De zondagsbrief van zondag 23 december 2018

Bij de diensten
In deze dienst gaat ds. Jaap Koopmans voor.
Vanmiddag is er ook een kerstzangdienst met medewerking van het mannenkoor Da Capo om 17.00 uur.
Maandag 24 december, Kerstavond, is er om 21.00 een kerstnachtdienst met medewerking van het Arkkoor.
Dinsdag 25 december is er geen dienst in De Ark, maar een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk die begint om 10.00 uur.

Zingen
In januari hebben we twee gezamenlijke diensten in de Immanuelkerk.
Zondag 6 januari als startdienst voor de fusie en zondag 20 januari de Oecumenische Viering.
Voor beide diensten wordt er een koor gevormd.
De repetities voor de startdienst zijn op zaterdag 5 januari in de ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur en zondag 6 januari een uur voor aanvang van de dienst.
De repetities voor de oecumenische dienst zijn op de dinsdagen 8 en 15 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Voor beide vieringen is een ieder van harte welkom.
Tineke Wieringa

Beste mensen,
Het einde van dit jaar nadert snel, op 1 januari 2019 zijn wij geen Ark-gemeente meer maar vormen we samen met de Immanuelkerk de Protestantse wijkgemeente Groningen Zuid.
De rekening van de diaconie van De Ark NL59 INGB 0005912078 gaat vervallen en het nieuwe rekeningnummer is:
Diaconie PKN wijkgemeente Groningen Zuid, rekeningnummer: NL97 RABO 0329434462.
De afgelopen jaren ben ik penningmeester geweest maar per 1 januari neemt Hans Vos dat over.
De afgelopen periode hebben wij door uw bijdrage veel goede doelen kunnen steunen zoals:

- Sinterklaasfeest voor kinderen van ouders die bij de voedselbank komen € 1000,--
- Kledingbank Maxima € 300,--
- Kerstbijdrage voedselbank € 680,--
- Stichting Rondom Baba € 500,--
- Stichting The future in our hands € 500.--
- Stichting Beautiful Kidz Namibia € 500,--
- Noodfonds JB Noord € 250,--
- Pertukaran donatie 20 nootmuskaatbomen op Ambon € 400,--

Natuurlijk gaan we met onze projecten ook het komende jaar door, zoals de deurcollecte voor kledingbank Maxima, de winterkleding voor INLIA en de voedselbank die iedere maand weer blij is met wat er gebracht wordt.
Namens de diaconie Hedde Smit

Bedankje
Lieve mensen, afgelopen zondag werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen. Heel hartelijk bedankt.
Coosje Bolt

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei