De zondagsbrief van zondag 28 juni 2015

Zondagsbrief op zomervakantie
Volgende zondag, 5 juli, verschijnt de laatste zondagsbrief voor de zomervakantieperiode. De eerste zondagsbrief na deze periode zal weer verschijnen op zondag 30 augustus.

Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen orgelwerken van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Voor de dienst: Preludium II
Na uitleg en verkondiging: Andante religioso (uit: Sonate IV)
Na de dienst: Fuga II

Bij de vieringen
Vandaag is ds. J.K. Bolt gastvoorganger. Organist is Jan-Arjen Mondria.
Met ingang van zondag 5 juli gaan de zomerdiensten van start in samenwerking met de wijkgemeente van de Immanuelkerk.

Zomerdiensten
In de zomer houden de wijkgemeenten van De Ark en de Immanuelkerk zeven gezamenlijke diensten:
  5 juli   10.00 uur        ds. J. van der Spek    in De Ark
12 juli     9.30 uur        ds. P.D. Wolthaus      in de Immanuelkerk
19 juli   10.00 uur        ds. P.D. Wolthaus      in De Ark
26 juli     9.30 uur        ds. P. Buikema           in de Immanuelkerk
  2 aug. 10.00 uur        ds. P.D. Wolthaus      in De Ark
  9 aug.   9.30 uur        ds. P. Buikema           in de Immanuelkerk
16 aug. 10.00 uur        ds. A. Akkerman        in De Ark

Vervoer
Voor een aantal gemeenteleden van De Ark is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 12 en 26 juli en 9 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 4 dagen voor de viering op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren. Opgave: voor de dienst van 12 juli bij Hedde Smit (5263976), voor de diensten op 26 juli en 9 augustus bij Henk Wieringa (5256030).

Vervanging in vakantietijd
Tijdens de vakantieperiode nemen Peter Buikema en Marga Baas voor elkaar waar. In de weken dat zij gelijktijdig afwezig zijn, worden zij vervangen door collega Jannet van der Spek (tel. 525 26 33). Mocht u geen predikant telefonisch kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot Imme Oosterveld (tel. 364 32 49); hij heeft een overzicht van de beschikbare predikanten in de stad.

Beheer De Ark
Het contract met onze huidige beheerder/koster de heer Martin Heller loopt af per 30 juni a.s.. Zijn huidige tijdelijke arbeidscontract is twee keer verlengd en dan houdt het op.
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk is destijds afgesproken het beheer van De Ark en de Immanuelkerk samen op te pakken. Daarvoor is toen een beheerder voor beide kerken aangesteld n.l. mw. Kirsten Kuiken. Het was de bedoeling dat zij voor 24 uur per week voor de Immanuelkerk zou werken en 12 uur voor De Ark. Echter door omstandigheden heeft ze haar volledige werktijd aan de Immanuelkerk moeten besteden. Thans heeft het College van Kerkrentmeesters besloten dat de oorspronkelijke verdeling, na het vertrek van de heer Heller, zal worden uitgevoerd. Met ingang van 1 juli a.s. zal Kirsten Kuiken voor 12 uur in de week het beheer van De Ark op zich nemen en dan vooral gericht op de activiteiten die bij de verhuur van ons kerkgebouw horen. Voor de kerkelijke activiteiten dienen we als gemeente zoveel mogelijk zelf de daarbij behorende werkzaamheden voor onze rekening te nemen. Binnenkort zal er gelegenheid zijn met Kirsten kennis te maken.
De kerkrentmeester van De Ark,
Imme Oosterveld.

Afscheid dominee Marga Baas
In de ochtenddienst op zondag 30 augustus 2015 neemt onze wijkpredikant mw. Marga Baas afscheid van onze wijk gemeente De Ark. In de wijkkerkenraad is besloten om haar als wijkgemeente een afscheidscadeau aan te bieden.
Als u daarvoor een geldelijke bijdrage wilt doneren, dan kunt u dat doen door een overschrijving naar bankrekeningnummer NL47INGB0001431670 t.n.v. Stg. Wijkfonds Prot. wijkgem. Helpman, onder vermelding van ’cadeau Marga Baas’.
Ook zal er deze zondag en de twee komende zondagen een ‘doos’ in De Ark staan met het opschrift ‘cadeau Marga Baas’ waarin u uw geldelijke bijdrage kunt deponeren.
Namens de Wijkkerkenraad,
Imme Oosterveld

De Brink
De buren van ons kerkgebouw De Ark, het Woon- en Zorgcentrum De Brink, hebben donderdagmiddag 18 juni jl. hun nieuwbouw met een feestelijke opening gevierd. Vanaf half drie was er veel feestgedruis in het gebouw. Om half vijf volgde de officiële opening met een mooie openingsact en toespraken van het hoofd van de locatie mevrouw Wil Koopmans en wethouder Ton Schroor van de gemeente Groningen. Ook werden we toegesproken door twee bewoners en een vrijwilliger. Ze hadden een indrukwekkend verhaal. Samen met mijn vrouw heb ik de middag bijgewoond en namens onze wijkgemeente een bloemstuk aangeboden. Veel van onze gemeenteleden waren eveneens aanwezig. De gemeenteleden die inmiddels in De Brink wonen waren blij met het mooie gebouw en hun appartementen. Misschien dat we de komende tijd nog wat voor elkaar kunnen betekenen.
Imme Oosterveld

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus