De zondagsbrief van zondag 6 oktober 2019

Kerkendag Ring Groningen 12 oktober 2019
1 mei 2018 is de Protestantse Kerk Nederland gereorganiseerd. Zo ook de classisstructuur. De negen classes in Groningen en Drenthe zijn samengevoegd tot één. Dat is voor onderling contact tussen gemeenten natuurlijk wel erg letterlijk en figuurlijk ‘afstandelijk’. Daarom werden ‘ringen’ opgericht om, in kerkordetaal, ‘gestalte te geven aan de verantwoordelijkheid van kerkelijke gemeenten voor elkaar, onder meer door het stimuleren van het kerkelijk gesprek en het op andere wijze bevorderen van de saamhorigheid van de gemeenten’. De oorspronkelijke negen classes zijn daarvoor omgedoopt tot ringen, een plek van ontmoeten in plaats van een vergaderen.
De ring Groningen bestaat uit zestien (wijk)gemeenten en twee werkgemeenschappen van predikanten. Globaal het gebied van de stad en het gebied Gorecht (Hoogezand-Sappemeer e.o.).
Vorig jaar was de eerste ontmoetingsdag (kerkendag) voor de gemeenteleden en predikanten georganiseerd in Zuidbroek. Het thema van die dag was heel toepasselijk, ‘verbinding’.
Dit jaar is de PGG aan de beurt. De PGG is gastheer op 12 oktober 2019 in de Immanuelkerk.
Als thema hebben wij gekozen ‘De kerk naar buiten’.
De kerk is zoveel meer dan het stereotiep ‘een kerkdienst verzorgd door een predikant op zondag’.
Zelfs sommige kerkleden meten het ‘succes’ van ‘de kerk’ enkel door te kijken naar hoe vol de kerk zit op zondag!
In de PGG gebeurt zoveel meer….
Het programma van de dag is:
9.30 – 11.00     Bezoek aan de ‘Bed-Bad-Brood’-voorziening van INLIA in Groningen.
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers.
INLIA is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. We bezoeken twee locaties, het voormalig Formule-1 hotel en de ‘Bed-Bad-Brood’-boot Amanpuri in de nabijheid van het hotel in het Eemskanaal.
11.30 – 12.00    Ontvangst door de PGG en de wijkgemeente Groningen-zuid in de Immanuelkerk,
Het is mogelijk uw kerkendag hier op dit moment te beginnen.
12.00 – 12.30    Uitvaartbegeleiding door vrijwilligers. Uitleg over dit initiatief door ds. Alberte van Ess, predikante van wijkgemeente De Bron, Groningen-Noordoost.
12.30 – 13.30    Lunch.
13.30 – 14.30    Mijmerwandeling o.l.v. ds. Anita Akkerman, predikante van de Immanuelkerk wijkgemeente Groningen-Zuid. (Een paraplu mee voor als het wat regent…?)
14.30 – 16.00    Koffie/thee met aansluitend een presentatie over de transitie van De Fontein ‘van Wijkkerk naar Buurtkerk’ door mevr. D. van Dommelen, preses van wijkgemeente De Fontein Groningen-Noord.
16.00 – 16.30    Eventuele mededelingen van de Stuurgroep Ring Groningen en een afsluitend liturgisch moment door respectievelijk dhr. Klaas de Vries en ds. Anita Akkerman.
De start is dus om 9.30 uur op de Bed-Bad-Brood locatie voormalig Formule-1-hotel, Helsinkistraat 2, 9723 BD  Groningen.
Of om 11.30 uur in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1, 9728 GP  Groningen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Opgave is nodig, en mogelijk t/m 7 oktober bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het is belangrijk bij aanmelding duidelijk aan te geven of u start bij de Bed-Bad-Brood locatie dan wel in de Immanuelkerk.
Kor Keegstra en Koos Meisner (preses Algemene Kerkenraad PGG).

De dienst van zondag 3 november
Zondag 3 november a.s. is er in De Ark een Gedachtenisdienst waarin ds. Itse de Boer, tevens lid van onze Arkgemeente, zal voorgaan. Evenals voorgaande jaren zullen de Arkleden, die het afgelopen jaar zijn overleden, worden herdacht. Ook kunnen de namen worden genoemd van overleden dierbaren, die dit jaar of eerder zijn overleden en kan er een lichtje ter gedachtenis worden aangestoken aan het Licht van de Paaskaars. De dienst zal muzikaal worden ondersteund door het Arkkoor, Chris van Bruggen en Jan Arjen Mondria.

Maaltijdgroep
Ook dit seizoen gaat de maaltijdgroep weer van start. De eerste bijeenkomst is op woensdag 6 november a.s. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom.
Intekenlijsten liggen vandaag, zondag 6 oktober, klaar in De Ark en u kunt zich ook telefonisch opgeven bij Corrie Reenders, telefoon: 050 5257177
De kookgroep bestaat uit: Annemarie Afman, Alfred Boonstra, Bonny Leenstra, Corrie Reenders, Ria Tromp, Lenie Kuizenga (reserve).
Noteert u ook alvast de datum voor de volgende maaltijd: woensdag 18 december a.s.

De bloemen gingen met een groet naar
25/8      De heer Wieringa, Groenesteinflat.
1/9        Mevr. Grasdijk, De Brink.
             Mevr. Pilon, Beethovenlaan.
8/9        De heer Van Bruggen, Molenstraat, Vries.
             De heer en mevr. Oostlander, de Leyhoeve.
15/9      Mevr. Alma, De Brink.
22/9      Mevr. Ietswaard, Moddermanlaan.
29/9      De heer en mevr. Van Aalderen, Helperzoom.

Verslag van de werkgroep vrijwilligers op 10 september 2019 in De Ark
Op 10 september jongstleden kwamen we als werkgroep voor de tweede keer bij elkaar in De Ark. Er werden voorstellen gedaan en afspraken gemaakt.
Als eerste wordt voorgesteld een inloopmiddag te houden voor Ark-mensen. Onder het genot van een kop koffie of thee even bijpraten. Even weer de verbinding voelen met de ander, met de ander die zo lang samen met jou de kerkdienst beleefde in De Ark. Naast de maandelijkse kerkdienst zou dit een mooie aanvulling kunnen zijn. Iedereen is er voor. We besluiten om op de derde dinsdag van de maand, van 15.00-17.00 uur de deuren van De Ark open te zetten voor wie behoefte heeft aan een praatje of iets kwijt wil wat hem of haar op het hart ligt. We gaan hier ook meteen mee starten. Dus de eerste inloopmiddag is 15 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur.
De maaltijdgroep gaat weer van start. En wel op 6 november. De nieuwe kookploeg gaat zich weer over heerlijke maaltijden buigen waaraan iedereen van De Ark kan deelnemen. Over het aanmelden krijgt men later nog informatie.
De nieuwe kookploeg gaat ook de kerstmaaltijd verzorgen. De kerstmaaltijd krijgt niet dezelfde vorm als voorgaande jaren. Ook hierover krijgt men nog meer informatie.
En nu wat het bezoekwerk betreft. Met ingang van het nieuwe jaar willen we ernaar streven om de mensen die 80 jaar worden een bezoekje te brengen. Dit omdat we dan zien hoe het met die persoon er voor staat. Daarna in principe een bezoekje rond de 85ste verjaardag. De bezoekmedewerkers zijn er natuurlijk vrij in om in de tussentijd, dus tussen 80 en 85 jaar, de mensen vaker te bezoeken. Als iemand 90 jaar wordt krijgt hij of zij bloemen van de kerk. Ook bij een huwelijksjubileum van 50 of 60 jaar krijgt men bloemen uit de kerk.
Lenie en Janny W. gaan samen de nieuwste lijst nakijken, zodat er weer een goed overzicht komt voor het komende jaar.
We hebben afgesproken dat we een beroep op elkaar mogen doen. En ook is afgesproken dat Frieda gebeld wordt als er iets aan de hand is met een gemeentelid uit de Ark-wijk. Zij heeft liever drie keer een telefoontje over hetzelfde dan dat ze helemaal niets hoort.
We hebben ook uitgesproken dat we hopen dat er meer vrijwilligers zich zullen melden. Om de Ark-wijk een beetje draaiend en levendig te houden hebben we de inzet nodig van mensen die af en toe eens willen bijspringen bij een kerkdienst, een begrafenis of iets anders. Zo zien we elkaar toch regelmatig en zo houden we de verbinding met elkaar. De verbinding die God met ons had als Ark-gemeente is niet weg natuurlijk. Die verbinding gaat gewoon door, wat ons mag inspireren om de verbinding met elkaar te bewaken en vorm te blijven geven.
Dus niet vergeten: 1ste inloopmiddag in De Ark is 15 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur.
Hartelijke groet, Frieda Jager

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei