De zondagsbrief van zondag 28 oktober 2018

Gedachtenisdienst
Volgende zondag, 4 november, is de gedachtenisdienst om 10.00 uur met ds. Buikema als voorganger. Wij gedenken dan hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar kunnen ook denken aan andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven. Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een lijst zien van de gemeenteleden van wie we weten dan ze zijn overleden sinds de vorige gedachtenisdienst. Hun namen zullen worden genoemd. Alle aanwezigen krijgen een briefje waarop ze namen kunnen noteren waarvan ze graag willen dat die ook worden genoemd. Het kan zijn dat door een fout iemand ontbreekt op onze lijst, die er wel op zou moeten staan. Het kan ook zijn dat u een gemeentelid wilt toevoegen dat al eerder is overleden, of iemand uit uw eigen kring die u op deze wijze wilt gedenken. De briefjes worden opgehaald en ook deze namen worden genoemd.
De gedachtenis vindt plaats in het derde gedeelte van de dienst, na de voorbereiding en de dienst van de Schriften. De namen van de gestorvenen worden door de voorganger genoemd. Als alle namen zijn genoemd, krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. U kunt dan dus ook in stilte mensen gedenken die niet hardop genoemd zijn.

Gemeenteavond
In onze wijk waren we gewoon om eens per twee jaar een vrijwilligersavond te houden. Niet een avond waarop van alles moest, maar een voor de gezelligheid en om in een ontspannen sfeer met elkaar te eten, te zingen en iets anders recreatiefs te doen. De laatste keer was het ook samen met de Immanuelkerk.
Omdat we nu in ons laatste jaar als zelfstandige wijkgemeente verkeren willen we zo’n avond nogmaals houden, maar niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor alle gemeenteleden van onze wijk. Eventuele partners zijn ook welkom. De datum is vrijdagavond 9 november. Noteer die alvast! Er is een formulier waarop u zich kunt opgeven.

VDA
We komen bij elkaar op dinsdag 13 november om half drie in De Ark. Deze middag gaan we de kerstattenties klaarmaken.
Welkom allen.
Gerda ten Berge.

Bloemengroet
21/10 Mevr. Brik, Coendersweg.
          Heer en mevr. Boskma, Saaksumborg.
28/10 Heer en mevr. van der Zee, Hora Siccamasingel.
          Heer en mevr. Maring, De Brink.

Beste mensen,
Fijn dat u zo reageerde op onze oproep om spullen te leveren voor I. N. L. A., de opvang van vluchtelingen hier in Groningen. We hebben de afgelopen week twee dozen vol afgeleverd en we gaan nog even door met het inzamelen van winterjassen, sjaals, mutsen en handschoenen zowel voor dames, heren en kinderen. Ook lappen stof willen ze graag hebben, daar kunnen de dames, die daar zitten, mee aan de slag.
Ook hebben we een paar dozen goede gebruikte kleding naar de kledingwinkel Maxima gebracht, ook daar waren ze heel blij mee.
We doen ons best om iemand te strikken die na de dienst in de komende maand iets wil vertellen over de kledingwinkel Maxima en ons zo te motiveren voor de deurcollecte.
Namens de diaconie, Hedde Smit

In Memoriam mevr. Wienke
Op woensdag 17 oktober overleed Trijny Wieke-Senneker op de leeftijd van 82 jaar. Zij woonde met haar man Harry lange tijd in onze wijk, de laatste tijd aan de Bloemersmaborg. Ze kregen een zoon en een dochter en twee kleindochters. Haar man is drie jaar geleden overleden. Beiden waren actief in de kerk, zij deed bezoekwerk en was zondagskoster. Het laatste half jaar kon ze niet meer thuis wonen, ze was eerst in Innersdijk en daarna in de Maartenshof. Afgelopen woensdag heeft de crematie plaatsgevonden na een dienst in onze kerk. Daarbij lazen we hun trouwtekst: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht voor mijn pad (Ps. 119:105). Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Dhr. Boonstra
Dhr. Boonstra van de Goeman Borgesiuslaan verblijft in Vliethoven. Eerst was hij niet meer bij kennis, maar de laatste tijd weer wel. Voor degenen die hem een kaartje willen sturen, het adres is Vliethoven, Polder 1 kamer 2, Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.
Ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei