De zondagsbrief van zondag 26 november 2017

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. Ynte de Groot voor.
Zondag 3 december is de eerste advent, een dienst van Schrift en Tafel met het arkkoor. Er is achter in de kerk een nieuwe tentoonstelling, met werk van Hiltje Koopmans. Eén van haar werken zal in deze dienst aandacht krijgen. Voorganger is ds. Peter Buikema, om 10.00 uur.

Diaconale collecte Voedselbank
Vandaag is de vrije diaconale collecte bestemd voor de Voedselbank Stad Groningen.
De voedselbank maakt deel uit van de Stichting Noordelijke Voedselbanken waarin wordt samengewerkt door de voedselbanken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, deel van Overijssel, Noordoostpolder en noordoost Flevoland. Het gezamenlijke doel is op verschillende manieren een bijdrage te leveren aan het verhelpen van (verborgen) armoede en tegengaan van verspilling. De voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Er wordt nu voedsel verstrekt aan 600 gezinnen in de stad Groningen.
Graag zien we uw gift tegemoet.
Namens de Diaconie, Henk Vos.

Maaltijdgroep
Woensdag 29 november a.s. is er weer gelegenheid om met elkaar te eten. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom en is er tijd voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst.
Namens de kookgroep,
Didy Smit, tel. 5263976

Overlijden
Op 22-11 is Mw. Stijntje Beens-Hofstede op 92 jarige leeftijd overleden. Ze woonde in De Brink. De begrafenis is aanstaande dinsdag om 12 uur vanuit de Stefanuskerk in Noorddijk.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei