De zondagsbrief van zondag 9 juni 2019

Beste mensen van De Ark
Hierbij wil ik U graag herinneren aan de brief die ik een week of zes geleden aan u stuurde met het verzoek om 18 juni om 14.00 uur samen te komen in De Ark. Samenkomen om ons met elkaar te oriënteren op de periode na 1 september. De vraag was: hoe houden we de wijk van De Ark bij elkaar. Hoe verliezen we elkaar niet uit het oog. Wat kunnen we doen voor elkaar zodat niemand buiten de boot valt. Wat zou u willen doen, hoe wilt u uw steentje bijdragen. We hebben positieve geluiden gehoord van verschillende mensen en we hopen dan ook dat u er bij zult zijn op de 18de. Het is niet moeilijk of ingewikkeld als u dat mocht denken. U kunt ook gewoon langskomen en dan maar zien.

We hopen op een mooie opkomst waaruit we hoop kunnen putten.
Alvast bedankt en alle goeds voor de Pinksterdagen.
Hartelijke groet, Frieda Jager, pastor De Ark

16 juni Gemeentevergadering en Forum.
Op 16 juni is er aansluitend aan de kerkdienst een gemeentevergadering in De Ark en een Forum in de Immanuelkerk over hoe het verder gaat met onze fusie in het nieuwe seizoen. De onderwerpen zijn onder andere de aanvangstijd van de kerkdienst vanaf 22 september, de presentatie van het nieuwe logo van de wijkgemeente Groningen-zuid en de gang van zaken rond de laatste wekelijkse viering in de Ark op 8 september.

Afscheid van Peter Buikema.
Peter Buikema gaat na 37 jaar predikantschap met emeritaat. Op 3 momenten staan we daar bij stil.

Op zondag 7 juli nemen we afscheid in een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel. Hierbij zijn tevens genodigden aanwezig. Aanvang van de dienst is 14.30 uur, na afloop is er koffie, thee en een drankje en een hapje. De ochtenddienst vervalt op die zondag.

Op zaterdag 6 juli nemen we als gemeente afscheid in een feestelijk samenzijn. Aan de invulling ervan wordt nog gewerkt, het programma zal zijn van ongeveer 16.45 uur tot 21.00 uur. Wanneer u het feest wilt bijwonen dient u zich op te geven, ook wanneer u bereid bent hand- en spandiensten te verrichten, zie daarvoor de bijgevoegde brief.

Op vrijdag 30 augustus is er ’s middags een symposium “Onbekommerd spreken over God”. Inleiders zijn onder anderen Just van Es en Evert Jonker.
Het programma voor 30 augustus:
13.30 uur      Inloop met koffie en thee
14.00 uur      Theologisch symposium met sprekers, discussie en pauze tussendoor
16.30 uur      Nazit met een hapje en een drankje
Als u wilt deelnemen aan het symposium vragen we u om dat door te geven aan de scriba via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zingen in de afscheidsdienst 7 juli
In de afscheidsdienst op 7 juli zingt het Arkkoor. Zangers uit de Immanuelkerk zijn hartelijk welkom mee te doen, de repetities zijn op vrijdagmiddag van 15.00 - 16.30 uur in De Ark op 28 juni en 5 juli.

Levensmiddelen voor de Voedselbank
Vandaag 5 juni 2019 heb ik de door u aangeleverde levensmiddelen voor de Voedselbank afgeleverd aan de Ulgersmaweg. Deze keer is met de door u gestorte bijdragen op de rekening van de diaconie met bestemming voor de Voedselbank voor € 360,00 aan levensmiddelen extra ingekocht!
Vele jaren hebben wij vanuit De Ark een bijdrage geleverd aan de Voedselbank. Ik heb het met veel plezier geregeld, maar met de vakanties die straks beginnen wordt er veel minder aangeleverd en stoppen we met het inzamelen in De Ark.
Vanaf september, wanneer we naar één dienst per maand gaan, kan het inzamelen beter vanuit de Immanuelkerk plaats vinden.
De kraam zal naar de Immanuelkerk verplaats worden en daar op de zondagmorgen opvallend en uitnodigend staan om uw houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank in ontvangst te nemen.
Nogmaals, het rekeningnummer van de diaconie van De Ark: NL59 0005 9120 78 gaat vervallen, giften alleen nog overmaken naar het nieuwe rekeningnummer.
Het nieuwe rekeningnummer is:
NL97 RABO 0329 4344 62, Diaconie Protestantse Wijkgemeente Groningen-Zuid.
Namens de diaconie Hedde Smit

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei