De zondagsbrief van zondag 23 juni 2019

De zondagsbrief gaat er voorlopig mee stoppen!
Volgende zondag, 30 juni, gaat de laatste wekelijkse zondagsbrief verschijnen. Vanaf 1 september zal de zondagsbrief maandelijks verschijnen op de eerste zondag van de maand als er in De Ark dienst zal zijn.

Bij de diensten
Vandaag gaat Hilde Boekeloo voor in de dienst. Hilde Boekeloo is geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis.

Afscheid van Peter Buikema.
Peter Buikema gaat na 37 jaar predikantschap met emeritaat. Op 3 momenten staan we daar bij stil.
Op zaterdag 6 juli nemen we als gemeente afscheid in een feestelijk samenzijn. Aan de invulling ervan wordt nog gewerkt, het programma zal zijn van ongeveer 16.45 uur tot 21.00 uur. Wanneer u het feest wilt bijwonen dient u zich op te geven, ook wanneer u bereid bent hand- en spandiensten te verrichten, zie daarvoor de brief met opgavestrook.
We willen Peter natuurlijk een cadeau geven, wanneer u daaraan wilt bijdragen kunt u een bedrag overmaken naar het wijkfonds:
Stichting Wijkfonds Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid, rekeningnummer NL47 INGB 0001 4316 70, graag vermelden ‘cadeau Peter Buikema’.
Op zondag 7 juli nemen we afscheid in een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel. Hierbij zijn tevens genodigden aanwezig. Aanvang van de dienst is om 14.30 uur, na afloop is er koffie, thee en een drankje en een hapje. De ochtenddienst vervalt op die zondag.
Op vrijdag 30 augustus is er ’s middags een symposium “Onbekommerd spreken over God”. Inleiders zijn onder anderen Just van Es en Evert Jonker.
Het programma voor 30 augustus:
13.30 uur         Inloop met koffie en thee
14.00 uur         Theologisch symposium met sprekers, discussie en pauze tussendoor
16.30 uur         Nazit met een hapje en een drankje
Als u wilt deelnemen aan het symposium vragen we u om dat door te geven aan de scriba via e‑mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gemeenteberaad zondag 16 juni 2019
Henk Wieringa leidt de bijeenkomst, door afwezigheid van Peter Buikema (afscheid T. Meijlink) en Bert Schmaal (vakantie).

Afscheid Peter Buikema:
Afscheidsfeest met de gemeente op 6 juli, de gezamenlijke afscheidsdienst met genodigden op 7 juli en het afscheidssymposium op 30 augustus. Het één en ander wordt toegelicht.

Aanvangstijdstip kerkdiensten in de Immanuelkerk na 8 september:
De vraag wordt gesteld of de aanwezigen akkoord kunnen gaan met het voorgestelde aanvangstijdstip van 10.00 uur van de diensten in de Immanuelkerk. Niemand heeft bezwaar, één iemand heeft voorkeur voor 09.30 uur.

De dienst van zondag 8 september:
De laatste dienst van de wekelijkse diensten in De Ark. Deze dienst markeert het moment dat we overgaan naar wekelijkse diensten in de Immanuelkerk, een bijzonder moment waarbij de gehele wijkgemeente Groningen Zuid stil zal staan. Daarnaast is er, zoals bekend, nog 1 keer in de maand (1e zondag) een dienst in De Ark.
We willen graag iets meenemen vanuit De Ark naar de Immanuelkerk, in de kerkenraad is gedacht aan uitwisseling van één of meerdere antependia en de collecteschaal.
We kunnen er nog over nadenken, ideeën zijn welkom!
Er wordt een oproep gedaan om mee te werken aan de voorbereiding van die dienst!
Een gemeentelid heeft er moeite mee dat De Ark, voor haar gevoel, terzijde wordt geschoven. En dat is maar ten dele zo. Het kan zijn dat hier nog activiteiten zullen plaatsvinden en ook voor begrafenisdiensten is er ruimte.
Eén van de kerkenraadsleden merkt op dat er gemeenteleden zullen zijn, die niet meer de diensten in De Ark zullen bijwonen, die helemaal overgaan naar de Immanuelkerk. We hebben dat te respecteren en voor hen is de dienst op 8 september een afscheid van De Ark.
Als kerkenraad, moderamen moeten we ons realiseren dat we een voorsprong hebben op de gemeente wat ontwikkelingen betreft. We moeten goed communiceren met de gemeente c.q. de gemeente “meenemen”.

Pastorale aandacht
Frieda Jager heeft een oproep gedaan in de zondagsbrief, om met elkaar zorg voor elkaar te hebben, ook na september.
Dinsdag 18 juni vindt een bijeenkomst om hierover van gedachten te wisselen plaats in De Ark.

Avondmaal
De vraag komt naar voren of er nog avondmaal wordt gehouden in De Ark. Er wordt een voorstel gedaan om 2x per jaar avondmaal te houden in De Ark. Henk zal dit voorstel meenemen naar het moderamen.
Het moderamen heeft voorgesteld om in de Immanuelkerk in de toekomst 6 keer per jaar avondmaal te houden en in bijzondere diensten zoals Witte Donderdag of eerste Pinksterdag.

Nieuw logo wijkgemeente Groningen Zuid:
Boven het logo van de Immanuelkerk vliegt een duif, die symbolisch vanuit De Ark naar de Immanuelkerk vliegt. De kleur van een deel van het logo is groen (groene kerk, groen is de kleur van Groningen) waarbij de letters Immanuelkerk zwart zijn en daarin de letters van De Ark groen:
Immanuelkerk

Wat er verder aan de orde is:
- Er komt een predikantsplek vrij na het vertrek van Jannet van der Spek. Hoe hier verder invulling aan wordt gegeven staat op de agenda van het moderamen van maandag 17 juni. Het traject om de vacature van pastoraal werker, ontstaan door het vertrek van Sjettie, in te vullen is bijna afgerond.
- Er wordt uitleg gegeven over de diensten na september in De Ark.
Tot en met december 2019 is alles geregeld.
Behalve in oktober 2019 zal elke dienst worden begeleid door het Arkkoor. Chris zal met het Arkkoor overleggen in welke zomermaand in 2020 het Arkkoor niet zingt.
Predikanten en organisten zijn al geregeld tot en met volgend jaar. Met de organisten zijn afspraken gemaakt en ook zij zullen vrijwilligerstaken op zich nemen.
Er is al iemand gevonden die het vervoer naar De Ark gaat coördineren. Afstemming is nodig met de kerktaxi naar de Immanuelkerk.
- Er is een conceptplan voor de te volgen liturgie in de Immanuelkerk, samengesteld uit de liturgieën van Immanuelkerk en De Ark.
- De Armeniërs blijven voorlopig hun diensten in De Ark houden.

Agenda

zo juni 20 - 10:00 -
dienst 20 juni
zo juni 27 - 10:00 -
dienst in de Ark 27 juni
zo juli 04 - 10:00 -
dienst in de Ark 4 juli
zo juli 11 - 10:00 -
dienst in de Ark 11 juli
zo juli 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 juli
zo juli 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 juli
zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus