De zondagsbrief van zondag 10 december 2017

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Pieter Dirk Wolthaus voor.
Zondag 17 december gaat ds. Rosita Fortuin voor om 10.00 uur. Om 17.00 is er volkskerstzang in De Ark, zie ook hieronder.

Knutsel/handwerkgroep??
Tijdens de startzondag is een vragenlijst uitgedeeld en velen van u hebben deze lijst ingevuld. Een aantal mensen heeft aangegeven dat het organiseren van een knutsel / handwerkgroep een goed idee zou zijn. Ik wil dat idee graag met u uitwerken. Zelf denk ik bijvoorbeeld aan het maken van corsages om te verkopen op de Goedzooimarkt (voorjaar 2018). Laten we woensdag 13 december om 10.30 uur in de Immanuelkerk samenkomen. Bent u verhinderd, maar wilt u wel meedoen, laat het me even weten, 050-525 1685.
Namens de diaconie, Conny Hooijer-Westdijk

Volkskerstzang zondag 17 december 17.00 uur De Ark
Ook dit jaar zal er een volkskerstzang worden georganiseerd in het kerkgebouw ‘De Ark’. Deze volkskerstzang is bedoeld voor een ieder die graag de bekende kerstliederen zoals ‘Stille nacht’, ‘Hoe leit dit kindeke’, ‘Ere zij God’ e.a. wil zingen.
Ook het mannenkoor Da Capo uit Haren o.l.v. Caroline van der Laan zal voor u optreden. Het mannenkoor wordt begeleid door Jeljer Vlieg en de samenzang wordt begeleid door Chris van Bruggen.
Verdere medewerking: Ds. Peter Buikema.
De kerstzang begint om 17.00 uur.
De toegang is gratis. Collecte bij de uitgang.
Van harte welkom.

Kerstmiddag en maaltijd
In de week voor Kerst is er dinsdag 19 december voor onze gemeenteleden een kerstviering met zang, gezelligheid en een broodmaaltijd.
We komen bij elkaar vanaf 16.00 uur en om ongeveer half zes is de broodmaaltijd.
De kosten zijn €2,50.
Er is een intekenlijst in de hal.

Kerstnachtdienst zondag 24 december 21.00 uur De Ark
Evenals vorig jaar zal er ook dit jaar een kerstnachtdienst zijn in De Ark. Deze begint om 21.00 uur.
Aan deze dienst werken mee Ds. Peter Buikema, het Arkkoor o.l.v. Tineke Wieringa en Chris van Bruggen. Solozang is er van Anneke van der Heide en Gerrit Welle.
Orgel en piano: Chris van Bruggen.
Hanneke Doelman zal een kerstverhaal lezen.
U bent van harte welkom.

Kerstpakkettenactie van de diaconie
Dit jaar organiseren de diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk weer een kerstpakkettenactie. Er zijn diverse mensen die om wat voor reden dan ook wel eens een ‘extraatje’ verdienen, bijvoorbeeld in de vorm van een kerstpakket. Misschien bent u één van de mensen die een kerstpakket of zelfs meer dan één hebben gekregen van uw werkgever of als relatiegeschenk. Als u een pakket kunt missen, zou u dit dan willen afstaan aan de diaconie? De diakenen zorgen ervoor dat er een pakket (anoniem) terecht komt bij één van de mensen die een attentie kunnen gebruiken.
Uiteraard is het ook mogelijk dat u zelf een pakket samenstelt of losse spulletjes voor een pakket inlevert. U kunt daarbij denken aan lang houdbaar voedsel, vruchten in blik, zoutjes, chocola of koekjes, een kaars en dergelijke. Alcoholische drank is niet gewenst, speeltjes of lekkernijen voor kinderen zijn welkom.
Als u mee wilt doen aan de kerstpakkettenactie, kunt u uw pakket of losse spulletjes inleveren op:
Zaterdag 16 december 10 - 11 uur
Dinsdag 19 december 18.30 - 20.00 uur
Woensdag 20 december 10 - 12 uur en tussen 19.00 - 20.00 uur.
Voor meer informatie kunt u bellen met Mw. A. Vonk, tel. 5276466 (’s avonds) of met de scriba, Elly Bos.
Helpt u ons van de kerstpakkettenactie net zo’n groot succes te maken als vorig jaar?
Alvast onze hartelijke dank!
De diaconieën van De Ark en de Immanuelkerk.

Tentoonstelling Hiltje Koopmans
Op en voor de achterwand van De Ark is in de Adventstijd een tentoonstelling met werk van Hiltje Koopmans. Zondag 3 december werd in de dienst aandacht besteed aan de steen met het woord ‘verlangen’. Daarbij schreef Elsbeth Willemse de volgende woorden:

Advent,
Verwachting.
Eeuwenlang, ieder jaar opnieuw,
verlangen naar die
andere wereld.

Steen met verlangen
Gegrift in lopend schrift.
U ziet de afbeelding,
Hiltje Koopmans maakte het.
Dit verlangen is voor eeuwig,
steen is hard, onverslijtbaar.

Verlangen kan hard,
ongeduldig zijn,
en als dan het doel bereikt is,
het verlangen gestild
zien we achter ons
brandende steden,
gebroken mensen,
verweesde kinderen.
Ook oorlogen kunnen
voortkomen uit verlangen.

Dit object
Is zacht, bijna fluwelig,
heeft die wonderlijke ijlheid
die zo veel van haar werk kenmerkt.

Verlangen is zacht,
teer, kwetsbaar,
het tegengestelde
van steen, hoe zacht,
hoe fluwelig ook.

Door de eeuwen wordt steen
geschuurd, geslepen, gepolijst.

Verlangen, niet hard, ongeduldig,
Maar zacht, onverzettelijk.
Het verlangen dat voortdrijft,
de eeuwen door.

Verlangen dat onze ogen opent
voor de mensen,
voor elkaar.
Het soort verlangen dat
zachtheid laat zien
waar je hardheid verwachtte,
geborgenheid, waar je
afwijzing vermoedde.
Uitzicht op die andere wereld.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei