De zondagsbrief van zondag 7 mei 2017

Bij de diensten
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger. Er is nevendienst.
Zondag 14 mei gaat Egbert Smit voor in de dienst om 10.00 uur.

Liedmiddag met Henk Jongerius in De Ark te Groningen
In De Ark (Haydnlaan 46 in Groningen) is vanmiddag een liedmiddag rond het nieuwe liedboek van Henk Jongerius ‘Voor wie gedenken’.
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Veel liederen van hem zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek en in de liedbundel Zangen van zoeken en zien.
Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven. Op 7 december 2016 vierde Henk Jongerius zijn 75e verjaardag en zijn 50 jarig priesterschap. Deze dag is gevierd met de presentatie van 3 nieuwe boeken met zijn verzamelde liturgische gezangen, met meditaties en een bundel over liturgie.
Aan de liedmiddag in De Ark werken diverse musici mee. Allereerst Theo Menting die cantor is van het klooster van Henk Jongerius in Huissen. Hij zal met ons enkele Psalmen die getoonzet zijn door André Gouzes instuderen. Daarnaast de musici Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen. Zij zullen een aantal van de 64 liederen van Peter Rippen en Chris van Bruggen instuderen die in het boek ‘Voor wie gedenken’ zijn opgenomen en ze worden daarbij ondersteund door een projectkoor.
Henk Jongerius zal een kort referaat houden over zijn visie op liturgie.
De liedmiddag begint om 15.00 uur en zal eindigen met een Vesper waar Henk Jongerius in zal voorgaan. Alles is om 17.30 uur afgelopen.
De nieuwe boeken van Henk Jongerius zijn tijdens de liedmiddag verkrijgbaar.
De toegang is gratis (collecte bij de uitgang). Een ieder is van harte welkom.
Organisatie Kunst in De Ark.

Het mission statement van een kerk in Londen
[Opgenomen in de zondagsbrief omdat er in de overweging naar verwezen wordt.]
St. James Church is deel van de Anglicaanse gemeenschap in de wereldwijde christelijke kerk. Wij weten ons geroepen
-  om samen te komen als een lichaam dat menselijke diversiteit verwelkomt en viert, ook in spiritualiteit, ras, gender en seksuele geaardheid;
-  om een ruimte te scheppen waar mensen van ieder geloof - of geen geloof - het heilige in het leven kunnen zoeken en vinden door openheid, strijd, lachen en bidden;
-  tot een gezamenlijk verbondenheid in solidariteit met armen en gemarginaliseerde mensen en tot het koesteren van de schepping.
(het lukt niet steeds, dus we proberen het weer opnieuw)

In Memoriam Nel Dekker
Op woensdag 26 april is overleden Petronella Trientje Dekker-van den Berg, Nel Dekker. Zij werd geboren op 18 mei 1923 in Groningen en was sinds 1980 weduwe van Gerhard Dekker. Nel had twee dochters, Inez en Karin. Een groot verdriet in haar leven was het overlijden, een paar jaar geleden, van Inez. Ze werd ook een moeder door de vier kinderen uit een eerder huwelijk van Gerhard. Een tijd hadden ze samen een groentewinkel en later de winkel in het Diakonessenhuis. Nel was lang een actief lid van onze gemeente. Ze was sterk politiek en maatschappelijk betrokken. Dat begon al in de oorlog, ze was als koerierster actief in het verzet. Na de oorlog voelde ze zich zeer betrokken bij de politionele acties, waar ze zich nog weer later niet meer in herkennen kon. In de tijd van de PPR voelde ze zich sterk met die partij verbonden. Steeds bleef ze de politieke ontwikkelingen nauwlettend volgen en becommentariëren. ‘Tot het laatst toe vrolijk’ stond op haar kaart, ze had een opgeruimd karakter. De laatste tijd woonde ze in De Brink. De herdenkingsdienst vond maandag 1 mei plaats in De Ark. We zongen liederen die zij had uitgekozen en lazen uit Prediker 12, onder andere de woorden die zij had uitgekozen voor op de rouwkaart, over de geest die bij de dood terugkeert tot God die hem geschonken heeft. Daarna vond de begrafenis plaats op de Selwerderhof. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.
Peter Buikema

Bloemen
26/3    Dhr. en mevr. Sulman, Thorbeckelaan 96.
           Mevr. Rietsema, Groenesteinflat 101.
2/4      Mevr. Bies, Streuvelslaan 5.
           Dhr. en mevr. Spijk, Groenesteinlaan 1b.
9/4      Mevr. Kunst, Groenesteinflat 120.
16/4    Mevr. De Jong-Fekkes, Chopinlaan 24.
           Mevr. Dekker-van den Berg, De Brink 501. Zij is op 26 april overleden.
23/4    Dhr. Meijer, Saaksumborg 16.
           Dhr. en mevr. Mesander, Helperzoom 385.
30/4    Dhr. Boonstra, Goeman Borgesiuslaan 64.
           Mevr. Bouwkamp, Vestdijklaan 94.

Agenda

zo apr 18 - 10:00 -
dienst in de Ark 18 april 2021
zo apr 25 - 10:00 -
dienst in de Ark 25 april
zo mei 02 - 10:00 -
dienst in de Ark op 2 mei
zo mei 09 - 10:00 -
dienst in de Ark op 9 mei
zo mei 16 - 10:00 -
dienst in de Ark 16 mei
zo mei 23 - 10:00 -
dienst in de Immanuelkerk op 23 mei
zo mei 30 - 10:00 -
dienst in de Ark 30 mei