De zondagsbrief van zondag 27 mei 2018

Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen, omdat het zondag Trinitatis is, bewerkingen over ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ van Nikolaus Vetter (1666-1734).

Kasih Bunda
Vanmorgen komt mevrouw Tineke Boonstra ons na de dienst iets vertellen over Kasih Bunda, het project waar we momenteel voor collecteren.
Bonny Leenstra

Pastorale raad
Aanstaande dinsdag is er om 14.30 uur pastorale raad.

In memoriam Piet Boer
Op 17 mei is Pieter Klaas Boer overleden op de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde in de Tweede Willemstraat 31. Tien jaar geleden overleed zijn echtgenote Wea Roeters. Zij hadden samen een zoon en een dochter, drie kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Hij werd geboren en gedoopt in Westeremden en is daar ook begaven op 22 mei na een dienst in de Andreaskerk. Piet was een lieve en zorgzame man. Zijn beroep was machinist en hij hield veel van zijn tuin en van fietsen. De laatste tijd was hij het contact met de kerk kwijtgeraakt, maar hij bleef een gelovig mens. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.
ds. Peter Buikema

Verslag gemeenteoverleg over diensten in De Ark na september 2019
Bert Schmaal heet iedereen welkom en licht deze bijeenkomst nog even toe, hoewel het verhaal bekend is.
De laatste weken heeft het uitgebreid in de Zondagsbrief en ook in Kerk in Stad gestaan.
Er zijn al enkele reacties geweest, zowel positief als negatief en dat geeft soms het gevoel in een spagaat te zitten.
Hoe denkt men over het houden van een dienst eens per maand in De Ark?
Ina van Hoogdalem:
Ze is geschrokken van de berichtgeving, ze begrijpt wel de gevoelens die er zijn bij het loslaten van De Ark.
Maar wie gaan het doen, zijn er voldoende vrijwilligers?
Volgens haar kunnen we prima integreren in de Immanuelkerk, we zijn er welkom.
Als we wel doorgaan met diensten in De Ark, hoelang houden we dat vol. Nu al zijn er weinig mensen onder de zeventig jaar.
Geld zal het probleem niet zijn, maar vrijwilligers die zijn misschien moeilijk te vinden.
Lenie Kuizinga:
Lenie is positief over het besluit, ook bereid om mee te doen als vrijwilliger.
Het moet goed georganiseerd worden.
Mensen uit de gemeente hebben recht om gehoord te worden als zij hier graag een dienst willen houden.
De Immanuelkerk kan gesloten zijn als hier een dienst is.
Ook het Arkkoor heeft een belangrijke sociale functie.
En de organisten willen volgens haar (weet ze niet zeker) wel dienst doen.
Chris van Bruggen:
Bij een fusie moeten beide partijen het eens zijn, dat is volgens Chris nu niet het geval.
Het moet mogelijk zijn om een volwaardige dienst te houden.
Faciliteiten zijn er wel, misschien een betaalde medewerker inzetten (huidige beheerder?).
Projectgroep voor de organisatie.
Ledenlijst: deze mensen actief benaderen. Chris wil zich er voor inzetten.
Bij een fusie zal er terugloop zijn in de kerkgang!
Door de nieuwbouw aan de overkant van het spoor zullen er waarschijnlijk ook wel mensen zijn die hier naar de kerk willen.
Parkeerplaatsen laten aanleggen.
Jan van der Laan:
Blij met deze mogelijkheid van een dienst in de maand.
Fusie: te veel eenrichtingverkeer.
Er zou een vaste zondag in de maand moeten worden uitgekozen, hoe duidelijker hoe beter. We willen wel samen, maar het moet van twee kanten komen.
Imme Oosterveld:
Straks is er een nieuwe wijkraad. Voorbeeld is de Prot. Gemeente Damsterboord, die om en om kerk houdt in de Emmauskerk in Lewenborg en de Stefanuskerk in Noorddijk (noot van de notulist: inmiddels is besloten om te stoppen met diensten in de Emmauskerk; er zijn wel andere voorbeelden).
De Immanuelkerk staat niet onwelwillend tegenover een maandelijkse viering in De Ark.
In de nieuwe wijkraad bespreekbaar houden.
Jan van der Laan (de andere):
Mede namens dhr. Boskma: Het moet een volwaardige dienst blijven.
Er zijn genoeg predikanten (wel of niet met emeritaat).
Bert Schmaal (gespreksleider):
In de wijkraad is het streven dat de diensten gedragen worden door mensen uit de wijk. Nieuwe leden zijn uiteraard welkom.
Bij een volwaardige dienst heb je, naast een predikant, ook ambtsdragers nodig.
Achter in de kerk liggen lijsten waar je jouw naam in kunt vullen als je bereid bent te helpen. De lijsten liggen er elke zondag in mei.
Het gaat erom, om een indruk te krijgen of er voldoende vrijwilligers te vinden zullen zijn voor diverse activiteiten.
Het is niet bindend, maar de mogelijkheid staat open.
De resultaten worden op 6 juni in de wijkraad besproken.
Notulist: Bonny Leenstra.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei