De zondagsbrief van zondag 22 oktober 2017

Bij de diensten
Vandaag gaat Egbert Smit voor in deze dienst.
Zondag 29 oktober is er om 10.00 uur (wintertijd) een dienst van Schrift en Tafel met als motto een fragment uit het hervormingslied: ‘hervorm herschep ook ons’. Na de dienst is er een gemeenteberaad, zie hieronder. Voorganger is ds. Peter Buikema.
Zondag 5 november is de gedachtenisdienst om 10 uur. Wij gedenken dan hen die in het voorbije jaar wegvielen uit onze geloofsgemeenschap, maar kunnen ook denken aan andere geliefden die wij in een ver of dichtbij verleden uit handen moesten geven. Bij het binnenkomen van de kerk kunt u een lijst zien van de gemeenteleden van wie we weten dat ze zijn overleden sinds de vorige gedachtenisdienst. Hun namen zullen worden genoemd. Alle aanwezigen krijgen een briefje waarop ze namen kunnen noteren waarvan ze graag willen dat die ook worden genoemd. Het kan zijn dat door een fout iemand ontbreekt op onze lijst, die er wel op zou moeten staan. Het kan ook zijn dat u een gemeentelid wilt toevoegen dat al eerder is overleden, of iemand uit uw eigen kring die u op deze wijze wilt gedenken. De briefjes worden opgehaald en ook deze namen worden genoemd.
De gedachtenis vindt plaats in het derde gedeelte van de dienst, na de voorbereiding en de dienst van de Schriften. De namen van de gestorvenen worden door de voorganger genoemd. Als alle namen zijn genoemd, krijgt ieder de gelegenheid om naar voren te komen en ter gedachtenis van een geliefde een kaars aan te steken. U kunt dan dus ook in stilte mensen gedenken die niet hardop genoemd zijn.

Start gezamenlijke maaltijd
Woensdag 25 oktober a.s. is er weer gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd. Voor opgave ligt er in de hal van de kerk een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u van harte welkom - de koffie is dan klaar - en om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Namens de kookgroep,
Didy Smit

Gemeenteberaad 29 oktober
In de wijkkerkenraadsvergadering van 9 oktober is uitgebreid aandacht geschonken aan een ingekomen stuk. Het betrof een verzoek, ondertekend door 37 gemeenteleden. Zij willen graag dat op de een of andere manier met enige regelmaat De Ark vanaf september 2019 nog gebruikt wordt voor zondagse diensten. De wijkkerkenraad wordt gevraagd om de mogelijkheden daartoe te onderzoeken.
De wijkkerkenraad wil graag de uitkomst van de bespreking delen met de gemeente. Dat zal gebeuren na de dienst van 29 oktober.

Zangmiddag Psalmen-vrij Huub Oosterhuis
In het kader van ‘Kunst in De Ark’ zal er op zondagmiddag 12 november van 15.30 uur tot 17.00 uur een zangmiddag worden gehouden in De Ark, Haydnlaan 46 in Groningen. Samen met alle aanwezigen wordt kennis genomen van een aantal Psalmbewerkingen uit de bundel Psalmen - vrij van Huub Oosterhuis, die door Antoine Oomen op muziek zijn gezet.
Een projectkoor o.l.v. Chris van Bruggen en Anneke van der Heide zal deze zang ondersteunen. De piano wordt bespeeld door Peter Rippen. Organist is Chris van Bruggen.
Ds. Peter Buikema zal bij de Psalmen enkele kanttekeningen plaatsen waarbij gekeken wordt naar de bijbelvertaling en naar de Geneefse Psalmen zoals ze in het Nieuwe Liedboek voorkomen. Enkele Geneefse Psalmen zullen we ook zingen.
Op dit moment zijn in studie genomen de Psalmen 85, 92, 93, 97, 100, 108, 122 en 131.
Verrassend is dat de Psalmen op de muziek van Antoine Oomen op een heel andere manier bij je binnen komen dan de Geneefse Psalmen. Dat te verkennen en ondergaan is eigenlijk het doel van deze middag.
Zoals altijd is iedereen van harte welkom en de toegang vrij. Er is een collecte voor de onkosten bij de uitgang.

De bloemen
24-9    Mevr. Buiter, Chopinlaan 56.
           De Heer en Mevr. Vos, Vestdijklaan 394.
1-10    De Heer en Mevr. Van der Veen, Groenesteinflat 118.
           De Heer en Mevr. Blokzijl, Van Ketwich Verschuurlaan 25/312.
8-10    De Heer Witteveen, Goeman Borgesiuslaan 113.
           Mevr. De Bakker, verhuisd van Schaepmanlaan 18 naar De Brink.
15-10  Mevr. Muller, De Dilgt.
           Mevr. Wienke, Bloemersmaborg 24.

Overleden
Dhr. Jan Hobbelt is overleden op 19 oktober. Hij woonde in De Brink. De uitvaartdienst is donderdag om 12 uur in De Ark. Daarna condoleance in De Brink. Mensen die mee willen naar de Selwerderhof vertrekken om kwart over twee vanuit De Brink.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei