De zondagsbrief van zondag 28 mei 2017

De viering volgende week
Zondag 4 juni, Pinksteren, is er een gemeenschappelijke dienst met de Immanuelkerk in De Ark die om 10.00 uur begint, waarin het Arkkoor zingt en nevendienst is.

Gemeentevergadering 11 juni
Op zondag 11 juni wil de kerkenraad graag met de gemeente overleggen over de voortgang van de samenwerking met de Immanuelkerk en onze plannen daarvoor. Na de dienst drinken we kort koffie en dan is er een korte gemeentevergadering.

Een in-memoriam voor

Tetje van der Iest – Hoekstra

☼ Tietjerksteradeel, 20 januari 1923                                              † Groningen, 19 mei 2017

Dinsdag 23 mei hebben wij op de Selwerderhof Tetje Hoekstra begraven in het graf waar al eerder haar man en zoon begraven werden.
Tetje was het vierde kind van Eelke Hoekstra en Elisabeth van der Zee die samen een bakkerij hadden in Garijp. Tetje zou nog een broer onder haar krijgen. Het gezin was gereformeerd en ongetwijfeld heeft zij daar de orgelmuziek en de liederen van Johannes de Heer gehoord waar zij haar leven lang van heeft gehouden. Tetje trouwde met Wietze van der Iest, een jongen uit het naburige Oudega. Ze bleven wonen in Garijp waar hun eerste geboren werd: Betty, vernoemd naar haar oma. Wietze kreeg werk op de Condensfabriek in Leeuwarden, zodat zij daarheen verhuisden. Daar werd hun tweede geboren, die de naam Jan kreeg. De bazen op de fabriek stuurden Wietze naar de melkfabriek De Ommelanden hier in Groningen, dus verhuisde het gezin naar hier en vestigde zich aan de Troelstralaan in Helpman, vlak bij De Ark. Tetje werd daar lid van en is daar jaren lang kind aan huis geweest.
Tot afgrijzen van Tetje, Wietze en Betty werd Jan dodelijk ziek en stierf in 1974. Hij was net twintig. Het verdriet was groot maar werd getemperd door de geboorte van twee kleindochters uit het huwelijk van Betty en haar man Koos van Huis. De relatie van Tetje met haar dochter en kleindochters was hecht en verdiepte zich nog toen zij voor haar en Wietze begonnen te zorgen: eerst met kleine dingetjes, later met meer, zeker na het overlijden van Wietze in 2007.
Al met al vijfentwintig jaar lang en altijd op dinsdag: vandaar dat het mooi was dat Tetjes begrafenis plaats kon vinden op die dag van de week. Tetjes krachten namen af en een verhuizing (vanaf de Bordewijklaan) naar de Groenesteinflat was nodig. Daar heeft zij nog goede jaren gehad, totdat dementie haar dwong om in De Brink te gaan wonen. Daar kreeg zij de zorg die Betty en haar dochters haar niet konden bieden. Hoewel warrig in het hoofd, behield Tetje haar gevoel voor humor en zelfspot en werd daarom door haar medebewoners en de verzorgers zeer gewaardeerd. Omgekeerd had de familie grote bewondering voor de goede zorgen die Tetje in De Brink ontving en heeft dit tijdens de dienst ook uitgesproken. Tetje heeft zelf bepaald wat er in de dankdienst voor haar leven gezongen en gelezen zou worden. En zij heeft de vreugde ervaren om haar vierde achterkleinkind nog te kunnen aanraken.
De dankdienst voor haar leven hielden wij – naar haar wens in besloten kring – op de Selwerderhof en we hielden ons aan wat zij bepaald had. Wij lazen uit Openbaring 21 het visioen van het nieuwe Jeruzalem, dalend vanuit de hemel, van God uit en we hoorden de stem “Zie ik maak alles nieuw”. En we hoorden de kleine geluiden van dat net geboren kindje en ik moest denken aan dat psalmvers: “Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt Gij uzelf lof bereid”. Toen wij na de dienst Tetje naar haar laatste rustplaats brachten zagen wij heel de Selwerderhof in bloei en dit alles maakte voor mij Gods trouw haast tastbaar. Na de graflegging hoorden wij de woorden van het ‘in paradisum’, dat oude gedicht dat eindigt met
“Moge het jou vergaan als Lazarus, die arme van weleer: moge jij ontvangen eeuwige rust.”
Ik geloof dat haar Heer haar dat zal schenken omwille van de liefde die Tetje had voor haar naasten en omwille van alle liefde die haar door haar naasten bewezen is.

Egbert Smit.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei