De zondagsbrief van zondag 30 december 2018

Bij de diensten
Maandag 31 december is er om 19.30 uur een dienst in de Immanuelkerk met ds. Simon Bijl als voorganger.
Dinsdag 1 januari is er een ochtendgebed in De Ark om 10.30 uur waarin ds. Peter Buikema voorgaat. Het is dan gezamenlijk met de Immanuelkerk. Om 10.00 uur bent u welkom om elkaar zegen toe te wensen voor het nieuwe jaar en natuurlijk voor koffie en nieuwjaarsrolletjes.
Zondag 6 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel in de Immanuelkerk met ds. Jannet van der Spek en ds. Peter Buikema als voorgangers. We staan dan stil bij de fusie tussen de beide gemeenten, de vreugde daarvan, maar ook de moeite, de nieuwe mogelijkheden, maar ook het afscheid van het vertrouwde en vaak geliefde.

Zingen
In januari hebben we twee gezamenlijke diensten in de Immanuelkerk.
Zondag 6 januari als startdienst voor de fusie en zondag 20 januari de Oecumenische Viering.
Voor beide diensten wordt er een koor gevormd.
De repetities voor de startdienst zijn op zaterdag 5 januari in de ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur en zondag 6 januari een uur voor aanvang van de dienst.
De repetities voor de oecumenische dienst zijn op de dinsdagen 8 en 15 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Voor beide vieringen is een ieder van harte welkom.
Tineke Wieringa

VDA
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op dinsdag 8 jan. om half drie in De Ark. Spreekster is mevr. Frieda Jager. Zij maakte vorig jaar een reis naar Iona en komt ons nu vertellen over haar ervaringen.
Welkom! Gerda ten Berge.

Maaltijdgroep
Woensdag 9 januari 2019 is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep,
Didy Smit, tel. 5263976

Beste mensen,
Het einde van dit jaar nadert snel, op 1 januari 2019 zijn wij geen Ark-gemeente meer maar vormen we samen met de Immanuelkerk de Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid.
De rekening van de diaconie van De Ark NL59 INGB 0005912078 gaat vervallen en het nieuwe rekeningnummer is:
Diaconie PKN wijkgemeente Groningen Zuid, rekeningnummer: NL97 RABO 0329434462.
De afgelopen jaren ben ik penningmeester geweest maar per 1 januari neemt Hans Vos dat over.
De afgelopen periode hebben wij door uw bijdrage veel goede doelen kunnen steunen.
Natuurlijk gaan we met onze projecten ook het komende jaar door, zoals de deurcollecte voor kledingbank Maxima, de winterkleding voor INLIA en de voedselbank die iedere maand weer blij is met wat er gebracht wordt.
Namens de diaconie Hedde Smit

Bloemengroet
2/12.    Mevr. Jullens. Zij werd 100 jaar!
            Heren Witteveen en Geertman, Goeman Borgesiuslaan.
9/12.    Heer Smits, Helperzoom
            Mevr. Smit, Haydnlaan.
16/12.  Mevr. Smit, Goeman Borgesiuslaan.
23/12.  Mevr. Winter, Chopinlaan. Zij is inmiddels overleden.

Catharina Geertruida Winter - Weeda overleden
Op 23 december jongstleden overleed Catharina Geertruida Winter - Weeda.
Ze was bijna 83 jaar. Na een heupoperatie, die goed gelukt was, kreeg ze 2 uur nadien een herseninfarct. De schade was aanzienlijk en het zag er niet goed uit. Ze was goed aanspreekbaar en kon duidelijk aangeven wat haar wensen waren. Na een aantal gesprekken met de arts werd het infuus en de medicatie gestaakt. Ze werd overgebracht naar het Hospice aan de Eendrachtskade, waar zij op zondagochtend 23 december overleed.
Zaterdag 29 december vond er een dankdienst voor haar leven plaats in De Ark waarna zij werd begraven op de Selwerderhof.

Egbertus Mansens overleden
Op 17 december overleed Egbertus Mansens. Hij werd op 14 oktober 1919 geboren en was sinds 2004 weduwnaar van Catharina Mansens-Kruize. De crematie heeft plaats gevonden op vrijdag 21 december in Winschoten.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei