De zondagsbrief van zondag 21 juni 2015

Bij de vieringen
Vandaag is ds. Feike Volbeda voorganger. Jan-Arjen Mondria bespeelt het orgel.
Volgende week, zondag 28 juni, is er nog een “gewone” dienst in De Ark. Dan zal ds. J.K. Bolt gastvoorganger zijn.
Met ingang van zondag 5 juli gaan de zomerdiensten van start in samenwerking met de wijkgemeente van de Immanuelkerk.

Afscheid ds. Ynte de Groot
Vanmiddag om 14.30 uur in een dienst van Schrift en Tafel in De Fontein neemt ds. Ynte de Groot afscheid in verband met zijn vervroegd emeritaat. Hij is jaren voorzitter geweest van de Algemene Kerkenraad. Als wijkgemeente van De Ark hebben we hem leren kennen als gastvoorganger en als zodanig zal hij ook in de toekomst bij ons blijven voorgaan. Vanaf deze plaats wensen wij hem alle goeds!

Koffieochtend
Woensdag a.s. 24 juni bent u van harte welkom in De Ark tussen 10 en 12 uur. De koffie staat weer klaar en er is gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Miep Baas-Wilschut

Diensten in de zomerperiode samen met de Immanuelkerk
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk hebben we in de zomermaanden een 7-tal gezamenlijke diensten. Op 5 en 19 juli en 2 en 16 augustus hebben we een gezamenlijke viering in De Ark, op 12 en 26 juli en 9 augustus in de Immanuelkerk.
Voor een aantal van onze gemeenteleden is het lastig om naar de Immanuelkerk te komen. Voor deze groep zal op 12 en 26 juli en 9 augustus vervoer worden geregeld. Wanneer u gebruik wilt maken van het vervoer naar de Immanuelkerk dient u zich uiterlijk 4 dagen voor de viering op te geven zodat we e.e.a. nog kunnen organiseren.
Opgave: voor de dienst van 12 juli bij Hedde Smit (5263976), voor de diensten op 26 juli en 9 augustus bij Henk Wieringa (5256030).

Vervanging in vakantietijd
Tijdens de vakantieperiode nemen Peter Buikema en Marga Baas voor elkaar waar. In de weken dat zij gelijktijdig afwezig zijn, worden zij vervangen door collega Jannet van der Spek (tel. 525 26 33). Mocht u geen predikant telefonisch kunnen bereiken, dan kunt u zich wenden tot Imme Oosterveld (tel. 364 32 49); hij heeft een overzicht van de beschikbare predikanten in de stad.

Beheer De Ark
Het contract met onze huidige beheerder/koster de heer Martin Heller loopt af per 30 juni a.s.. Zijn huidige tijdelijke arbeidscontract is twee keer verlengd en dan houdt het op.
In het kader van de samenwerking met de Immanuelkerk is destijds afgesproken het beheer van De Ark en de Immanuelkerk samen op te pakken. Daarvoor is toen een beheerder voor beide kerken aangesteld n.l. mw. Kirsten Kuiken. Het was de bedoeling dat zij voor 24 uur per week voor de Immanuelkerk zou werken en 12 uur voor De Ark. Echter door omstandigheden heeft ze haar volledige werktijd aan de Immanuelkerk moeten besteden. Thans heeft het College van Kerkrentmeesters besloten dat de oorspronkelijke verdeling, na het vertrek van de heer Heller, zal worden uitgevoerd. Met ingang van 1 juli a.s. zal Kirsten Kuiken voor 12 uur in de week het beheer van De Ark op zich nemen en dan vooral gericht op de activiteiten die bij de verhuur van ons kerkgebouw horen. Voor de kerkelijke activiteiten dienen we als gemeente zoveel mogelijk zelf de daarbij behorende werkzaamheden voor onze rekening te nemen. Binnenkort zal er gelegenheid zijn met Kirsten kennis te maken.
De kerkrentmeester van De Ark,
Imme Oosterveld.

Afscheid dominee Marga Baas
In de ochtenddienst op zondag 30 augustus 2015 neemt onze wijkpredikant mw. Marga Baas afscheid van onze wijk gemeente De Ark. In de wijkkerkenraad is besloten om haar als wijkgemeente een afscheidscadeau aan te bieden.
Als u daarvoor een geldelijke bijdrage wilt doneren, dan kunt u dat doen door een overschrijving naar bankrekeningnummer NL47INGB0001431670 t.n.v. Stichting Wijkfonds Protestantse wijkgemeente Helpman, onder vermelding van ‘cadeau Marga Baas’.
Ook zal er deze zondag en de twee komende zondagen een ‘doos’ in De Ark staan met het opschrift ‘cadeau Marga Baas’ waarin u uw geldelijke bijdrage kunt deponeren.
Namens de Wijkkerkenraad,
Imme Oosterveld

Agenda

zo aug 01 - 10:00 -
dienst in de Ark 1 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 08 - 10:00 -
dienst in de Ark 8 augustus
zo aug 15 - 10:00 -
Dienst Ark 15 augustus
zo aug 22 - 10:00 -
dienst in de Ark 22 augustus