De zondagsbrief van zondag 3 maart 2019

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Rob Fortuin voor en zingt het Arkkoor in de dienst.
Zondag 10 maart is de eerste in de veertigdagentijd. Ds. Peter Buikema gaat voor om 10.00 uur.

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 6 maart a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep,
Didy Smit
Tel. 5263976

VDA
De VDA bijeenkomst is op dinsdag 12 maart in De Ark. We gaan de paasgroeten klaarmaken en schrijven.
Allen welkom!
Gerda ten Berge

Bloemengroet
3/2       De heer en mevr. Baarda, Hora Siccamasingel.
            De heer en mevr. Kiewiet, Haydnlaan.
10/2     De heer Pilon, Beethovenlaan.
            De heer en mevr. Boskma, Saaksumborg.
17/2     De heer en mevr. Fortuin, Abraham Kuyperlaan.
            Mevr. Kramer, Van Houtenlaan. Zij verblijft in De Brink.
24/2     De heer en mevr. Huiser, Domela Nieuwenhuislaan.
            Mevr. Blokzijl, Zuiderflat.

Bedankt voor de bloemen
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die Corrie Reenders ons zondagmiddag namens De Ark kwam brengen. We zijn er heel blij mee en zullen er van genieten.
Met vriendelijke groet,
Syb en Fiet Huiser.

Agenda

Geen evenementen