennium van deze eeuw een plaats vrijkwam door het overlijden van Rob van Deinse. Vanaf toen heb ik met een iets grotere regelmaat in De Ark diensten begeleid. Al die jaren heb ik mijn positie in de eredienst ingenomen ten dienste van de gemeentezang, zonder daarbij zelf per se een prominente positie te willen bezetten. Mijn belang en wens was om de gemeente plezier te bezorgen bij het zingen. En dat is – getuige uw dankwoorden op 5 januari – gelukt.
Nu ga ik verder met het begeleiden van de gemeentezang in de PKN Noordlaren-Glimmen, en sinds kort doe ik ook dienst in de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert. Voor noodgevallen ben ik nog steeds beschikbaar voor De Ark, en ook als men in de Immanuëlkerk ooit mij nodig zou hebben weet men mij te vinden.
Ik dank u voor de mooie woorden, en ook voor de geschenken die ik tijdens mijn afscheid mocht ontvangen. Daarbij hoop ik, dat u als gemeente nog een tijd lang de lofzang gaande kunt en zult houden.
Met vriendelijke groet,
René Glade

Agenda

zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei