De zondagsbrief van zondag 21 oktober 2018

Gemeenteavond
In onze wijk waren we gewoon om eens per twee jaar een vrijwilligersavond te houden. Niet een avond waarop van alles moest, maar een voor de gezelligheid en om in een ontspannen sfeer met elkaar te eten, te zingen en iets anders recreatiefs te doen. De laatste keer was het ook samen met de Immanuelkerk.
Omdat we nu in ons laatste jaar als zelfstandige wijkgemeente verkeren willen we zo’n avond nogmaals houden, maar niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor alle gemeenteleden van onze wijk. Eventuele partners zijn ook welkom. De datum is vrijdagavond 9 november. Noteer die alvast! Er volgt een lijst waarop u zich kunt opgeven.

Beste mensen,
De derde collecte die we afgelopen zondag hebben gehouden voor Sulawesi, heeft het mooie bedrag van € 310,50 opgebracht. De diaconie heeft dit bedrag met € 200,00 verhoogd en € 510,50 inmiddels over gemaakt op de rekening van Kerk in Actie die in nauw contact staat met de Protestante Kerken in Indonesië en die zorgt dat het geld en de goederen op de juiste plaats komen.
Namens de diaconie, Hedde Smit.

Bloemengroet
23/9   Mevr. Nijdam, Schubertlaan.
          Heer en mevr. Sulman, Troelstralaan.
30/9   Mevr. De Bakker en bewoners van woning 2 De Brink.
          De heer Mansens en bewoners van woning 6 De Brink.
7/10   Ds. P.B. Buikema.
14/10 Mevr. v.d. Borg, Colijnlaan.
          De heer Boonstra, Goeman Borgesiuslaan.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei