De zondagsbrief van zondag 14 januari 2018

Bij de diensten
Vandaag is er om 10.00 uur een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger. Het Arkkoor zingt.
Zondag 21 januari is om 10.00 uur in De Ark de oecumenische dienst samen met de Immanuelkerk en met de Salvatorgemeenschap van de Hildegardparochie.
Voorgangers zijn ds. Jannet van der Spek, pastor Arjen Jellema en ds. Peter Buikema.

Repetitie voor de cantorij voor de oecumenische dienst.
Zondag 21 januari is om 10.00 uur de oecumenische dienst in De Ark, samen met de Salvatorgemeenschap van de Hildegardparochie. In die dienst zingt een cantorij onder leiding van Cas Straatman. De eerste repetitie is op woensdagavond 10 januari geweest, op zaterdagmorgen 20 januari om 10.00 uur is in De Ark de tweede repetitie.

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 17 januari a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee en om 18.00 uur nemen we plaats aan een gezellig gedekte tafel.
Voor opgave ligt er in de hal van De Ark een intekenlijst.
Namens de kookgroep, Didy Smit

Levensvragen
Door welvaart en medische wetenschap worden we ouder dan ooit te voren. De vraag of oudere mensen recht hebben op hulp van een arts als zij een eind aan hun leven willen maken als ze hun leven voltooid achten, staat in het centrum van de belangstelling. Moet er zo’n wet komen, zoals D'66 graag wil? Of biedt de huidige euthanasiewet voldoende mogelijkheden in situaties van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Moeten de overheid en de geneeskunde zich wel bemoeien met dit soort levensvragen? Wat weegt zwaarder, het recht op zelfbeschikking of de maatschappelijke gevolgen van zo’n wet? Wat bedoelen we eigenlijk met de term voltooid leven? Komt deze wens om te sterven op uit een samenleving waar je alleen maar meetelt als je productief bent en de zorg niet al te veel mag kosten? Maar als een nieuwe wet niet het antwoord is, wat doe je dan met de vraag van mensen die hun leven voltooid achten?
De Immanuelkerk organiseert een stadsbreed debat over dit onderwerp op woensdagavond 24 januari van 18.30 tot uiterlijk 20.30 uur. Voor wie wil is er de mogelijkheid vooraf soep en brood te eten vanaf 17.30 uur. Toegang 5 euro, inclusief de soep en een drankje na.
Graag vooraf opgeven bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wie soep wil mee eten graag aanmelden voor maandag 22 januari.
Sprekers zijn: Ton Vink, filosoof, Manon Vanderkaa, directeur van de KBO-PCOB en Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de PTHU.

20 Psalmen vrij
Huub Oosterhuis èn Antoine Oomen in de Martinikerk.
Op zondag 28 januari 2018 verzorgt het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek uit Amsterdam een uitvoering van 20 Psalmen vrij in de Martinikerk. Een unieke gebeurtenis. Het koor staat onder leiding van de componist Antoine Oomen. Huub Oosterhuis zal enkele van zijn teksten toelichten. De uitvoering begint om 16.00u.
De toegang is gratis.
De uitvoering van deze cyclus 20 Psalmen vrij heeft als titel ‘Wij zingen de monsters weg’. Het is een vervolg op eerdere grote lieddagen in de Martinikerk, zoals de feestelijke presentaties van het Nieuw liedboek en van de liedbundel Zangen van Zoeken en Zien.
De bekende dichter - theoloog Huub Oosterhuis schreef de cyclus Psalmen vrij. Hij heeft dit levenswerk - alle 150 psalmen - in 2012 afgerond en uitgegeven. Antoine Oomen zet alle 150 psalmen op muziek voor o.a. kerkelijk gebruik. De dichter en componist zijn voor ons geen onbekenden, want wie kent niet de bekende liederen ‘De steppe zal bloeien’ en ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.
De oorspronkelijke Bijbelvertalingen van de psalmen zijn gedichten in een twee en een half duizend jaar oud taalgewaad. Er zijn telkens dichters nodig die ze weer in de taalruimte zetten, waarin wij nu wonen, wortelen en spreken. Dat heeft Huub Oosterhuis gedaan met zijn 150 Psalmen vrij.
Antoine Oomen (1945) is pianist en componist. Parallel aan zijn carrière op het concertpodium werkt hij als Amsterdams kerkmusicus. Hij begon de samenwerking met Oosterhuis in de jaren '70 van de vorige eeuw en die samenwerking gaat door tot op de dag van vandaag.
Het Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek is in 1992 opgericht.
Roland Aalbers is de vaste pianist.
Van harte welkom!!

Overleden
Zaterdag 6 januari is op de leeftijd van 75 jaar de heer Jan Johan Danhof overleden. Hij woonde met zijn vrouw aan het Winschoterdiep, maar verbleef al langere tijd in de Maartenshof na een val op 28 augustus 2016, waarbij zijn heup brak, waarna allerlei complicaties optraden. Hij was lid van de Immanuelkerkgemeente, maar bezocht toen hij dat nog kon De Ark. Hij werkte als timmerman in de bouw, maar raakte toen hij 38 jaar was zijn baan kwijt en werd werkloos. Zijn vrouw en hij kregen twee kinderen, de oudste is verstandelijk en lichamelijk ernstig beperkt, hij woont in Nieuw Woelwijk.
De tijd van Jans verblijf in het ziekenhuis en in verpleeghuizen werd hij dagelijks bezocht door zijn vrouw en hun jongste zoon. Op de rouwkaart beschreven zij hem als een eenvoudig, liefdevol en behulpzaam mens. Zo hebben we hem ook herdacht in de dienst die vooraf ging aan de begrafenis op vrijdag 12 januari. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei