De zondagsbrief van zondag 26 mei 2019

Bij de diensten
Hemelvaart, donderdag 30 mei, gaat ds. Simon Bijl voor in een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk om 9.30 uur, in De Ark is geen dienst.
Zondag 2 juni gaat ds. Peter Buikema voor om 10.00 uur.
Pinksteren, zondag 9 juni, gaat ds. Jannet van der Spek voor in een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in De Ark om 10.00 uur.

Beste mensen,
Ik woon officieel vanaf zaterdag 1 juni in Haren en dat wil ik vieren met de kerk door te trakteren op 2 juni, omdat ik er 2 jaar op heb gewacht.
Mvg, Angela Buurke

Wij gedenken
Op 13 mei is Ebo Jan Blokzijl overleden in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan de Van Ketwich Verschuurlaan 25-312. Zijn weduwe Lucreta Anita Blokzijl-Bos wordt verpleegd in de Zuiderflat. Op vrijdag 17 mei hebben we in de kring van de familie stilgestaan bij zijn leven als zoon en broer, echtgenoot en (schoon)vader, grootvader en overgrootvader en natuurlijk als arts. Aansluitend hebben we hem vergezeld naar zijn laatste rustplaats in Ten Boer.

In memoriam Ronald Witvoet
Op zaterdag 11 mei is na een periode van ziekte ds. Ronald Witvoet overleden op 75-jarige leeftijd. Afgelopen woensdag 15 mei is in besloten kring afscheid van hem genomen.
Ronald Witvoet is van 1972 tot 2008 aan de protestantse gemeenschap in de stad Groningen verbonden geweest, met een onderbreking van 4 jaar eind jaren ‘70 als predikant in Midwolda. Eerst was hij vicaris bij het hervormde studentenpastoraat, een functie die hij combineerde met Adorp, In 1980 werd hij predikant in de SVP-wijkgemeente (Selwerd-Vinkhuizen-Paddepoel), vervolgens de Immanuelkerk, daarna de Helperkerk. Na de sluiting van de Helperkerk werd hij collega van ds. Johan Baas als predikant in De Ark in Helpman (Samen op Weg) en na diens overlijden van ds. Peter Buikema. Op 30 juli 2008 ging Ronald met emeritaat. Zijn omzwervingen door de stad hadden veel te maken met voortdurende wijzigingen van de kerkelijke erfgrenzen en de reductie van het aantal predikanten, niet altijd tot zijn genoegen.
Velen zullen zich hem herinneren als een voorganger die zondags met een briefje met slechts enkele aantekeningen in de hand de kansel besteeg voor een doorwrochte preek. Ronald was erudiet en belezen. Hij was tegelijk ook hartstochtelijk betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken rond oorlog en vrede, het milieu en de relatie van wetenschap met geloof. Hij was uitermate geïnteresseerd in hedendaagse theologen en filosofen, van wie de nieuwste inzichten met de gemeente gedeeld werden vanaf de kansel. Gemeenteleden hadden hier wel eens moeite mee, niet iedereen had evenveel (voor)kennis.
Overigens was zijn intentie altijd om de Bijbel, in het bijzonder de geschriften van profeten en apostelen, toegankelijk en relevant te maken in de tegenwoordige tijd met hulp van nieuwe “profeten”.
Veel gemeenteleden hebben ervaren hoeveel Ronald voor hen betekende op momenten dat zij waren geconfronteerd met ziekte, rouw en verlies. In uitvaartdiensten wist hij vaak treffend de gestorvene te karakteriseren. Ook zij die niet vertrouwd waren met de kerk en de christelijke geloofstraditie keken met een positief gevoel terug op die diensten.
Al in zijn tijd bij het hervormde studentenpastoraat reed Ronald voor zijn bezoeken bij voorkeur op zijn motor de studentenkamers langs. Hij was in zijn element als motorrijder. De motorfiets paste wel bij zijn soms solistisch gedrag. Wie met hem samenwerkte, moest er wel mee leren leven dat hij regelmatig afspraken vergat.
Na zijn emeritaat (gemarkeerd door een afscheidsdienst en een symposium in De Ark) kwam Ronald niet vaak meer in Groningen. Mede omdat hij met zijn vrouw Henriette in Assen was gaan wonen, werden de contacten met de stad minder. Vanuit zijn woonplaats ging hij nog wel regelmatig voor in diensten, vooral in het Drentse land.
Het bericht van zijn overlijden roept ontroering en vele herinneringen op. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei