De zondagsbrief van zondag 4 november 2018

Bij de diensten
Zondag 11 november gaat ds. Bolt voor om 10.00 uur.

Gedachtenisdienst
Vandaag is de gedachtenisdienst met ds. Buikema als voorganger. Wij gedenken dan hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar kunnen ook denken aan andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven. Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een lijst zien van de gemeenteleden van wie we weten dan ze zijn overleden sinds de vorige gedachtenisdienst. Hun namen zullen worden genoemd. Alle aanwezigen krijgen een briefje waarop ze namen kunnen noteren waarvan ze graag willen dat die ook worden genoemd. Het kan zijn dat door een fout iemand ontbreekt op onze lijst, die er wel op zou moeten staan. Het kan ook zijn dat u een gemeentelid wilt toevoegen dat al eerder is overleden, of iemand uit uw eigen kring die u op deze wijze wilt gedenken. De briefjes worden opgehaald en ook deze namen worden genoemd.
De gedachtenis vindt plaats in het derde gedeelte van de dienst, na de voorbereiding en de dienst van de Schriften. De namen van de gestorvenen worden door de voorganger genoemd. Als alle namen zijn genoemd, krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. U kunt dan dus ook in stilte mensen gedenken die niet hardop genoemd zijn.

Gemeenteavond
In onze wijk waren we gewoon om eens per twee jaar een vrijwilligersavond te houden. Niet een avond waarop van alles moest, maar een voor de gezelligheid en om in een ontspannen sfeer met elkaar te eten, te zingen en iets anders recreatiefs te doen. De laatste keer was het ook samen met de Immanuelkerk.
Omdat we nu in ons laatste jaar als zelfstandige wijkgemeente verkeren willen we zo’n avond nogmaals houden, maar niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor alle gemeenteleden van onze wijk. Eventuele partners zijn ook welkom. De datum is vrijdagavond 9 november. Noteer die alvast! Er is een formulier waarop u zich kunt opgeven.

VDA
We komen bij elkaar op dinsdag 13 november om half drie in De Ark. Deze middag gaan we de kerstattenties klaarmaken.
Welkom allen.
Gerda ten Berge.

Actie……Actie..…..Actie….
Zondag 18 november aanstaande hebben we in De Ark een diaconale dienst o.l.v. ds. Janet van der Spek.
Zeer waarschijnlijk komt een medewerker van kledingbank Maxima iets vertellen over het werk van de kledingbank.
En om de dienst ook echt diaconaal te laten zijn willen we u vragen om:

  • Een setje kinderondergoed te kopen en mee te nemen, daar is vaak behoefte aan en er komt niet zoveel binnen, zowel voor jongens als voor meisjes.
  • Iets voor de Voedselbank mee te nemen.
  • Of sokken, sjaals etc. mee te nemen voor de Bed-, Bad- en Broodvoorziening.

Namens de Diaconie alvast hartelijk dank.

Gemeenteberaad zondag 18 november
Op 8 oktober is de wijkkerkenraad in een gezamenlijke vergadering met de wijkkerkenraad van de Immanuelkerk akkoord gegaan met het fusiedocument waarin beschreven staat hoe de gefuseerde wijkgemeente Groningen-Zuid in grote lijnen georganiseerd is. Er waren wat aanpassingen nodig, die intussen verwerkt zijn. Alles bij elkaar staan er geen nieuwe of onverwachte dingen meer in. Alles is al eens besproken met onze wijkgemeente.
De kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland schrijft echter voor dat zo’n document ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad van de Protestantse gemeente Groningen. Daaraan voorafgaand kan ook de wijkgemeente zich er nog over uitspreken in een gemeenteberaad. In het fusiedocument is alles nog eens op een rijtje gezet, met gebruikmaking van vorige stukken die met de gemeente zijn besproken.
Het gemeenteberaad is op zondag 18 november na afloop van de dienst. Het fusiedocument, in totaal 16 pagina’s, ligt in voldoende aantal in de kerkzaal om meegenomen en gelezen te worden. Het is ook te raadplegen op de website van De Ark, www.arkhelpman.nl .

Maaltijdgroep
Woensdag 21 november a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd in De Ark. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is de koffie klaar.
Namens de kookgroep, Didy Smit, tel. 5263976

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei