De zondagsbrief van zondag 2 december 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Jaap Goorhuis voor.
Volgende zondag gaat ds. Bolt voor in De Ark.

Voorbereiden dienst 6 januari
Op 1 januari 2019 komt (als alles volgens plan verloopt) de fusie tot stand tussen de Immanuelkerk en De Ark. Tot september 2019 zal er nog niet veel veranderen aan de activiteiten in de beide kerkgebouwen, want die gaan gewoon door. Maar officieel zijn we dan één wijkgemeente, met dus ook één kerkenraad. Vanaf de startzondag op 15 september zullen dan de diensten in de Immanuelkerk worden gehouden en is er nog één keer per maand (op de eerste zondag) een dienst in De Ark. Het moment van het samengaan bij de jaarwisseling 2018-’19 willen we markeren met een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk op 6 januari. Thema is het samengaan van onze kerken, afscheid en nieuw begin. Wat betekent dat voor je geloof? Wat betekent dat voor je betrokkenheid op de kerk? Graag willen we die dienst met gemeenteleden uit de beide kerken voorbereiden op donderdag 6 december vanaf 19.45 uur in De Ark. Het zou fijn zijn als u daar aan mee zou willen doen, u kunt zich opgeven bij ds. Jannet van der Spek of ds. Peter Buikema.
Ds. Peter Buikema

Wijkkerkenraad
In de wijkraadsvergadering begin november heeft Harry van der Borg zijn afscheid als diaken aangekondigd per 1 januari. Al eerder hebben we na de zomer afscheid genomen van Harro Meijer. Gelukkig zijn Lenie Kuizenga en Bert Nijhuis bereid gevonden om toe te treden tot de wijkraad als ouderling, respectievelijk diaken.
Eventuele bezwaren kunnen schriftelijk ingediend worden uiterlijk 9 december bij de scriba Bert Schmaal. Als er geen gegronde bezwaren binnenkomen vindt de bevestiging als ambtsdrager plaats in de dienst van 16 december.

Kerstmaaltijd
De jaarlijkse kerstmaaltijd is op dinsdag 18 dec. U bent welkom vanaf half vijf met een drankje en een hapje. De kosten zijn €2,50. Er komt een intekenlijst in de kerk. We hopen met elkaar een fijne middag te hebben.

Bloemengroet
11/11 Mevr. Albronda, De Brink (zij is op 16 november overleden).
          Mevr. Tromp, Froukemaheerd.
18/11 De heer Alfred Boonstra, Goeman Borgesiuslaan.
          Mevr. Huseman, Thorbeckelaan.
25/11 Heer en mevr. Van der Veen, Groenesteinflat.
          Mevr. Post, Groenendaal.

Lieve gemeenteleden,
Wat een mooie bloemen kreeg ik namens jullie afgelopen zondag. Heel divers en prachtig van kleur. Heel hartelijk dank.
Ruth Post

Beste gemeenschap van De Ark Helpman,
Op zondag 18 november zijn wij als vertegenwoordigers van Kledingbank Maxima erg hartelijk ontvangen. Het was al een bijzondere uitnodiging om over onze Stichting en het werk dat wij doen te mogen vertellen. Dat hebben we met genoegen gedaan, over de vaak onzichtbare armoede in de stad, ook in de wijk Helpman, over schaamte en isolement, maar ook over de kracht en de wil van mensen om uit de armoede te geraken. De ondersteuning van anderen is daarbij onontbeerlijk.
Wij werden ter plekke al gewezen op de pakjes kinderondergoed die jullie gemeenschap hadden verzameld; afgelopen dinsdag zijn die gebracht naar de winkel aan de Oosterhamriklaan 91, met ook nog eens tassen vol tweedehands kleding.
Hartelijk dank daarvoor!
We zijn geroerd door jullie betrokkenheid en de concrete hulp in de vorm van mooi ondergoed en kleding. We gaan daar onze klanten heel blij mee maken.
Namens het bestuur van Kledingbank Maxima Stad: Marloes de Bie en Rob Beckers

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei