De zondagsbrief van zondag 17 februari 2019

Bij de diensten
Zondag 24 februari is er om 10.00 uur een dienst waarin ds. J.K. Bolt voorgaat.
Zondag 3 maart gaat ds. Rob Fortuin voor en zingt het Arkkoor in de dienst.

Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen Zuid-Duitse orgelmuziek uit de 18e eeuw.
Voor de dienst: Ciaconna in B - Johann Jakob de Neufville (1684-1712)
Na de overweging: Sonate Quarta: Allemande – Franz Anton Maichelbeck (1702-1750)
Tijdens de inzameling: Sonate Quarta: Gavotte – Franz Anton Maichelbeck
Tijdens het delen van brood en wijn: Sonata Quarta: Menuet, Trio, Menuet, Bourée en Aria – Franz Anton Maichelbeck
Na de dienst: Sonata Quarta: Siciliana – Franz Anton Maichelbeck

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 6 maart a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep,
Didy Smit
Tel. 5263976

Jaarverslag van de Diaconie
De diaconie wil u graag wijzen op de mogelijkheid kennis te nemen van het verslag van de activiteiten van de diaconie in het jaar 2018. In 2018 hebben de diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk in toenemende mate met elkaar samengewerkt wat heeft geleid tot een fusie op 1 september 2018. In dit jaarverslag wordt daarom verslag gedaan van de activiteiten die in, rond en vanuit De Ark én de Immanuelkerk hebben plaatsgevonden. U kunt het jaarverslag vinden op de website van de Immanuelkerk:
https://www.immanuelkerk-groningen.nl/over_ons/diaconie/
De diaconie.

Beste gemeente van De Ark,
Afgelopen zondag werden wij door Martha Sikkema verrast met een mooi bos bloemen uit de kerk, voor Baukje. Dank hiervoor en vooral voor het meeleven dat hieruit spreekt.
Baukje is gevallen op het Helperplein. Daarbij heeft zij een bot in haar schouder gebroken, dit is heel pijnlijk. Bovendien heeft zij wonden aan haar hoofd en aan een been/knie.
Baukje en Klaas Boskma

Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Frits Pilon

Nieuw doel deurcollecte
Eind februari stopt onze actie voor de kledingbank Maxima! En inmiddels hebben we een nieuw doel gevonden.
We gaan geld inzamelen voor kinderen in Bangladesh. De stichting PhySCI (spreek uit als visie) biedt kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking hulp in de vorm van fysiotherapie, advies aan ouders, middelen om het leven gemakkelijker te maken en om deze kinderen kans te geven op een toekomst.
De diaconie

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei