De zondagsbrief van zondag 31 maart 2019

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Peter Buikema voor, het Arkkoor werkt mee aan de dienst.
Zondag 7 april gaat ds. Rob Fortuin voor om 10.00 uur.
Zondag 14 april, Palmpasen, is er om 9.30 uur een dienst in de Immanuelkerk met ds. Jannet van der Spek, in De Ark is geen dienst.

Oecumenische vastenmaaltijd op maandag 1 april 2019
Halverwege de veertigdagentijd is er de mogelijkheid om mee te doen met een oecumenische vastenmaaltijd. Een maaltijd waarin we elkaar als leden van de Salvator Parochie en de Protestantse gemeente Groningen-Zuid kunnen ontmoeten in de veertigdagentijd, waarin we toeleven naar Pasen.
Deze maaltijd vindt plaats in het kerkgebouw van de Salvator Parochie. De bijeenkomst begint met een kort moment van gebed, schriftlezing en meditatie in de kerk. Daarna is er een eenvoudige maaltijd met (vanwege de vastentijd vleesloze) soep en broodjes in de parochiezaal. Iedereen is van harte welkom. Graag wel even aanmelden, dit in verband met de inkoop. We vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de maaltijd.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar Lida Heethuis: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar een van de pastores van de Protestantse gemeente Groningen-Zuid.
De vastenmaaltijd begint op maandag 1 april om 17.30 uur met een kort liturgisch moment. Voor wie dat niet halen kan is het mogelijk om bij de maaltijd aan te schuiven om 18.00 uur.

Paasgroeten voor gevangenen
Op 7 april wordt evenals in voorgaande jaren de paasgroetenactie gehouden. U kunt op deze zondag dubbele kaarten kopen, bedoeld voor patiënten in de Van Mesdagkliniek. Het gaat om twee kaarten, waarvan de één bestemd is voor de patiënt zelf. Deze kunt u in de kerk voorzien van uw naam en een groet (geen adres), de andere kaart, die voorzien is van een postzegel, kan de patiënt gebruiken om zelf te versturen. Men is erg blij met deze kaarten, want ze helpen vaak om weer contact te zoeken met familie of vrienden.
De dubbele kaarten worden verzameld en naar het justitiepastoraat van de Van Mesdagkliniek gebracht.
De dubbele kaarten kosten € 1,80 inclusief postzegel.
Een gezamenlijke actie van de diaconie en de ZWO.

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 10 april a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark.
Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst.
Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep,
Didy Smit, tel. 5263976

Sam’s Kledingactie
Elk voorjaar en najaar wordt er een Sam’s Kledingactie gehouden voor Cordaid Mensen in Nood. Dit voorjaar vindt de inzameling van gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoenen plaats op zaterdag 13 april a.s.
U kunt uw zakken dan inleveren van

09.00 tot 11.00 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en van
09.00 tot 12.00 uur bij de San Salvator Mariakerk aan de Hora Siccamasingel.

De zakken dienen goed gesloten en de schoenen per paar samengebonden aangeleverd te worden.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami. Er zijn 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De wederopbouw zal lange tijd in beslag nemen.

Noodhulp
Cordaid verleent noodhulp met een consortium van vijf lokale organisaties. Daarnaast werkt Cordaid samen met lokale Caritas-organisaties op Sulawesi die veel noodhulpcapaciteit in het gebied hebben.
Cordaid heeft via haar partners inmiddels aan meer dan 1000 mensen gezondheidzorg verleend via mobiele klinieken, er is ruim 40 ton rijst uitgedeeld, er zijn watertanks, waterfilters, hygiënepakketten gedistribueerd en dekzeilen en kookbenodigdheden uitgedeeld. Momenteel worden latrines gebouwd.
De lokale partners hebben 10 dorpen geselecteerd in moeilijk bereikbare gebieden die zij de komende maanden willen steunen bij de wederopbouw. Ze gaan samen inventariseren wat de prioriteiten zijn en hoe ze zelf de wederopbouw ter hand kunnen nemen met steun van Cordaid en partners.
Daarbij zal er tegelijkertijd gewerkt worden aan het beter voorbereid zijn om beter kunnen reageren op toekomstige rampen, een werkwijze waarmee Cordaid veel ervaring heeft opgedaan onder andere in de Filippijnen en Nepal.

Uw gift in de vorm van kleding, huishoudtextiel en schoeisel doneren helpt hen.
Alvast onze hartelijk dank namens Sam’s Kledingactie.
Met vriendelijke groet,
Joke Renkema - Nonkes telefoon 050-5252788, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood.
Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst gaat naar hulpprojecten over de hele wereld.

In memoriam Maria Huseman-Niemeijer
Op 15 maart 2019 overleed op 96 jarige leeftijd Maria Huseman-Niemeijer. Ze was op hoge leeftijd gekomen waarin haar gezondheid haar stukje bij beetje in de steek liet. Haar geestelijke gezondheid was echter bijzonder. Ze klaagde nooit en nam het maar zoals het kwam. Een sterke vrouw. Ze was goed bij de tijd en kon over alles meepraten. Ze had een paar grote verliezen geleden in haar leven. Het verlies van haar man negentien jaar geleden, die ze tot bijna het laatst verzorgde. En 6 jaar geleden verloor ze haar zoon Bert. Hij was ongeneeslijk ziek en liet een vrouw en twee kinderen na. Wat een verdriet gaf dit in de familie. Toch probeerde ze weer een beetje vreugde te vinden in het leven. Ze had altijd veel belangstelling voor de ander. Ze genoot van de bezoekjes van vrienden en familie en van de bezoeksters van De Ark. Ze sprak altijd met veel liefde over de mensen om haar heen. In de dankdienst voor haar leven lazen we uit Romeinen 5 dat God van ons allemaal houdt. Dat was een rustpunt in Maria Huseman haar leven. We hebben haar samen naar haar laatste rustplaats begeleid op de Selwerderhof, bij haar geliefde man Jan.
Dat God haar familie mag troosten.
Frieda Jager

Schilderijen op de achterwand
In het Poortershoes volg ik met veel plezier schilderlessen bij Marijke Langius. De schilderijen heb ik op deze schildercursus gemaakt. Leuk dat ik ze hier kan laten zien.
Janny Arendsen

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei