De zondagsbrief van zondag 16 april 2017

Bij de diensten
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger.
Zondag 23 april gaat Egbert Smit voor om 10.00 uur.
Zondag 30 april gaat ds. R. Fortuin-Reijntjes voor om 10.00 uur, het Arkkoor werkt mee aan de dienst.
Zondag 7 mei is er om 10.00 uur een dienst van Schrift en Tafel met ds. Peter Buikema als voorganger. Er is nevendienst.

Gezamenlijke maaltijd
Op woensdag 19 april is er een gezamenlijke maaltijd in De Ark. In de hal van de kerk ligt een intekenlijst. Vanaf 17.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee en om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Namens de kookgroep, Didy Smit, tel. 050-5263976

Liedmiddag met Henk Jongerius in De Ark te Groningen
In De Ark (Haydnlaan 46 in Groningen) is op zondagmiddag 7 mei a.s. een liedmiddag rond het nieuwe liedboek van Henk Jongerius ‘Voor wie gedenken’.
Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Veel liederen van hem zijn opgenomen in het Nieuwe Liedboek en in de liedbundel Zangen van zoeken en zien.
Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven. Op 7 december 2016 vierde Henk Jongerius zijn 75e verjaardag en zijn 50 jarig priesterschap. Deze dag is gevierd met de presentatie van 3 nieuwe boeken met zijn verzamelde liturgische gezangen, met meditaties en een bundel over liturgie.
Aan de liedmiddag in De Ark werken diverse musici mee. Allereerst Theo Menting die cantor is van het klooster van Henk Jongerius in Huissen. Hij zal met ons enkele Psalmen die getoonzet zijn door André Gouzes instuderen. Daarnaast de musici Peter Rippen, Anneke van der Heide en Chris van Bruggen. Zij zullen een aantal van de 64 liederen van Peter Rippen en Chris van Bruggen instuderen die in het boek ‘Voor wie gedenken’ zijn opgenomen en ze worden daarbij ondersteund door een projectkoor.
Henk Jongerius zal een kort referaat houden over zijn visie op liturgie.
De liedmiddag van zondag 7 mei begint om 15.00 uur en zal eindigen met een Vesper waar Henk Jongerius in zal voorgaan. Alles is om 17.30 uur afgelopen.
De nieuwe boeken van Henk Jongerius zijn tijdens de liedmiddag verkrijgbaar.
De toegang is gratis (collecte bij de uitgang). Een ieder is van harte welkom.
Organisatie Kunst in De Ark.

Agenda

Geen evenementen