De zondagsbrief van zondag 5 juli 2015

Zondagsbrief op zomervakantie
Deze zondagsbrief is de laatste voor de zomervakantieperiode. De eerste zondagsbrief na deze periode zal weer verschijnen op zondag 30 augustus.

Koffieochtenden
Eenmaal in de veertien dagen, ook in de zomermaanden, bent u en is ieder die dat wil op woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur van harte welkom in De Ark. De koffie staat klaar en er is gelegenheid voor ontmoeting. Misschien juist in deze periode een goede afleiding.
De zondagsbrief verschijnt een aantal weken niet, daarom volgen hier de data: 8 juli, 22 juli, 5 augustus, 19 augustus en 2 september. Even noteren! Bij de ingang van de kerk hangt ook een flyer.
Wees welkom en neem gerust iemand mee.
Inl. Miep Baas-Wilschut. Tel.: 5263171

Zomerdiensten
In de zomer houden de wijkgemeenten van De Ark en de Immanuelkerk zeven gezamenlijke diensten:
  5 juli     10.00 uur    ds. J. van der Spek       in De Ark
12 juli       9.30 uur    ds. P.D. Wolthaus         in de Immanuelkerk
19 juli     10.00 uur    ds. P.D. Wolthaus         in De Ark
26 juli       9.30 uur    ds. P. Buikema             in de Immanuelkerk
  2 aug.  10.00 uur    ds. P.D. Wolthaus         in De Ark
  9 aug.    9.30 uur    ds. P. Buikema             in de Immanuelkerk
16 aug.  10.00 uur    ds. A. Akkerman           in De Ark

Vervoer
Voor een aantal gemeenteleden van De Ark is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 12 en 26 juli en 9 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 4 dagen voor de viering op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: voor de dienst van 12 juli bij Hedde Smit (5263976), voor de diensten op 26 juli en 9 augustus bij Henk Wieringa (5256030).

Vervanging in vakantietijd
Tijdens de vakantieperiode nemen Peter Buikema en Marga Baas voor elkaar waar. In de weken dat zij gelijktijdig afwezig zijn, worden zij vervangen door collega Jannet van der Spek (tel. 525 26 33). Mocht u geen predikant telefonisch kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot Imme Oosterveld (tel. 364 32 49); hij heeft een overzicht van de beschikbare predikanten in de stad.

Beheer De Ark
Het contract met onze huidige beheerder/koster de heer Martin Heller is per 30 juni afgelopen. Zijn tijdelijke arbeidscontract was twee keer verlengd en toen hield het op.
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk is destijds afgesproken het beheer van De Ark en de Immanuelkerk samen op te pakken. Daarvoor is toen een beheerder voor beide kerken aangesteld n.l. mw. Kirsten Kuiken. Het was de bedoeling dat zij voor 24 uur per week voor de Immanuelkerk zou werken en 12 uur voor De Ark. Echter door omstandigheden heeft ze haar volledige werktijd aan de Immanuelkerk moeten besteden. Thans heeft het College van Kerkrentmeesters besloten dat de oorspronkelijke verdeling, na het vertrek van de heer Heller, wordt uitgevoerd. Met ingang van 1 juli neemt Kirsten Kuiken voor 12 uur in de week het beheer van De Ark op zich en dan vooral gericht op de activiteiten die bij de verhuur van ons kerkgebouw horen. Voor de kerkelijke activiteiten dienen we als gemeente zoveel mogelijk zelf de daarbij behorende werkzaamheden voor onze rekening te nemen. Binnenkort zal er gelegenheid zijn met Kirsten kennis te maken.
De kerkrentmeester van De Ark,
Imme Oosterveld.

Afscheid dominee Marga Baas
In de ochtenddienst op zondag 30 augustus 2015 neemt onze wijkpredikant mw. Marga Baas afscheid van onze wijkgemeente De Ark. In de wijkkerkenraad is besloten om haar als wijkgemeente een afscheidscadeau aan te bieden.
Als u daarvoor een geldelijke bijdrage wilt doneren, dan kunt u dat doen door een overschrijving naar bankrekeningnummer NL47INGB0001431670 t.n.v. Stichting Wijkfonds Protestantse wijkgemeente Helpman, onder vermelding van ‘cadeau Marga Baas’.
Ook staat er deze zondag een ‘doos’ in De Ark met het opschrift ‘cadeau Marga Baas’ waarin u uw geldelijke bijdrage kunt deponeren.
Namens de Wijkkerkenraad,
Imme Oosterveld

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus