De zondagsbrief van zondag 16 december 2018

Bij de diensten
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel met medewerking van het Arkkoor. In deze dienst vindt de bevestiging plaats van Lenie Kuizenga en Bert Nijhuis als ouderling, respectievelijk diaken.
Zondag 23 december is er om 10.00 uur een dienst waarin ds. Jaap Koopmans voorgaat.
Zondag 23 december is er ook een kerstzangdienst met medewerking van het mannenkoor Da Capo om 17.00 uur.
Maandag 24 december, Kerstavond, is er om 21.00 een kerstnachtdienst met medewerking van het Arkkoor.
Dinsdag 25 december is er geen dienst in De Ark, maar een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk die begint om 10.00 uur.

Diaconale collecte Stichting Mensenkinderen
Vandaag is de vrije diaconale collecte bestemd voor de Stichting Mensenkinderen. De doelstellingen van deze stichting zijn: het verlenen van materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging en hen bekendmaken met het evangelie van Jezus Christus.
Uw gift wordt zeer op prijs gesteld.
Namens de diaconie, Henk Vos.

Kerstmaaltijd
De jaarlijkse kerstmaaltijd is op dinsdag 18 dec. U bent welkom vanaf half vijf met een drankje en een hapje. De kosten zijn €2,50. Er ligt een intekenlijst in de kerk. We hopen met elkaar een fijne middag te hebben.

Zingen
In januari hebben we twee gezamenlijke diensten in de Immanuelkerk.
Zondag 6 januari als startdienst voor de fusie en zondag 20 januari de Oecumenische Viering.
Voor beide diensten wordt er een koor gevormd.
De repetities voor de startdienst zijn op zaterdag 5 januari in de ochtend van 10.00 uur tot 11.00 uur en zondag 6 januari een uur voor aanvang van de dienst.
De repetities voor de oecumenische dienst zijn op de dinsdagen 8 en 15 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Voor beide vieringen is een ieder van harte welkom.
Tineke Wieringa

De fusie
Maandag 10 december zijn de papieren voor de fusie met de Immanuelkerk getekend door de voorzitters en scribae van de kerkenraden. Ze zijn naar de Algemene Kerkenraad gestuurd en moeten daar nog worden goedgekeurd. Omdat de fusie in het beleidsplan van de AK staat kan worden aangenomen dat die akkoord gaat.

Agenda

Geen evenementen