De zondagsbrief van zondag 24 februari 2019

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. J.K. Bolt voor.
Zondag 3 maart gaat ds. Rob Fortuin voor en zingt het Arkkoor in de dienst.

Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen orgelmuziek van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Voor de dienst: Preludium II
Na de preek: Andante tranquillo (uit: Sonate III)
Na de dienst: Fuga II

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 6 maart a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep,
Didy Smit, tel. 5263976

Nieuw doel deurcollecte
Eind februari stopt onze actie voor de kledingbank Maxima! En inmiddels hebben we een nieuw doel gevonden.
We gaan geld inzamelen voor kinderen in Bangladesh. De stichting PhySCI (spreek uit als visie) biedt kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking hulp in de vorm van fysiotherapie, advies aan ouders, middelen om het leven gemakkelijker te maken en om deze kinderen kans te geven op een toekomst.
De diaconie

Agenda

Geen evenementen