De zondagsbrief van zondag 7 januari 2018

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Rob Fortuin voor.
Zondag 14 januari is er om 10.00 uur een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger. Het Arkkoor zingt.

Diaconale collecte UAF
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het UAF.
Het UAF begeleidt vluchtelingen bij het volgen van Hoger Onderwijs. Zij studeerden of werkten al in het land van herkomst. Hun diploma’s worden in Nederland vaak niet erkend. Opnieuw studeren is hun enige kans om zich verder te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Het UAF helpt hen dan bij het vinden van passend werk.
Uw bijdrage wordt hogelijk gewaardeerd.
Namens de diaconie,
Henk Vos

VDA
De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar zal zijn op dinsdag 9 jan. om 14.30 in De Ark. Het programma is nog niet bekend.
Welkom! Gerda ten Berge.

Repetitie voor de cantorij voor de oecumenische dienst.
Zondag 21 januari is om 10.00 uur de oecumenische dienst in De Ark, samen met de Salvatorgemeenschap van de Hildegardparochie. In die dienst zingt een cantorij onder leiding van Cas Straatman. Het oefenen daarvoor vindt plaats in De Ark op woensdagavond 10 januari om 20.00 uur en op zaterdagmorgen 20 januari om 10.00 uur.

Gezamenlijke maaltijd
Woensdag 17 januari a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom voor een kopje koffie/thee en om 18.00 uur nemen we plaats aan een gezellig gedekte tafel.
Voor opgave ligt er in de hal van De Ark een intekenlijst.
Namens de kookgroep,
Didy Smit

Agenda

wo juni 03 - 10:00 - 11:00
inloop in de Ark
zo juni 07 - 10:00 -
Dienst 7 juni in de Ark