De zondagsbrief van zondag 6 september 2015

Orgelmuziek in de dienst
Sonate in F - Georg Andreas Sorge (1703-1778)
- Voor de dienst: Allegro
- Na de overweging: Andante
- Tijdens de inzameling van de gaven: Aria
- Na de dienst: Fuga

Bij de vieringen
Vandaag gaat ds. Ynte de Groot voor, er is nevendienst.

Nieuwe deurcollecte in de periode van 1 september tot 1 maart
Dit halfjaar kiezen we weer voor een binnenlands doel en wel voor de Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld is een particulier fonds, opgericht in 2006. Zowel de uitvoerende als de bestuurlijke werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. In ons land zijn ca. 78 stichtingen Leergeld die met elkaar samenwerken via de Vereniging Leergeld Nederland. In de provincie Groningen zijn zes Leergeld Stichtingen actief, die de gehele provincie bestrijken.
De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld Groningen e.o., ze is werkzaam in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Binnenkort zal iemand die betrokken is na een viering een uiteenzetting geven van het werk van de stichting, voor nu beperken we het tot een summiere toelichting.
Wat doet Leergeld?
In de gemeente Groningen leeft 20% van de kinderen in armoede. Dat zijn per klas gemiddeld 5 kinderen! In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar de kinderen te laten meedoen aan een vrijetijdsbesteding zoals sport of kunstzinnige vorming (bv. muziekles). Ook kosten voor niet verplichte activiteiten op school kunnen niet door alle gezinnen betaald worden. Soms kunnen deze gezinnen een beroep doen op overheidsvoorzieningen, echter niet in alle gevallen. Voor deze gezinnen is Leergeld dan een vangnet.
Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen voorkomen. Leergeld zet zich in om door ‘meedoen’ het kinderen mogelijk te maken hun talenten te helpen ontwikkelen, zodat zij nu en later ook meetellen in de samenleving. Kinderen die ‘meedoen’ maken sociale contacten, leren met elkaar om te gaan, wat voor een ander over te hebben, hoe te winnen en te verliezen. Kinderen die deze dingen niet leren komen tekort. Zij dreigen in een sociaal isolement te komen met voor nu en later ernstige problemen voor het kind en de samenleving.
Voor wie is Leergeld bedoeld?
- schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
- ouders/verzorgers met een laag inkomen
- ouders/verzorgers die de kosten niet op een andere manier vergoed kunnen krijgen
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

VDA
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op dinsdag 8 sept. om half drie in De Ark.
We hebben een “open agenda”
- Een mooie vakantie ervaring.
- Een pakkend gedicht.
- Ook belangrijke zaken zoals de ledenlijst - verjaarsbezoeken - kerstattenties.
Welkom!
Gerda ten Berge

Startzondag 13 september
Op zondag 13 september vieren wij de start van het nieuwe seizoen van de activiteiten in de Immanuelkerkgemeente en wijkgemeente De Ark. Dat doen wij met de jaarlijkse gemeentezondag die dit jaar als thema heeft “Goede buren”.

9.00 – 9.30 uur           ontvangst, koffie en thee
9.30 uur                      gezamenlijke opening in de kerkzaal
9.45 - 10.45 uur          workshops: dans, poëzie, twee buurtenwandeling, creatief met dopjes, bibliodrama, zang, ontmoeting buitenlandse studenten, speurtocht voor de kinderen
11.00 uur                    kerkdienst waarin ds. Anita Akkerman, ds. Peter Buikema en ds. Jannet van der Spek zullen voorgaan
12.15 uur                    drankje, hapje, ontmoeting
                                   aansluitend gemeentemaaltijd in de gemeentezaal
± 14.00 uur                 einde.

Voor kleine kinderen is er kinderoppas. Kinderen hebben hun eigen programma, aanvang 9.30 uur in de kerkzaal. De tieners ontmoeten elkaar om 11 uur.

Iets lekkers bij de koffie en Gemeentemaaltijd
Graag vragen we uw bijdrage aan de gemeentezondag. Voor koffie en drankjes, borden, bestek etc. wordt gezorgd. Maar we vragen u of u iets lekkers voor bij de koffie kunt leveren of een bijdrage aan de maaltijd in de vorm van een hartige taart, pannenkoeken, salades etc. Ook fruit of brood is welkom! Kortom: toon uw kookkunsten of koop iets zodat velen daarvan kunnen genieten. Als u iets voor bij de koffie bakt, wilt u dat dan voor 9.00 brengen, dan begint het koffie drinken.

Dopjes
Ook vragen wij u om de komende week dopjes van melkpakken, frisdrankflessen, potjes en pakjes te sparen. Hoe we ze gaan gebruiken is nog een verrassing. De plastic dopjes gaan na afloop naar een goed doel, de training van hulphonden.

Vandaag hangt er een lijst in De Ark en de Immanuelkerk. Daar kunt u op aangeven wat u meeneemt naar de gemeentezondag. U kunt zich ook opgeven voor de afwas of om op te ruimen. Let u er op dat het koffiedrinken om 9.00 uur begint, als u iets wilt meenemen voor bij de koffie dan dat dus graag voor 9.00 uur brengen.

Wij hopen op uw komst en een inspirerende en vrolijke start van een nieuw seizoen in Groningen-Zuid. Tot 13 september!

Actie voor de Open Hof
Vanaf 13 september tot half november willen we actie gaan voeren voor de Open Hof.
De bezoekers hebben nu de herfst en de winter weer in aantocht zijn vooral behoefte aan warme ‘wollen’ sokken! Als u kunt breien en dat graag doet dan roepen we u op om de breipennen ter hand te nemen. Deze actie staat onder leiding van Corry Reenders en Jannet Nijhuis, ook ligt er een patroontje klaar in de kerkzaal. De gebreide sokken komen weer in de kerkzaal te hangen. Sokken vooral voor mannen, van maat 43 tot 50! Mocht u echter niet zo’n breister zijn, dan mag u ook sokken kopen of goede sokken die u nog ergens hebt liggen bij ons inleveren! Wel graag schoon natuurlijk.
Het mes snijdt aan twee kanten, breiplezier en warme voeten!
De Diaconie.

Kringen
Met ingang van het nieuwe seizoen gaan de kringen, gespreksgroepen en andere activiteiten ook weer van start. In dit nummer van KerkinStad treft u een overzicht aan. Het aanbod in Groningen Zuid is eveneens te vinden in Immagazine en in de Arkkrant die een dezer dagen wordt verspreid. Bij de deur van de kerkzaal ligt bovendien voor belangstellenden de folder Bezinning en bezieling klaar, uitgegeven door de Stedelijke Raad van Kerken. Door een fout zijn in die uitgave de kringen van de Protestantse Gemeente te Groningen maar voor een deel opgenomen. Houd u dus de wijkberichten in KerkinStad en de zondagsbrief goed in de gaten!

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 3 oktober a.s. vindt in Groningen-Zuid de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

van 9.00 uur tot 11.00 uur bij: Kerkgebouw De Ark aan de Haydnlaan
van 9.00 uur tot 12.00 uur bij: Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district.
Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld.
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen.
Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Afscheid en nieuw begin
Bijna zeven jaar geleden werd ik aan de wijkgemeente De Ark verbonden. In mijn eerste werkverslag over de periode 2008-2009 schreef ik dat ik in de verkennende gesprekken voorafgaande aan de bevestiging deze verbintenis wel eens heb vergeleken met een verstandshuwelijk dat met wederzijdse instemming van de twee betrokken partijen wordt aangegaan. Maar al gauw kwam de liefde in het spel, over en weer.
Ik ben aan deze wijkgemeente gehecht geraakt. In de ruimte van deze gemeenschap heb ik een eigen plaats gekregen. U hebt mij uw vertrouwen geschonken. We hebben veel gedeeld – in de vieringen, in de gesprekskringen, in de persoonlijke ontmoetingen. Voor alles wat ik in deze jaren heb ontvangen – in De Ark, in de samenwerking met de Immanuelkerk en in het verband van de oecumene – ben ik heel dankbaar.
De collegialiteit en vriendschap van Peter wil ik apart noemen – die heb ik als heel waardevol ervaren. En gelukkig hoeft daar geen einde aan te komen.
De viering op 30 augustus stond in het teken van afscheid, al blijf ik als predikant van De Fontein in dienst van de Protestantse Gemeente te Groningen. Bij een afscheid is er weemoed, maar in de dienst overheerste de vreugde. Ik kijk terug op een prachtige viering, waarin we bijeen waren rond Schrift en Tafel en waarin voluit gezongen en gemusiceerd werd - dankzij de fantastische inzet van het Arkkoor, Tineke Wieringa, Chris van Bruggen en Jan Arjen Mondria.
Na de zegen ben ik liefdevol en hartelijk toegesproken door Peter als allernaaste collega, door ds. Jannet van der Spek namens de Immanuelkerk en de Oecumene in Groningen Zuid, en door Elsbeth Willemse namens de wijkkerkenraad en de werkgroep diensten - in drie maal honderdvijftig woorden! Uit haar handen heb ik het cadeau van de gemeente gekregen: een envelop met inhoud, te besteden aan enkele dagen uitwaaien op een Waddeneiland. Dat is een zeer welkom geschenk!
Feike en ik waren al plannen aan het smeden om in de herfst naar Ameland te gaan…
Op deze plek wil ik ook mijn waardering en dank uitspreken jegens al degenen die de kerkzaal zo stijlvol en feestelijk hebben ingericht en ervoor hebben gezorgd dat we na afloop van de viering konden genieten van verrukkelijke taart bij de koffie en lekkere hapjes bij het afsluitende drankje.
Het is heel bijzonder, dat op deze zondag door Harro Meijer ook de twee kerkelijke werkers konden worden geïntroduceerd die de ontstane vacature tot 2018 zullen vervullen: Frieda Jager en Egbert Smit. Zij hebben zich beiden kort voorgesteld.
Ik hoop dat zij, samen met Peter, met vreugde in de wijkgemeente werkzaam zullen zijn. Tot slot: ik verheug me erop u weer te ontmoeten – in de kerk of waar dan ook – en wens u alle goeds!
ds. Marga Baas

Aan het stukje van Marga heb ik niet zoveel toe te voegen. Dat ze niet alleen hartelijk, maar ook zeer waarderend werd toegesproken vanwege haar voorgaan in de diensten, haar pastoraat en bijdrage aan het bestuur en gesprekskringen. Zij is niet alleen aan de wijkgemeente gehecht geraakt, maar wij ook aan haar en we zullen haar missen.
ds. Peter Buikema

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus