De zondagsbrief van zondag 5 januari 2020

Kerkdiensten in De Ark
Vandaag gaat ds. Rob Fortuin voor. Het Arkkoor zingt o.l.v. Jonne van Bruggen en Chris van Bruggen bespeelt het orgel en de piano. Ds. Fortuin gaat ouderling/scriba Bert Schmaal ontheffen uit zijn ambt. Bert zal nog wel enige taken blijven uitvoeren zoals o.a. het bijhouden van de website. In deze dienst neemt René Glade afscheid als hulporganist. Hij gaat worden toegesproken door Imme Oosterveld, kerkrentmeester. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar veel Heil en Zegen toe te wensen.

De volgende kerkdienst in De Ark is op 2 februari. In deze dienst zal voorgaan ds. Els van der Weijde-Wisselaar, geestelijk verzorger ZINN, locatie De Dilgt. Ds. Van der Weijde is geen onbekende in De Ark. Zij was jaren geleden geestelijk verzorger in de Coendershof, nu De Brink. Het Arkkoor o.l.v. Jonne van Bruggen zal zijn medewerking verlenen en het orgel zal worden bespeeld door Jan Arjen Mondria.

Inloopmiddag in De Ark
Op dinsdag 14 januari om 15.00 uur is er weer een inloopmiddag. Hopelijk is de opkomst weer groot. We hopen elkaar weer te mogen ontmoeten.

Maaltijdgroep De Ark
Op 18 december was de tweede bijeenkomst van de maaltijdgroep. In verband met Kerst had de kookgroep een wat uitgebreidere maaltijd verzorgd. Een kerstverhaal van Leo Tolstoj werd gelezen en we zongen met elkaar een tweetal liederen.
Er waren 47 mensen, er was een goede sfeer, kaarsjes op tafel, de boom die brandde. Met elkaar eten doet een mens goed!
De volgende bijeenkomst van de maaltijdgroep zal zijn op 5 februari en niet zoals eerder bericht op 26 februari. U kunt zich na de dienst opgeven bij Corrie Reenders. Of telefonisch bij Corrie Reenders: 050 5257177 of bij Ria Tromp: 050 5417527.

Bloemengroet
1/12   Mevr. T. Smit, Haydnlaan.
          Mevr. J. Wieringa, Beethovenlaan.
          Mevr. J. Hazenberg, Hora Siccamasingel.
8/12   De heer en mevr. Bijma, Beethovenlaan.
15/12 De heer en mevr. Mesander, Helperzoom.
22/12 Mevr. Van der Veen, Leyhoeve.
29/12 De heer Nauta, Van Ketwich Verschuurlaan.

Volkskerstzang in De Ark
In een, door bekenden en onbekenden, goed gevulde Ark hebben we op kerstavond mogen genieten van de Volkskerstzang. We luisterden naar prachtige kerstliederen van het koor Vocation uit Grijpskerk, dat onder leiding stond van John Schreurs en werd begeleid door pianiste Liesbeth Wildeveld, naar het kerstevangelie uit Lucas 2, gelezen door Anita van der Heide en het kerstverhaal van Hanneke Doelman. Met Chris van Bruggen aan het orgel zongen we vele bekende kerstliederen. Een prachtig programma, een warme sfeer in een mooi versierde Ark dankzij alle medewerkers en met name Chris, die de hele organisatie weer op zich had genomen en niet te vergeten alle vrijwilligers. Hartverwarmend!

Wijkfonds
Zoals bekend zijn per 1 januari 2019 de wijkfondsen van De Ark en de Immanuelkerk gefuseerd in één wijkfonds met de naam Stichting Wijkfonds Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid. Daar beide wijkfondsen ieder een nogal verschillende manier van boekhouden hebben, is de administratieve samenvoeging nog niet rondgekomen. Beide voormalige stichtingen hebben binnen Groningen-Zuid nog hun eigen geldstromen behouden. Voor De Ark zijn alle kosten voor het wijkwerk nog van de oorspronkelijke bankrekening van De Ark betaald. Te denken valt dan o.a. aan de kosten voor de bloemist, het drukwerk, de zondagse koffie, het Arkkoor, en attenties voor 80 jarigen enz.. Het komende jaar zal dit voorlopig ook nog het geval zijn. Als u wilt bijdragen aan al deze uitgaven dan kunt u een gift overmaken naar bankrekening: NL47INGB0001431670 t.n.v. Stichting Wijkfonds Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid.
De penningmeester van het wijkfonds,
Imme Oosterveld

Agenda

zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei