De zondagsbrief van zondag 21 mei 2017

Bij de diensten
Vandaag gaat ds. P.D. Wolthaus voor.
Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, gaat ds. Wolthaus ook voor in een gezamenlijke dienst in de Immanuelkerk om 9.30 uur.

Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen orgelbewerkingen van het lutherse zondagslied voor vandaag (Zondag Rogate: Bidt!): Vater unser im Himmelreich.
Voor de dienst: Vater unser im Himmelreich (BuxWV 207, vs 1 en 2) - Dieterich Buxtehude (1637-1707)
Na uitleg en verkondiging: Vater unser im Himmelreich (BuxWV 207, vs 3) - Dieterich Buxtehude
Tijdens de collecte: Vater unser im Himmelreich (BuxWV 207, vs 4) - Dieterich Buxtehude
Na de dienst: Vater unser im Himmelreich (con Organo pleno) - Johann Schneider (1702-1788)

Impressie uit de wijkkerkenraad van 1 mei
De wijkraadsvergadering van 23 maart ging niet door omdat er op dat moment te weinig concreets te bespreken viel.
Ook nu weer enkele punten die de hele gemeente aangaan.

Enkele jaren geleden heeft de Vrije School door de week de zalen 1 en 2 in De Ark gebruikt. Nu heeft de Haydnschool belangstelling voor deze ruimtes, omdat ze door de toename van het aantal leerlingen de komende jaren uit haar jasje groeit. De klassen zijn groter dan destijds die van de Vrije School. Daarom is er wel een kleine verbouwing nodig om de leerlingen de nodige vierkante meters te bezorgen. De (burgerlijke) gemeente moet de verbouwing overigens betalen. De besprekingen zijn nog niet afgerond.

De diensten in de Veertigdagentijd en vooral die in de Stille week vergen de nodige voorbereiding en afstemming met de Immanuelkerk. Die gaan steeds soepeler. We leren steeds beter omgaan met de verschillen in traditie en theologische opvattingen. In de nabespreking blijkt dat er behoefte is aan iets minder liederen met moeilijke melodieën of teksten. Dit jaar heeft het kruis aan de achterwand van De Ark gehangen. Volgend jaar zou het doek met de verschillende kruisvormen weer gebruikt kunnen worden. Niet alleen in deze cyclus maar al veel vaker in de Advent of de tijd voor Pasen heeft Elsbeth de “150 woorden” bedacht en uitgesproken in de vieringen. De wijkraad wilde haar dank daarvoor uitspreken en die vergezeld doen gaan van de grote Paaskaars of een bos bloemen. In de dienst van 14 mei heeft Egbert Smit, voorganger op die zondag, Elsbeth toegesproken en de kaars overhandigd.

De fusie met de wijkgemeente van de Immanuelkerk blijft ons bezighouden. Begin juni komt de integratiecommissie met een overzicht wat er tot zomer 2019 gedaan moet worden. In september 2018 is er al één wijkraad, één diaconie, één wijkfonds, maar nog wel twee kerkgebouwen. Een jaar later is er voor de gefuseerde gemeente nog één kerk over. Het is belangrijk dat er niet een klein clubje beslist over het wat en hoe, maar dat de gemeenteleden zoveel mogelijk meegenomen worden. Ook letterlijk, want de “kerktaxi” rijdt deze zomer ook voor iedereen die anders niet in staat is om de Immanuelkerk te bezoeken. Er komen ook meer gemeenschappelijke activiteiten. Zo is er een vrijwilligersfeest op 29 september voor beide wijken samen. We hebben afgesproken dat na de dienst van 11 juni de gemeente bijgepraat gaat worden.

Bert Schmaal

In memoriam Martje Koster-Homan
Op zaterdag 13 mei is Martje Koster-Homan overleden. Ze was net 90 jaar geworden, zoals ze graag wilde. Ze werd geboren in Grootegast op 8 mei 1927. Ze werd opgeleid tot verpleegkundige en werkte in het Diakonessenhuis, maar ging later in de wijkverpleging in Helpman, waar ze ruim dertig jaar werkzaam was. Ze trouwde met Jan Hendrik Koster, zij kregen helaas geen kinderen. Mede daardoor ging ze veel om met de kinderen van haar broers en zusters, die haar als een buitengewoon hartelijke en gastvrije vrouw leerden kennen, een verbindend element in de familie. Tot op het laatst waren er veel contacten met deze neven en nichten. Met Jan heeft ze veel gereisd, ze heeft hem ook verzorgd, hij had diabetes. Op het laatst van zijn leven kon ze dat niet meer alleen en woonde hij nog een tijd in De Dilgt. De laatste jaren namen haar krachten af, maar ze bleef gelukkig helder en krachtig van geest. Heel lang was ze betrokken bij onze gemeente. Op donderdag 18 mei vond de crematieplechtigheid plaats, waar ze liefdevol herdacht werd door familieleden. Ook lazen we 1 Korintiërs 13, met daarin de woorden die op de rouwkaart werden geschreven: De liefde vergaat nimmermeer. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.
Ds. Peter Buikema

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei