De zondagsbrief van zondag 30 augustus 2015

Voedselbank
Vandaag is het de laatste zondag van de maand en dus houden we weer een inzameling voor de Voedselbank. De kans is groot dat u er niet op gerekend hebt, geen nood, op de laatste zondag van september kunt u het weer goed maken.
De diaconie.

Nieuwe deurcollecte in de periode van 1 september tot 1 maart
Dit halfjaar kiezen we weer voor een binnenlands doel en wel voor de Stichting Leergeld.
Stichting Leergeld is een particulier fonds, opgericht in 2006. Zowel de uitvoerende als de bestuurlijke werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers. In ons land zijn ca. 78 stichtingen Leergeld die met elkaar samenwerken via de Vereniging Leergeld Nederland. In de provincie Groningen zijn zes Leergeld Stichtingen actief, die de gehele provincie bestrijken.
De collecteopbrengst is bestemd voor Stichting Leergeld Groningen e.o., ze is werkzaam in de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Binnenkort zal iemand die betrokken is na een viering een uiteenzetting geven van het werk van de stichting, voor nu beperken we het tot een summiere toelichting.
Wat doet Leergeld?
In de gemeente Groningen leeft 20% van de kinderen in armoede. Dat zijn per klas gemiddeld 5 kinderen! In steeds meer gezinnen is het financieel niet haalbaar de kinderen te laten meedoen aan een vrijetijdsbesteding zoals sport of kunstzinnige vorming (bv. muziekles). Ook kosten voor niet verplichte activiteiten op school kunnen niet door alle gezinnen betaald worden. Soms kunnen deze gezinnen een beroep doen op overheidsvoorzieningen, echter niet in alle gevallen. Voor deze gezinnen is Leergeld dan een vangnet.
Leergeld wil sociale uitsluiting van kinderen voorkomen. Leergeld zet zich in om door ‘meedoen’ het kinderen mogelijk te maken hun talenten te helpen ontwikkelen, zodat zij nu en later ook meetellen in de samenleving. Kinderen die ‘meedoen’ maken sociale contacten, leren met elkaar om te gaan, wat voor een ander over te hebben, hoe te winnen en te verliezen. Kinderen die deze dingen niet leren komen tekort. Zij dreigen in een sociaal isolement te komen met voor nu en later ernstige problemen voor het kind en de samenleving.
Voor wie is Leergeld bedoeld?
- schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
- ouders/verzorgers met een laag inkomen
- ouders/verzorgers die de kosten niet op een andere manier vergoed kunnen krijgen
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Koffieochtend
Woensdag a.s. 2 september bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Pastorale raad
Komende donderdag, 3 september, komt de Pastorale raad bijeen, om 14.00 uur

Bij de vieringen
Volgende week, 6 september gaat Ynte de Groot voor, er is nevendienst.

VDA
Onze eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen is op dinsdag 8 sept. om half drie in De Ark.
We hebben een “open agenda”
- Een mooie vakantie ervaring.
- Een pakkend gedicht.
- Ook belangrijke zaken zoals de ledenlijst - verjaarsbezoeken - kerstattenties.
Welkom!
Gerda ten Berge

Actie voor de Open Hof
Vanaf 13 september tot half november willen we actie gaan voeren voor de Open Hof.
De bezoekers hebben nu de herfst en de winter weer in aantocht zijn vooral behoefte aan warme ‘wollen’ sokken! Als u kunt breien en dat graag doet dan roepen we u op om de breipennen ter hand te nemen. Deze actie staat onder leiding van Corry Reenders en Jannet Nijhuis, ook ligt er een patroontje klaar in de kerkzaal. De gebreide sokken komen weer in de kerkzaal te hangen. Sokken vooral voor mannen, van maat 43 tot 50! Mocht u echter niet zo’n breister zijn, dan mag u ook sokken kopen of goede sokken die u nog ergens hebt liggen bij ons inleveren! Wel graag schoon natuurlijk.
Het mes snijdt aan twee kanten, breiplezier en warme voeten!
De Diaconie.

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam’s Kledingactie en steun Cordaid Mensen in Nood!
Op zaterdag 3 oktober a.s. vindt in Groningen-Zuid de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats.
U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij de volgende adressen:

van 9.00 uur tot 11.00 uur bij: Kerkgebouw De Ark aan de Haydnlaan
van 9.00 uur tot 12.00 uur bij: Salvatorkerk, Hora Siccamasingel 202

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat dit jaar naar een ontwikkelingsproject van Cordaid Mensen in Nood in Bangladesh:
Situatie: Bangladesh heeft het grootste bewoonde deltagebied van de wereld: het Patuakhali district.
Het land kampt met het regen- en cycloonseizoen van juli tot en met oktober. Dijken begeven het en hele stukken land worden door het water weggespoeld.
Resultaat: elk jaar verdrinken er meer dan 8.000 mensen. En elke ramp weer verliezen mensen hun huizen en bezittingen.
Wij Nederlanders winnen gelukkig sinds 1953 het gevecht met het water. Als geen ander hebben we hierin ervaring en expertise opgebouwd. Wij moeten hen, als waterbouwers, toch kunnen helpen?
Help mee met uw oude textiel: Dankzij uw kleding donatie aan Sam’s Kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood samen met Caritas Bangladesh de kwetsbare dorpen beschermen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen.
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

De bloemen
7/6       Dhr. en mevr. Mesander, Helperzoom 385.
            Dhr. en mevr. v.d. Veen, Groenesteinflat 118.
17/6     Dhr. en mevr. v.d. Naald, Haydnlaan 125.
            Bewoners van woning 3 in De Brink.
21/6     Dhr. Tjoelker, De Brink 507.
            Dhr. Harms, Helperbrink 28a.
28/6     Dhr. en mevr. Wienke, Bloemersmaborg 24
            Mevr. v.d. Kramer, Vechtstraat 416.
5/7       Mevr. Muller, Groenesteinflat 128.
12/7     Dhr. Vos, Vestdijklaan 394.
19/7     Dhr. en mevr. v.d. Laan, Chopinlaan 44. Zij waren 22-7 60 jaar getrouwd
26/7     Mevr. de Bakker, Schaepmanlaan 8. Zij werd 90 jaar.
2/8       Mevr. v. Raay, V. Ketwich Verschuurlaan 25-101
9/8       Mevr. Eisses, Van Lenneplaan 193
16/8     Dhr. Sulman, Troelstralaan 21b.

Wij gedenken
Op 14 augustus is mw. Hillechien Berends-Vos overleden in de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde de afgelopen 2 jaar in De Brink, daarvoor woonde ze in Glimmen. In 1988 is haar man overleden. Op 19 augustus vond de afscheidsdienst plaats o.l.v. ds. Marco Schut. Aansluitend is zij begraven.

Afscheid en nieuw begin
Vandaag, 30 augustus nemen we afscheid van ds. Marga Baas. Tot nu toe werkte ze 50% in De Fontein en 30% in De Ark. Omdat haar collega in De Fontein ds. Ynte de Groot met emeritaat ging, is haar werktijd daar met 30% uitgebreid en beëindigt ze haar werk in De Ark. De kerkenraad is verheugd dat er twee kerkelijk werkers zijn gevonden die haar gaan vervangen: Frieda Jager en Egbert Smit. We hopen hen na afloop van de afscheidsdienst van Marga te kunnen ontmoeten. Op 25 oktober zullen ze tot ouderling worden bevestigd.
ds. Peter Buikema

UITNODIGING GEMEENTEZONDAG 13 SEPTEMBER 2015

Goede buren...

Aan alle gemeenteleden, betrokkenen en gasten van de Immanuelkerk en De Ark,

Op zondag 13 september vieren wij de start van het nieuwe seizoen van de activiteiten in de Immanuelkerkgemeente en wijkgemeente De Ark. Dat doen wij met de jaarlijkse gemeentezondag die dit jaar als thema heeft “Goede buren”.

Programma
9.00 – 9.30 uur        ontvangst, koffie en thee
9.30 uur                   gezamenlijke opening in de kerkzaal
9.45 - 10.45 uur       workshops: dans, poëzie, twee buurtenwandeling, creatief met dopjes, bibliodrama, zang, ontmoeting buitenlandse studenten, speurtocht voor de kinderen
11.00 uur                  kerkdienst waarin ds. Anita Akkerman, ds. Peter Buikema en ds. Jannet van der Spek zullen voorgaan
12.15 uur                  drankje, hapje, ontmoeting
                                 aansluitend gemeentemaaltijd in de gemeentezaal
± 14.00 uur               einde

Voor kleine kinderen is er kinderoppas. Kinderen hebben hun eigen programma, aanvang 9.30 uur in de kerkzaal. De tieners ontmoeten elkaar om 11 uur.

Iets lekkers bij de koffie en Gemeentemaaltijd
Graag vragen we uw bijdrage aan de gemeentezondag. Voor koffie en drankjes, borden, bestek etc. wordt gezorgd. Maar we vragen u of u iets lekkers voor bij de koffie kunt leveren of een bijdrage aan de maaltijd in de vorm van een hartige taart, pannenkoeken, salades etc. Ook fruit of brood is welkom! Kortom: toon uw kookkunsten of koop iets zodat velen daarvan kunnen genieten.

Ook vragen wij u om de komende week dopjes van melkpakken, frisdrankflessen, potjes en pakjes te sparen. Hoe we ze gaan gebruiken is nog een verrassing. De plastic dopjes gaan na afloop naar een goed doel, de training van hulphonden.

Vandaag en volgende week hangen er lijsten in De Ark en de Immanuelkerk. Daar kunt u op aangeven wat u meeneemt naar de gemeentezondag. U kunt zich ook opgeven voor de afwas of om op te ruimen.

Wij hopen op uw komst en een inspirerende en vrolijke start van een nieuw seizoen in Groningen-zuid.

Tot 13 september!

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus