De zondagsbrief van zondag 17 maart 2019

Bij de diensten
Zondag 24 maart gaat ds. Jaap Koopmans voor om 10.00 uur.

Sam’s Kledingactie
Elk voorjaar en najaar wordt er een Sam’s Kledingactie gehouden voor Cordaid Mensen in Nood. Dit voorjaar vindt de inzameling van gebruikte kleding, huishoudtextiel en schoenen plaats op zaterdag 13 april a.s.
U kunt uw zakken dan inleveren van

09.00 tot 11.00 uur bij De Ark aan de Haydnlaan en van
09.00 tot 12.00 uur bij de San Salvator Mariakerk aan de Hora Siccamasingel.

De zakken dienen goed gesloten en de schoenen per paar samengebonden aangeleverd te worden.
De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar een project in Sulawesi. Sulawesi is op 28 september 2018 getroffen door een aardbeving en een tsunami. Er zijn 2.087 mensen gedood en meer dan 211.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen leven onder een zeil in kampen in de buurt van hun oorspronkelijke dorp. Ze beschikken nauwelijks over voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De wederopbouw zal lange tijd in beslag nemen.

Noodhulp
Cordaid verleent noodhulp met een consortium van vijf lokale organisaties. Daarnaast werkt Cordaid samen met lokale Caritas-organisaties op Sulawesi die veel noodhulpcapaciteit in het gebied hebben.
Cordaid heeft via haar partners inmiddels aan meer dan 1000 mensen gezondheidzorg verleend via mobiele klinieken, er is ruim 40 ton rijst uitgedeeld, er zijn watertanks, waterfilters, hygiënepakketten gedistribueerd en dekzeilen en kookbenodigdheden uitgedeeld. Momenteel worden latrines gebouwd.
De lokale partners hebben 10 dorpen geselecteerd in moeilijk bereikbare gebieden die zij de komende maanden willen steunen bij de wederopbouw. Ze gaan samen inventariseren wat de prioriteiten zijn en hoe ze zelf de wederopbouw ter hand kunnen nemen met steun van Cordaid en partners.
Daarbij zal er tegelijkertijd gewerkt worden aan het beter voorbereid zijn om beter kunnen reageren op toekomstige rampen, een werkwijze waarmee Cordaid veel ervaring heeft opgedaan onder andere in de Filippijnen en Nepal.

Uw gift in de vorm van kleding, huishoudtextiel en schoeisel doneren helpt hen.
Alvast onze hartelijk dank namens Sam’s Kledingactie.
Met vriendelijke groet,
Joke Renkema - Nonkes telefoon 050-5252788, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor Mensen in Nood.
Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo’s kleding ingezameld. De netto-opbrengst gaat naar hulpprojecten over de hele wereld.

VDA
Jarenlang hebt u in deze zondagsbrief en in Kerk in Stad aankondigingen zien staan van de maandelijkse bijeenkomsten van de VDA, de Vrouwendienst De Ark. De vrouwen kwamen bij elkaar voor het luisteren naar een spreker en het van gedachten wisselen over het onderwerp, voor het voorbereiden van het sturen van Paasgroeten en Kerstattenties, en natuurlijk ook voor de onderlinge contacten. De VDA ontstond na het samen op weg gaan van de Helperkerk en De Ark, door het bijeenvoegen van de Hervormde Vrouwendienst, de HVD, en de (gereformeerde) Zusterkring.
Helaas is de groep steeds kleiner geworden, doordat er te weinig jongere deelneemsters bij kwamen. Nu zijn ze met nog maar zo weinig dat het eigenlijk niet meer mogelijk is met goed fatsoen een spreker uit te nodigen en ze hebben besloten zich op te heffen. Vorige dinsdag was de laatste bijeenkomst. Gerda ten Berge vertelde over de geschiedenis en ze maakten de Paasgroet klaar.
Namens de kerkenraad heb ik hen bedankt voor het vele werk dat ze gedaan hebben, onder andere door het bezoeken van jarige tachtigplussers en door het organiseren van de kerstmiddagen. Uit wat ik de afgelopen jaren zo af en toe hoorde heb ik de indruk dat ze met veel plezier bijeenkwamen en ongetwijfeld zullen ze ook veel gehad hebben aan de zeer uiteenlopende onderwerpen die ze hebben besproken.
Gelukkig is een aantal van de dames in staat en bereid zich aan te sluiten bij de pastorale raad, om die zo te versterken. Deze zomer zal onze pastorale raad worden geïntegreerd met die van de Immanuelkerk. De protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid krijgt dan drie wijken: West, Midden en Oost. Oost zal ongeveer samenvallen met onze huidige wijk.
Zo komt er een einde aan een mooi onderdeel van onze gemeentelijk leven. Maar er is ook een overgang naar een nieuwe en wat andere vorm van betrokkenheid en werkzaamheid! Ook hier bedank ik de vrouwen van de VDA van harte voor hun langdurige inzet en toewijding.
Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei